SJ Chrósćicy 1981 z. t.
SG Crostwitz 1981 e.V.

Herzlich Willkommen auf unserer Website


Rjane wokomiki při poslednjej domjacej hrě / Schöne Momente beim letzten Heimspiel

Zuverlässig bis zum Schluss - Siegfried Mißbach - unser Kassierer auf dem Sportplatz
Als Kapität führte er die 1. Mannschaft aus der Kreisklasse bis zur Landesklasse - Thomas Domaschke - als neuer stellv. Vorsitzender hält er der SGC die Treue
Hat uns in der Vorsaison den Klassenerhalt gesichert - Marko Hrdlitschka - unser Abwehrchef bekam dafür unseren Dank
Der Kanonier vom Dienst in der Geschichte der SGC - Radím Véchet - in 52 Pflichtspielen erzielte er 56 Tore - eins schöner wie das andere
Allen Männern noch einmal einen herzlichen Dank - Wutrobny dźak mužojo!!

Ergebnisse vom Wochenende - Wuslědki kónc tydźenja

Herren
SG Dresden Striesen vs. SJ Chrósćicy 1981 z.t.
7:1 (3:1)
1:0 D. Böhme (19`), 2:0 M. Koch (20`), 3:0 H. Rau (29`), 3:1 M. Młynk (39`), 4:1 M. Koch (53`), 5:1 M. Dietze (55`), 6:1 J. Schulz (61`), 7:1 O. Meyer (82`)

FSV Lauta vs. SJ Chrósćicy 1981 z.t. 2.
1:1 (1:1)
0:1 S. Ließner (5`), 1:1 H. Kieslich (17`)

A-Junioren
SpG SV 1922 Radibor /​ SV 1896 Großdubrau vs. SJ Chrósćicy 1981 z.t.
2:0 (1:0)

Vorsitzender Georg Kockel bedankt sich bei Ronny Schkoda für seine jahrelange ehrenamtliche Tätigkeit als Schatzmeister! Herzlichen Dank Ronny / wutrobny dźak Ronyjo
 

Nowe mjezwoča pola SJ Chrósćicy

Kónc meje bě přewjedło domjace sportowe towarstwo swoju lětnu hłownu zhromadźiznu, tón króć zwjazanu z nowowólbami předsydstwa. Prezident Jurij Kokla witaše na spočatku wjac hač 40 sobustawow do "Jednoty". Potym bilancowaše jednaćel Tadej Cyž dźěło minjenych poslednich dwejoch lět a pokaza na spomožne dalewuwiće towarstwa. Zwjeselace je, zo móže towarstwo ze swojimi 150 čłonami so po wukonach derje z tamnymi jednotkami w zapadołužiskim zwjazku měrić. Fakty su, zo hraje 1. koparske mustwo hižo 3 lěta w krajnej klasy, zo je 2. mustwo 1. wokrjesnu ligu dźeržało a zo je widźomne stopnowanje pola dorosta wobkedźbować. W sekciji lochkoatletika stej to wosebje žonje, Klawdija Hejdušcyna a Marija Škodźina, kiž při běhanju na dalokich distancach wurjadne zaměstnjena dócpěštej. A tež naši volleybulisća podšmórnjeja to přez stajne treningi a wobdźělenja na turněrach w bliskej domiznje.
Jako negatiwne wopokaza so staw trawnika na małym pódlanskim hrajnišću. Tu pak je planowany dalši projekt za wutwar pryskanja wody.
Tež pokładnik Rony Škoda potwjerdźi we rozprawje, zo steji towarstwo na krutych nohach, byrnjež so wudawki pola transportow a płačiznow za sudnikow we sumje přeco dale powyša.
Z wuwjazanom stareho předsydstwa dźakowaše so jim Jurij Kokla, kaž tež sportowcam, za wšě čestnohamtske słužby. Wosebity dźak pak wupraji dołholětnemu pokładnikej SJC, Ronyjej Škodźe, kotryž po wjace hać dźesać lětach tute zastoństwo do młódšich rukow dale da, wutrobnje z kwěćelom za wukonjanu słužbu. Zdobom přeješe sej dale aktiwity na dobro serbskeho towarstwa.
Rony Škoda so pola sobustawow a předsydstwa za wopokazanu dowěru a podpěru tež wutrobnje podźakowa. W swojim pledojeju pokaza wón přeswědćiwje na fakty, kiž su so w minjenym lětdźesatku zdokonjeli. Bjez zhromadneho dźěła, a tu wosebje ze sponsorami, njeby so to wšitko do skutka stajić hodźało, praji wón. Wosebity dźak z tym tež wupraji na Wenzlec GmbH, na bratraj Měrka a Tomaša z Radworja, kiž podpěrujetaj SJ Chrósćicy.
Jeho naslědnik budźe w přichodźe Rico Pohling z Wotrowa, kiž bě sam wurjadny kopar pola SJC hač do 2015. Dalša nowostka pola SJ je, zo změje wona dweju zastupowaceju předsydow. Nimo Krystofa Mikławška je to Tomaš Domaška z Łusća, něhdyši kapitan 1. mustwa, kiž je mustwo k wokrjesnemu mištrej 2015/16 wjedł.
Chrósćan sportowcy, mjez nimi tež naši čěscy koparjo 1. mustwa, wuprajichu jednohłósnje jich dowěru tež jednaćelej Tadejej Cyžej a prezidentej Jurjej Koklej.
J. Macka

W kurijoznej hrě snadnje podleželi / Kurioses Spiel knapp verloren

SJ Chrósćicy – FSV Wódrjeńca 0:1 (0:1)
zestawa SJC: T. Cyž (20. Püschel), F. Cyž, B. Cyž, Sentiwan, L. Zahrodnik, M. Zahrodnik, G. Zahrodnik, Henčel, Runt (42. Špitank), Henzl, Młynk (69. Bogusz)

K poslednej domjacej hrě sezony 2018/19 powitaše SJC minjenu sobotu hosći z Wódrjeńcy. Tu chcychu Chrósćenjo před domjacej kulisu hišće raz wšitko dać.
Hra pak so dospołnje njezbožownje zahaji. Tadej Cyž, kiž dyrbješe poprawneho wrotarja Petra Kraličeka zastupować, zrani so hižo po 15 mjeńšinach tak, zo běchu domjaci w 20. min. nuzowani k prěnjemu razej měnić. Tola na ławce njesedźeše dalši wrotar, tak zo dyrbješe jedyn z druhich hrajerjow do klětki. Swójbneho mjena dla a z nadźiju na tróšku wrotarskich genow, steješe nadobo syn Tadeja Cyža w klětce. Tola nic Matej, kiž je kaž nan wrotar, ale Feliks. Tutón je poprawom centralny zakitowar. W 24. min. dyrbješe wón hižo zady sebje přimnić, jako hosćo direktny wólny kop přesadźichu. W spočatnej fazy pola hosćićela wjele njefungowaše, wosebje doprědka wustupowachu woni njekoncentrowani. Hosćo na tamnej stronje zdźěla sylnje nadběhowachu. Wotzamknjenja pak běchu pře słabe a druhdy so tež “wrotar” Cyž wuznamjeni. Krótko do połčasa so tež hišće Pavel Runt zrani, tak zo dyrbješe SJC znowa měnić.
W kabinje so zmylki direktnje narěćichu a domjaci běchu zwólniwi při horcych temperaturach hač k limitej hić. Druhi połčas Chrósćenjo potom dominowachu, tola w rozsudźacych situacijach njeběchu woni konzekwentni dosć. Filip Henzl měješe w 68. min. najlěpšu móžnosć. Po wurjadnym solowym běhu smokny wón bul z 16 metrow na wrota. Zbožo pak njeběše na tutym dnju na stronje SJC, tak zo šmórny bul jenož łatu. Hosćo koncentrowachu so w tutej fazy jenož na defenziwu a spytachu přeco zaso raz kontery startować. To so zdźěla tež poradźi, dokelž domjaci defenziwu wězo tróšku wočinichu. Hru rozsudźić pak hosćo z Wódrjeńcy njezamóchu. W kónčnej fazy měješe kapitan Maksimilian Zahrodnik hišće móžnosć na wurunanje, tola tež jeho kop bu hišće runje tak wotwobarany. Tak wothwizda sudnik hru z kónčnym stawom 0:1.
SJ Chrósćicy swjećeše najebać poražki po hrě hišće mału wotchadničku sezony zhromadnje z fanami. W přestawce mjez połčasomaj běchu so mjenujcy wjacori hrajerjo oficialnje z přeneho mustwa rozžohnowali. Dołholětny kapitan a mjeztym sobustaw předsydstwa Tomaš Domaška, Clemens Šmit, Marco Hrdlitschka a Radim Věchet so wot SJC poćesćichu. Fanojo wjeselichu so wězo wosebje přez wopyt “Rudija” Věcheta. Z 59 wrotami w 56 hrach je wón w Chrósćicach prawa legenda a přeco hišće lubušk fanow. Přichodnu njedźelu nastupja Chrósćenjo hišće raz w Drjezdźanach přećiwo Strěžinej.
Feliks Cyž

Im letzten Heimspiel der Saison 2018/19 mußte unsere SGC am Sonnabend gegen den FSV Oderwitz 02 antreten. Dabei wollte man sich bei den zahlreichen Zuschauern und Fans mit einer guten Leistung für das auslaufende Spieljahr bedanken. Die Hoffnung wurde aber schnell getrübt, denn Torwart Thaddäus Ziesch, der diesmal den fehlenden Stammtorhüter Petr Kraliček vertreten musste, verletzte sich schon nach fünfzehn Minuten und musste anschließend nach 20 Minuten endgültig das Spielfeld verlassen. Da auch verletzungsbedingt sein Sohn Matthäus nicht nominiert war, wurde Sohn Nr. 2, Felix Ziesch, der als Innenverteidiger startete, ins Tor delegiert.
Diese Schrecksekunden nutzten unsere Gäste schon in der 24. min. mit einem Freistoßtor von T. Hoinko zur 0:1 Führung. Ja, es kam noch schlimmer, Routinier Pavel Runt musste kurz vor der Halbzeit auch noch durch Tadej Spittank ersetzt werden und so konnte von unserer Mannschaft der gewohnte Gegendruck nicht wie gewünscht, eingeleitet werden. Oderwitz hatte nun über längere Zeit die Oberhand, bis nach reichlich einer Stunde Filip Henzl mit Solo und einem straffen Schuss aus dem Hinterhalt nur die Latte traf. Auch das letzte Aufbäumen von Kapitän Maximilian Gärtner brachte nicht mehr den ersehnten Ausgleich. Neidlos wurde an diesen vorletzten Spieltag (am 23. 06. noch bei Dresden Striesen) die knappe Niederlage hingenommen.
Als dankbaren Höhepunkt sahen aber die meisten Anwesenden die Verabschiedung verdienstvoller Spieler, wie Thomas Domaschke, Clemens Schmidt, Marco Hrdlitschka, und unserer einstigen "Tormaschine" Radim Věchet aus dem Nachbarland, der in 56 Punktspielen ganze 59 Treffer erzielte. Dank und Anerkennung ging für jahrelange Vereinsarbeit auch an unseren Kassierer Siegfried Mißbach, die durch den Präsidenten Georg Kockel und Geschäftsführer Thaddäus Ziesch ausgesprochen wurde.
J. Matzke
 

Ergebnisse vom Wochenende - Wuslědki kónc tydźenja

Herren
SJ Chrósćicy 1981 z.t. vs. FSV Oderwitz 02
0:1 (0:1)
0:1 T. Hoinko (24`)

SJ Chrósćicy 1981 z.t. 2. vs. SpVgg Knappensee
5:3 (2:1)
1:0 S. Ließner (23`), 2:0 S. Sauer (27`), 2:1 T. Wersch (28`), 2:2 T. Wersch (52`), 2:3 M. Barth (68`), 3:3 K. Mark (76`), 4:3 M. Büttner (87`), 5:3 S. Sauer (90+1`)

A-Junioren
SJ Chrósćicy 1981 z.t. vs. SV Post Germania Bautzen
3:2 (0:1)

D-Junioren
SJ Chrósćicy 1981 z.t. vs. DJK Blau-Weiß Wittichenau
4:2 (2:1)

E-Junioren
SJ Chrósćicy 1981 z.t. vs. TSV Wachau
3:1 (3:1)

F-Junioren
SV Burkau vs. SJ Chrósćicy 1981 z.t.
1:0 (1:0)

Steja nětko na 8. městnje / Stehen nun auf dem 8. Platz

SJ Chrósćicy – VfB Běła Woda 1909 5:1 (2:0)
zestawa SJC: Králiček – L. Zahrodnik, F. Cyž, Sentivan, Püschel, M. Zahrodnik, G. Zahrodnik, Henčel, Henzl, Runt, Beneš

SG Weiksdorf – SJ Chrósćicy 2:0 (1:0)
zestawa SJC: Králiček – L. Zahrodnik, F. Cyž, Sentivan, Henzl, M. Zahrodnik, G. Zahrodnik, Henčel, Młynk, Runt, Beneš

W minjenych tydźenjach wustupowaše 1. mustwo Chrósćanskeje SJ w přeco lěpšej formje. Na kónc sezony je so młode mustwo dospołnje namakało a tež wuslědki nětko skónčnje hram wotpowěduja. Zbytny program SJC njeje runjewon lochki, přetož hraja jenož hišće přećiwo mustwam z hornjeho dźěla tabulki.
W domjacej hrě přećiwo Běłej Wodźe wočakowachu Chrósćenjo potajkim ćežkeho přećiwnika. W spektakularnej hrě wuńdźe prěnje zetkanje mjez mustwomaj hišće 4:4. Na tutym dnju pak pokazachu domjaci jednu z najlěpšich hrow tuteje serije a so jasnje přesadźichu. Po njewěstym starće kombinowa so SJC přeco zaso wulkotnje do šěstnatki hosći. Po někotrych njewužitych móžnosćach docpě najlěpši Chróšćan třělc Jakub Beneš w 30. min. 1:0. Jenož 5 mjeńšinow pozdźišo powyši Tom Henčel z dobrej třělbu z distancy na 2:0. W tutej fazy hrě mějachu Chrósćenjo šanzy w minutowym taktće, tola tute njemóžachu wužić. Po změnje startowachu domjaci zaso hubjenje. To hosćo z Běłeje Wody wužichu a skróćichu na 2:1. To bě budźak za hosćićela. Z dobrymi nadběhami a konterami woni přećiwnika runjewon přeběžachu. Někotre z tutych šanzow so wužichu tak zo złyšichu Beneš, Młynk a Filip Henzl na 5:1. Kónčny staw pak by tež móhł hišće jasnišo wupadać, štož bě SJC na tutym dnju pak wšojedne. Z poslednich 5 hrow běchu woni 4 dobyli.
W přichodnej hrě čakaše dalši dobry přećiwnik na Chrósćanow. We Weiksdorfje běchu woni loni jasnje z 6:1 přěhrali. To njeběše wězo zaměr za tutón hru. Při horcych temperaturach činjachu sej hosćo z Chrósćic w prěnim połčasu ćežko. Domjaci běchu wosebje po dołhich bulach a standartach přeco zaso ofenziwnje prezentni. Na tamnej stronje falowaše SJC w nadběhach posledna konsekwenca a rozsudny pas. Tak nawjedowaše hosćićel k połčasej z 1:0, po tym zo běchu po wólnym kopje nawjedowanje docpěli. Po wočerstwjenju w chłódku prezentowachu so hosćo w druhej połojcy dospołnje hinak. Přez cyły čas tłóčachu woni na wurunanje a kontrolowachu bul w połojcy domjacych. Po direktnej kombinaciji steješe Michał Młynk sam před wrotarjom. Město wotzamknjenja rozsudźi pak so wón za dalši pas, tak zo so dobra móžnosć w poslednim wokomiku wot domjacych wujasni. W 70. min. docpě Henčel potom skónčnje 1:1. Tola asistent při liniji bě bul do toho zwonka hrajnišća widźał, přez čož so wrota njepřipóznachu. Mjerzanja Chróšćanow běchu wulke, wšako tež přećiwnik po hrě wopodstatni, zo bul zmolom hišće wonka był njeje. Jenož někotre wokomiki pozdźišo mějachu domjaci jeničku móžnosć w druhim połčasu. Wurjadny nadběhowar Felix Röthig bu pósłany a so přećiwo zakitowarjomaj přesadźi. Potom smokny wón bul mjez hrajerjomaj SJC perfektnje do praweho kuta – wrotar Petr Králiček běše bjezmócny. Tak rozsudźi so hra na surowe wašnje z 2:0. Zrudoba SJC pak přeměni so spěšnje do motiwacije za přichodnej hrě. Tu chcedźa mjenujcy dypkować, zo bychu hrajnu dobu jako najlěpšu sezonu w krajnej klasy mjenować móhli.
Feliks Cyž

Ende gut, alles gut!!! So kann man nach dem eindeutigen Sieg gegen den VfB Weißwasser mit 5:1 bilanzieren. Die notwendigen 30 Punkte zum Klassenerhalt wurden eingefahren und durch ansprechende Leistungen zuletzt auch bestätigt. Nach 30 Minuten eröffnete Jakub Beneš nach Alleingang den Torreigen und Tom Hentschel erhöhte mit einem herrlichen Distanzschuss noch vor der Pause auf ein beruhigendes 2:0. Kurz nach dem Seitenwechsel konnten unsere fairen Gäste aber den Anschluss erzielen, zu mehr Aktivität führte es aber an diesem Tag nicht. Erneut war es Jakub Beneš, der in der 54. Min. den alten Abstand herstellte und das 3:1 markierte. Mittelstürmer Beneš, der jetzt zur Hochform auflief, bediente noch mehrere Male seine Mitspieler, so das aus freier Position Michael Müller und Maximilian Gärtner auf 4:1 und 5:1 erhöhten. Mit diesem Endergebnis wurde auch die positive Trainingsarbeit von Detlef Panitz und Pavel Runt untermauert und von dem jungen Fußballteam überzeugend auf dem Spielfeld umgesetzt.
Bei der SG Weixdorf weiter zu punkten war schwierig. Zunächst geriet man nach einem Freistoß schnell in Rückstand, konnte sich aber dann in Halbzeit 2 eminent steigern. Michael Müller hatte den Ball zum Ausgleich auf dem Fuß, doch er legte nochmals ab, so dass die SGW klärte. Beim 1:1 von Tom Hentschel soll lt. Linienrichter der Ball vorher die Seitenlinie überschritten haben, so dass der Treffer annulliert wurde. Beim entscheidenden 2:0 der Hausherren konnte man den Durchbruch von Felix Röthig dann nicht verhindern.
Mit den beiden letzten Spielen 2018/19 gegen Oderwitz 02 und Dresden Striesen, sollte man den bislang erreichten 8. Platz versuchen zu halten.
J. Matzke

Ergebnisse vom Wochenende - Wuslědki kónc tydźenja

Herren
SG Weixdorf vs. SJ Chrósćicy 1981 z.t.
2:0 (1:0)
1:0 D. Kurzreuther (19`), 2:0 F. Röthig (72`)

SV 1896 Großdubrau vs. SJ Chrósćicy 1981 z.t. 2.
3:0 (0:0)
1:0 M. Hoibik (67`), 2:0 T. Rudolph (78`), 3:0 T. Schoele (81`)

A-Junioren
SpG SG Großnaundorf /​ Lomnitzer SV vs. SJ Chrósćicy 1981 z.t.
2:0 (2:0)

C-Junioren
SJ Chrósćicy 1981 z.t./SJ Njebjelčicy vs. SpG FV Ottendorf-Okrilla 05/Hermsdorfer SV
7:0 (5:0)

D-Junioren
Spvgg. Lohsa/Weißkollm vs. SJ Chrósćicy 1981 z.t.
9:0 (4:0)

E-Junioren
SV Grün-Weiß Schwepnitz vs. SJ Chrósćicy 1981 z.t.
nicht angetreten Heimmannschaft/wupad

F-Junioren
SJ Chrósćicy 1981 z.t. vs. SV Edelweiß Rammenau
0:1 (0:1)

Přichodne tři dypki zawěsćili/ Den nächsten Dreier eingefahren

Po fauxpasu minjeny tydźeń přećiło prěnjemu tabulki Nowemu Městu/ Sprewja, doby naše prěnje mustwo swoju domjacu hru suwerenje a zasłužene z 5:1. Z třiceći dypkami steja tučasnje w tabulce na wosmym městnje. Z poslednich pjeć hrow wudobychu sebi koparjo SJC štyri dobyćoł. Přichodny tydźeń chcedźa napřećo Weixdorfej na wulkotny wukon nawjazać.

Nach dem "Ausrutscher" gegen Tabellenführer Neustadt/Spree, gewann unsere 1. Mannschaft ihr heutiges Heimspiel souverän und verdient mit 5:1. Mit 30 Punkten steht man somit zurzeit auf dem 8. Tabellenplatz. Aus den letzten 5 Spielen ging man 4 Mal als Sieger vom Platz. Nächste Woche will man gegen Weixdorf an die tollen Leistungen anknüpfen.
 
Wieder unter den Torschützen, 2 x Jakub Beneš
Auch Tom Hentschel war erfolgreich mit seinen Schusskünsten
Dauerläufer und mittlerweile ein stabiler Rückhalt auf der linken Abwehrseite; Lucian Gärtner

Ergebnisse vom Wochenende - Wuslědki kónc tydźenja

Herren
SJ Chrósćicy 1981 z.t. vs. VfB Weißwasser 1909 e.V.
5:1 (2:0)
1:0 J. Beneš (30`), 2:0 T.Henčl (35`), 2:1 D. Schmidt (47`), 3:1 M. Młynk (78`), 4:1 M. Zahrodnik (86`)

SJ Chrósćicy 1981 z.t. 2. vs. SpG Königswartha 2. /​ Steinitz
9:1 (7:1)
1:0 M. Büttner (5`), 2:0 S. Ließner (6`), 2:1 T. Zschippang (22`), 3:1 F. Mohaupt (27`), 4:1 J. Bogusz (28`), 5:1 J. Bogusz (29`), 6:1 S. Ließner (39`), 7:1 S. Ließner (42`), 8:1 T. Domaschke (52`), 9:1 J. Bogusz (60`)

A-Junioren
SpG SV Oberland Spree /​ SV Gnaschwitz-Doberschau vs. SJ Chrósćicy 1981 z.t.
3:1 (3:0)

SJ Chrósćicy 1981 z.t. vs. SpG SV Oberland Spree /​ SV Gnaschwitz-Doberschau
2:3 (0:1)

C-Junioren
SpG SV Einheit Kamenz /​ Bischofswerdaer FV 08 2. vs. SJ Chrósćicy 1981 z.t./SJ Njebjelčicy vs.
0:3 (0:1)

D-Junioren
SJ Chrósćicy 1981 z.t. vs. SpG BSW Lausitz 2016 SG Wiednitz/​Heide /​ SV Straßgräbchen
0:6 (0:2)

F-Junioren
Thonberger SC vs. SJ Chrósćicy 1981 z.t.
Ausfall/wupad


Njemóžachu načolnika mjerzać

LSV Noweměsto/ Sprewja – SJ Chrósćicy 2:0 (0:0)
Zestawa: Králiček – Püschel (72 min. P. Šiman), F. Cyž, Sentiwan, L. Zahrodnik, M. Zahrodnik, G. Zahrodnik, Henzel, Henčl (83.min Zynda), Runt, Młynk

Při krasnym wjedre podachu so Chrósćanscy koparjo sobotu k načolnikej do Nowehoměsta/Sprewja. Po tym, zo bychu tři króč za sobu dobyli, móžachu ze sebjewědomjom tam nastupić. Domjaci maja najlěpšu ofensiwu ligi, tohodla běše nowa Chrósćan defensiwa prašana, zo bychu móhli načolnika tróžku mjerzać. Hnydom wot spočatka wzachu domjaci hru do ruki. Woni spytachu přez spěsne kombinacije, ale wosebje tež přez dołhe přihrawy nad zakitowarjami, sej šansy nahrawać. Chrósćenjo pak wědźachu, kak maja k tomu zadźěłać a tak njemožachu sej domjaci, ručež mějachu 80 % bul w swojich rjadach, sej bytostne šanse na spočatku nadźěłać. Na druhej stronje spytachu hosćo konterwać a sej
tak šansy na dźěłać. Tu pak falowaše zmužitosć, ale tež njedokładnosć w přihrawkach. W 30 min. wudobychu sej Chrósćenjo w srjedźnym polu bul, Michał Młynk dósta po dołhej přihrawce bul wot Maksimiliana Zahrodnik. Nětko steješe samolutki před wrotarjom, ale wón misny. To běše wulka šansa za nawjedowanje. Domjaci koparjo pak běchu stajnje strašni, hdyž móžachu z tempom hrać. Ale hóstni zakitowarjo agirowachu konsekwentni a postarachu so znowa sylnym Pětrom Králičekom za 0:0 k połčasej.
Wšem bě jasne, zo budu domjaci spočatk druheho połčasa tempo hišće raz powyšić. Ale pola Chrósćanskich koparjow bě wuwidźeć, zo chychu tu na kóždy pad dypk sobu wzać. Tak woni wo kóždy bul wojowachu. Ćisć domjacych pak běše imenzny, a tak přindźe w 63 min. k nawjedowanju. Přez spěsnu kombinaciju předrě Miguel Pereira Rodrigues na prawej stronje. Přeni bul zamó Králiček hišće wotwobarać, ale potom suny Sebastian Monik bul do saka. Jeno 3 min. pozdzišo
klinkaše hižo zaso. Znowa kombinowachu přez prawu stronu. Rodrigues nahra Tobiasa Lohra, kotryž njeměješe žane wulke ćeže bul do krótku rózka k 2:0 přetworić. Nětko dyrbjachu so Chrósćanscy koparjo zaso popadnyć. W poslednej poł hodźinje běchu Noweměsto/Sprewja stajnje zaso přez agilneho Rodriguesa strašni. Woni njemóžachu rezultat hišće powyšić, dokelž falowaše jim pak dokładnosć we wotzamknjenju abo Králiček móžeše bul wotwobarać. Tak zwostachu na kóncu zasłužene tři dypki w Nowymměsće/ Sprewja. Přichodny tydźen přichwata mustwo z Běłej Wody do Chrósćic, na kotrež chcedźa zaso dypkować.
Maksimilian Zahrodnik

Am Sonnabend mußte unsere SGC beim Tabellenführer in Neustadt - Spree antreten. In unseren Reihen fehlte diesmal Stürmer Jakub Beneš und so wurde vom Trainer Panitz das Hauptaugenmerk auf die Abwehrarbeit gelegt. Mit dieser Taktik wurde souveren ein 0 : 0 bis zur Halbzeit erspielt. Ja, hätte Michael Müller ein gutes Zuspiel von Maximilian Gärtner konsequent genutzt, wäre sogar die Führung möglich.
In der 2. Halbzeit erhöhte Neustadt nochmal den Angriffsdruck und kam in der 63. min. nach Vorarbeit von Miguel Pereira Rodriges durch Sebastian Monik zur 1 : 0 Führung. Diesmal war unser überragender Torhüter Petr Kraliček geschlagen. Kurz danach erhöhte der Gastgeber durch Tobias Lohr zum Endstand 2 : 0. Trotz Überlegenheit von Neustadt im Feldspiel, konnte unsere Mannschaft ordentlich mithalten. Bei Bestbesetzung wäre an diesem Tage noch mehr zu erreichen gewesen.
J. Matzke

Ergebnisse vom Wochenende - Wuslědki kónc tydźenja

Herren
LSV Neustadt/Spree e.V. vs. SJ Chrósćicy 1981 z.t.
2:0 (0:0)
1:0 T. Lohr (63`), 2:0 S. Monik (66`)

SC Kleinhänchen vs. SJ Chrósćicy 1981 z.t. 2.
1:0 (0:0)
1:0 K. Lugge (57`)

A-Junioren
SpG SV Aufbau Deutschbaselitz /​ SV Biehla/Cunnersdorf vs. SJ Chrósćicy 1981 z.t.
1:5 (0:3)

C-Junioren
SJ Chrósćicy 1981 z.t./SJ Njebjelčicy vs. SpG SV Aufbau Deutschbaselitz /​ SV Biehla/​Cunnersdorf
2:0 (0:0)

D-Junioren
DJK Sokol Ralbitz/​Horka vs. SJ Chrósćicy 1981 z.t.
4:4 (2:1)

F-Junioren
SJ Chrósćicy 1981 z.t. vs. TSV 90 Neukirch
0:1 (0:1)

Trójce za sobu dobyli / Dreimal hintereinander siegreich

SJ Chrósćicy – SV Fortuna Trjebin 4:2 (3:0)
zestawa SJC: Králiček – L. Zahrodnik, Sentivan, F. Cyž, Püschel (82. Mark), M. Zahrodnik, G. Zahrodnik (67. Młynk), Henčel, Runt, Henzl (82. Bogusz), Beneš

Minjenu njedźelu nastupichu koparjo prěneho mustwa Chróšćanskeje SJ doma přećiwo Trjebinej. Hosćo steja drje w tabulce na poslednim městnje, tola SJC bě jasne, zo njebudźe hra na žadyn pad lochka. Tak wustupowachu Chrósćenjo wot započatka sem dospołnje koncentrowani a fokusěrowani. Tola hosćo lěpje do hry startowachu. Přez spěšnych a technisce sylnych wonkownych hrajerjow woni přeco zaso strašnje do šěstnatki hrajachu. Bytostne šanzy pak spočatnje hišće njewuskočichu. W 24. min. domjaci prěni króć sylnje nadběhowachu – a to hnydom z wuspěchom. Po dobrej kombinaciji suny Henzl bul před wrotami na swobodneho Beneša. Tutón widźeše hišće lěpje postěrowaneho Maksimiliana Zahrodnika, kiž dyrbješe jenož hišće do swobodnych wrotow třělić. Jenož někotre mjeńšiny pozdźišo Chrósćenjo złyšichu. Beneš bul po wysokej přihrawce perfektnje nad wrotarjom k 2:0 do wrotow połoži. Chrósćenjo njepokazachu na tutym dnju zmolom najlěpšu hru, tola na tutym dnju wuznamjenješe jich absolutna efektiwnosć a konsekwenca před wrotami. W 38. min. sydaše dalši konter, kajkiž jón lěpje hrać njemóžešeš. Z direktnymi přihrawkami přindźe bul přez Beneša a Runta k Maksimilianej Zahrodnikej. Tutón před wrotami hłowu zběhny a bul Filipej Henzlej suny. Tež tutón dyrbješe jenož hišće přez liniju sunyć, tak zo steješe 3:0.
To běše zdobom tež staw k połčasej. Hosćićelej bě jasne, zo hra na žadyn pad hišće rozsudźena njeje, wšako bě młode mustwo w běhu sezony někotre razy hižo nawjedowanje z rukow dało. Tak spyta SJC w druhim połčasu wot noweho započnyć. To so tež poradźi, jako Tom Henčel w 59. min. wažne a předrozsudźace 4:0 docpě. Nětko hosćo ofenziwnje měnjachu a čisć hišće raz powyšichu. Domjaci koncentraciju nažel znižichu a sebi tak w 65. min. wrota popadnychu. Wrotar Kraliček w tutej fazy znowa dopokaza, kajka wurjadna zepěra wón za mustwo je. W poslednej sekundźe pak dyrbješe wón znowa zady sebje přimnić, tak zo steješe z wothwizdanjom 4:2. Chrósćenjo steja w tabulce nětko na 8. městnje a móža zbytk sezony bjez wulkeho čisća nastupić. Dobyće woznamjeni za SJC mjenujcy zdobom dźerženje klasy, wšako njeje wobsadźenje posledneho městna wjace móžne. Horni kraj – Sprewja steja jako prěni zestupnik hižo kruće. Woni ligu dobrowólnje wopušća. Tak wjesela so Chrósćenjo na sobotnišu hru přećiwo načolnikej tabulki w Nowym Měsće /Sprewja.
Feliks Cyž

Mit einem klaren Sieg gegen den SV Fortuna Trebendorf konnte sich unsere SGC vorrübergehend auf den 8. Tabellenplatz schieben. Der Tabellenletzte spielte zunächst nicht wie ein Absteiger. Mit schnellen Passfolgen und Flügelspiel wurde unsere Abwehr mehrfach in Bedrängnis gebracht und nur dank der großartigen Paraden von Torhüter Petr Kraliček, konnte die Null gehalten werden. Ab der 24. Minute machten aber unsere Spieler ernst. Filip Henzl lief links durch, legte quer ab zu Jakub Beneš und dieser servierte das Leder wieder zum mitgelaufenen Maximilian Gärtner, der freistehend zum 1:0 einschob. Kurz danach erhöhte unser Schütze vom Dienst Jakub Beneš, mit einem sehenswerten Heber über den herauslaufenden Gästetormann, auf 2:0. Noch vor der Pause dann die Vorentscheidung. Diesmal wurde nach einer weiteren guten Kombination Filip Henzl freigespielt und schon stand es 3:0. Als Tom Hentschel mit einem Kracher aus 18 Metern unter die Latte in der 59 min. das Ergebnis auf 4:0 schraubte, lies man in der Konzentration stark nach, was die an Spielanteilen gleichwertigen Trebendorfer mit zwei Gegentoren nutzten.
Mit diesem 4:2 erspielte man sich bislang 27 Zähler und kann nun doch die nächsten schweren Spiele beruhigter angehen. Zuvor hatte man bei Rotation Dresden mit 3:2, (Tore erzielten 2 x Tom Hentschel und Jakub Beneš) und zu Hause gegen Neugersdorf II mit 2:1 (Tore erzielten Jakub Beneš und Felix Ziesch) gewonnen.
Mit diesem Zwischenspurt und den neun gewonnenen Punkten geht es nun am Sonnabend zum Spitzenreiter nach Neustadt-Spree.
J. Matzke
Sein erstes Tor der Saison als Kapitän erzielt: Maximilian Gärtner #21 zum wichtigen 1:0
(Foto SGC - FCO II)
Kommt nach seinem Mittelfußbruch langsam wieder in Fahrt: Filip Henzl #17, Torschütze zum 3:0
(Foto SGC - FCO II)
Wiederholt sich mit einem kapitalen Schuss als Torschütze ausgezeichnet: Tom Hentschel #6 zum 4:0
(Foto SGC - FCO II)

Ergebnisse vom Wochenende - Wuslědki kónc tydźenja

Herren
SJ Chrósćicy 1981 z.t. vs. SV Fortuna Trebendorf
4:2 (3:0)
1:0 M. Zahrodnik (24`), 2:0 J. Beneš (30`), 3:0 F. Henzl (38`), 4:0 T. Henčl (59`), 4:1 K. Adamowicz (65`), 4:2 M. Bartkowiak (90`)

SJ Chrósćicy 1981 z.t. 2. vs. SV Laubusch
Ausfall/wupad

A-Junioren
SJ Chrósćicy 1981 z.t. vs. SpG SV Kubschütz /​ SV Grün-Weiß Hochkirch
Ausfall/wupad
Mittwoch/srjedu, 29.05.2019
Anstoß/zakop: 18:30 Uhr/hodź.

C-Junioren
Arnsdorfer FV vs. SJ Chrósćicy 1981 z.t./SJ Njebjelčicy
1:4 (1:1)

D-Junioren
SJ Chrósćicy 1981 z.t. vs. SpG LSV Bergen 1990 /​ SV Zeißig
2:2 (0:1)

E-Junioren
SV Sankt Marienstern vs. SJ Chrósćicy 1981 z.t.
1:6 (1:4)

F-Junioren
TSV 90 Neukirch 2. vs. SJ Chrósćicy 1981 z.t.
0:1 (0:1)

 

wurězki z hry pola TSV Rotacija Drjezdźany / Auschnitte aus dem Spiel beim TSV Rotation DresdenAnsetzungen am Wochenende - Kopańca na kónc tydźenju

Herren
TSV Rotation Dresden vs. SJ Chrósćicy 1981 z.t.
2:3 (1:2)
1:0 R. Friedrich (6`), 1.1 T. Hentschel (17`), 1:2 J. Beneš (45`), 1:3 T. Hentschel (47`), 2:3 S.Tews (51`)

Hoyerswerdaer FC 2. vs. SJ Chrósćicy 1981 z.t. 2.
5:5 (2:2)
0:1 P. Krahl (26`), 0:2 S. Ließner (28`), 1:2 R. Ehrlich (31`), 2:2 P. Amsel (43`), 3:2 R. Ehrlich (50`), 4:2 L. Exner (54`), 4:3 F. Dehn (65`), 4:4 M. Gärtner (68`), 4:5 M. Büttner (70`), 5:5 F. Rang (85`)

A-Junioren
SpG SV Einheit Kamenz /​ SV Königsbrück/​Laußnitz vs. SJ Chrósćicy 1981 z.t.
2:0 (1:0)

E-Junioren
SJ Chrósćicy 1981 z.t. vs. SG Großnaundorf
Ausfall / wupad
 

Impresije z hry přećiło FV Hornja Łužica-Neugersdorfej 2 / Impressionen aus dem Spiel gegen den FCO 2

Jakub Beneš in seiner unnachahmlichen Art und Weise in Richtung Tor. Dieses mal Torschütze zum 1:0 durch einen verwandelten FE!
Riesen Jubel beim Torschützen des 2:0 Felix Ziesch! Der 18-jährige schoss damit sein erstes Tor für die 1. Mannschaft.
Auch dieses mal wieder voller Einsatz und eine starke kämpferische Leistung vom Kapitän Maximilian Gärtner.

Letztes Nachholepunktspiel - Posledna nachwatanska hra

Herren
SJ Chrósćicy 1981 z.t. vs. FV Oberlausitz Neugersdorf 2
2:1 (2:0)
1:0 J. Beneš (13` FE), 2:0 F. Cyž (16`), 2:1 M. Baldeh (73`)

Ansetzungen am Wochenende - Kopańca na kónc tydźenju

Herren
SJ Chrósćicy 1981 z.t. vs. SV Oberland Spree
2:3 (0:1)
0:1 T. Mazanek (16`), 1:1 M. Sentivan (48`), 2:1 P. Runt (60`), 2:2 D. Gärtner (73`), 2:3 P. Mecir (84`)

SJ Chrósćicy 1981 z.t. 2. vs. SpVgg Lohsa/ Weißkollm e. V.
0:0 (0:0)

Bojowniski wukon zawěšći dypk / Kämpferische Leistung sichert Punkt

SJ Chróšćicy – SJ Drježdźany Striesen 1:1 (1:0)
Zestawa: Kralicek – Püschel, F. Cyž, M. Zahrodnik, L. Zahrodnik, Špitank (85. min Pöpel), Henčl, Runt, Henzel (77.min Bogusz), G. Zahrodnik, Beneš

Po tym, zo bě połojca Chróšćan mustwa njedźelu hišće na konju sedźała, wojachu woni na słónčnej jutrownej póndźeli w nachwantanskej hrě zaso wo dypki. Hosćo z Drježdźan steja w tabulce na třěćim městnje a maja z jeno 17 napřećiwnymi wrotami najlěpšu defensiwu w lize. Tohodla běše wot spočatka jasne, zo budźe to chětro ćežko za domjacych. Start do hry so Chróšćanam derje poradźi. Woni njedachu hosćom městno ke kombinacijam a móžachu samo sami přěnje šansy wuhrać. Tak dósta Beneš po přihrawce bul, wuhra dweju a widźeše w šěsnatce Gabriela Zahrodnika, kotryž dyrbješe bul jenož hišće přez liniju stłóčić. A hižo steješe w 13 min. 1:0 za domjacych. W běhu prěnjeho połčasa Drježdźanscy koparjo domjacych přeco dale do jich połojcy tłóčichu. Přiwšem sej pak njemóžachu žane wulke šansy wuhrach. Zwjetša stejachu zakitowarjo na prawym městnje abo móžachu bul hišće z strašneje pasma kopnyć. W 35 min. mějachu hosćo najwjetšu šansu prěnjeho połčasa. Agilny Dietze dósta po kombinaciji bul a běžeše sam směr Kraličeka. Feliks Cyž zamóžeše jeho hišće w poslednim wokomiku mylić, tak zo jeho kop wrota misny. Tak wothwizda sudnica k tróžku zbožownym 1:0 k połčasej.
Po přestawce so hra hišće bóle jednostronsce wuwi. Chróšćenjo njemóžachu sej dalše šansy wuhrać a Drježdźanscy čisć dale zwyšichu. Chróšćenjo wobarachu so z połnej mocu. Tu bě pola wšech widźeć, zo chcychu na kóždy pad wuslědk dźeržeć. Tola hosćo běchu stajnje strašni wšojedne hač přez kombinacije z srjedźneho pola, přez róžki abo wólne kopy. Njenamakachu žadyn puć přez sylnu defensiwu. Mocy domjacych pak dale popušćichu a w 81 min. Drježdźanscy k zasłuženym 1:1 wurunachu. Po dołhej přihrawce přiłza Dietze bul w šěsnatce a posłuži Schulze, kotryž bul z něhdźe 8 metrow do wrotow kopny. Nětko hrajachu woběj mustwje na druhe wrota ale jasne šansy so nikomu njeskićichu. A tak zwosta Chróšćanam znowa jenož jedyn dypk kotryž běchu pak sej přez jara sylny bojowniski wukon dospołnje zasłužili. Hižo njedźelu maja přichodnu domjacu hru. To přichwata Horni kraj/ Sprewja do Chróšćic.
M. Zahrodnik

Am Ostermontag mußte unsere SGC im Nachholespiel gegen den Tabellendritten aus Dresden- Striesen antreten. Ein schweres Los für das Team von Trainer Detlef Panitz, denn Tags zuvor waren die meisten Crostwitzer Spieler bei der Osterreiterprozession dabei. Im Spiel war aber zunächst keine Müdigkeit zu beobachten. Mit dem starken Wind im Rücken drückte man sofort auf das Tor der Dresdner. Nach einer Steilvorlage marschierte Jakub Beneš von links in den Strafraum, passte quer zu Gabriel Gärtner, und schon stand es 1 : 0 nach genau dreizehn Minuten. Mit dieser frühzeitigen Führung konnte man zunächst wuchern, doch die Gäste wurden von Minute zu Minute gefährlicher. Bei einem Alleingang von Maximilian Dietze in der 35. min. schien der Ausgleich zu fallen, doch im letzten Moment konnte ihn Felix Ziesch beim Einschuß entscheidend stören. In der 2. Halbzeit wurde der Gästedruck noch stärker. Torwart Petr Kraliček und besonders Verteidiger Lucian Gärtner wuchsen über sich hinaus und konnten immer wieder mit allen Mannschaftskollegen die Angriffe erfolgreich blocken. Zehn Mininuten vor Ultimo fiel dann das wohl verdiente 1 : 1 durch Jonathan Schulz, der einen mustergültigen Konter von M. Dietze aus Mittelstürmerposition verwandelte.
Sehr positiv muß die Leistung von Schiedsrichterin Theresa Sophie Kosan gewertet werden. Sie hatte gemeinsam mit den Linienrichtern Johann Seidl und Tobias Weickert die Spielleitung sicher im Griff. Dank auch allen eingesetzten Aktiven für das faire Auftreten in den kurzweiligen 90 Minuten.
Ein persönlicher österlicher Gruss an dieser Stelle an Vater und Sohn Horst Rau, die diesmal leider nicht dabei waren.
J. Matzke

Ansetzungen an Ostern - Kopańca k jutram

Herren
SJ Chrósćicy 1981 z.t. vs. SG Dresden Striesen e.V.
1:1 (1:0)
1:0 G. Zahrodnik (13`), 1:1 J. Schulz (81`)

Zbožowny dypk sobu domoj wzali

SC Borea Drježdźany – SJ Chrósćicy 2:2 (0:2)

Zestawa: M. Cyž – Püschel , F. Cyž, Sentiwan, L. Zahrodnik, Špitank (68 min. Bogusz), M. Zahrodnik, Młynk (58. min G. Zahrodnik), Henčl, Runt, Beneš

Na 18. hrajnym dnju podachu so Chróšćanscy koparjo k Drježdźanskej Boreji. Hladajo domjacu tabulku Boreje, bě jasne, zo činja sej na domjacym trawniku runje tak čežko kaž Chrósčanscy. Tohodla ličeše wot spočatka diwiza dwuboje přiwzać a sej tak tři dypki sobu domoj wzać. Ale to so wot spočatka Chróšćanam derje njeporadźi, dokelž přindźechu špatnje do dwubojow a Boreja běše chětro wěsta při bulu. Domjaci njemóžachu pak sej žane wulke šansy wuhrać a njestajichu Cyža před wulkimi problemami. Na druhej stronje mějachu hosćo tři dobre pospyty z distancy a přez wólny kop, ale tu falowaše na kóncu dokładnosć. W 35 min. dósta Püschel po kombinaciji w srjedźnym polu bul. Wón widźeše w šestnace Beneše, koryž dyrbješe po rjanej flance jenož hišće nohu nutř tyknyć. Tak steješe 0:1. Faza hač do połčasa słušeše nětko Chrósćanam. Po dołhej přihrawce dósta Młynk bul na kromje šesnatki a wotpołloži jón Henčlej. Jeho kop pak wrota snadnje misny. Krótko pozdźišo pak wza sej Špitank bul a smokny jón z něhdźe 25 metrow do wrotow. Běchu to wažne wrota do połčasa, ale na tutym dypku těž tróžku zbožowne. Na spočatku druheho połčasa bě pytnyć, zo Drježdźanscy tempo hišće raz powyšichu. A tak so jim tež w 51. min 1:2 poradźi. Flanku z praweje strony nadběhowar do srjedźa hłóčkuje a wot tam widźi Heinisch, zo steji Cyž zwonka wrotow a bul přez njeho do wrotow zběhny. Chrósćenjo njemóžachu w tutej fazi zakitowarjam přez nadběhi wulce pomhać. Nětko hraješe jenož hisće Boreja. A tak wuhrachu sej šansu wo šansu. W 70 min. bě wjeselo na stronje Boreje jenož skrótka wubudźene. Jako ležeše bul po kopje wroće hosći, zběhny na zbožo Chróšćanow sudnik chorhojčku a wrota dla nimohry njeličachu. Krótko pozdźišo pak bě tak daloko a domjaci docpěchu 2:2. Po flance přesadźi so Schöne w powětře a hłóčkowaše bul do wrotow. Wot nětka skončnje tež hosćo zaso sobu hrachu. Po dołhej přihrawce na Beneša bu jasne w šesnatce wo wrotarja falowano. Za wšech bě poprawom situacija poprawom jasna jědnatka. Jenož sudnik rozsudźi po zadźiwanju wšitkich nawopak. Tu bě mjerzanje na stronje Chróšćanow wězo jara wulke. Krótko po tym so hra wotwizda. Cyłkownje dyrbiš prajić, zo bě to chětro zbožowny dypk za SJC. Wjetše hrajne podźěle we woběmaj połčasomaj měješe cyle jasne Boreja. Ale hejzo pak sudnik na kóncu za hosći rozsudźi, móžeš hišće zbožownje dobyć. Tak maja Chróšćanscy koparjow jutrownu pondźelu přichodny móžnosć, sej w nachwatanskej hrě na Drježdźany Striesen tři zdobyć.
M. Zahrodnik

Glücklich einen Punkt mit nach Hause genommen, so lautete das Fazit unseres Kapitäns Maximillian Gärtner nach dem Spiel bei SC Borea Dresden. Der Gastgeber war von Anfang an spielbestimmend und so kam unsere SGC nur schwer in Tritt. Erst nach einer halben Stunde Spielzeit ergaben sich die ersten Chancen. Ein Freistoß in aussichtsreicher Position ging knapp am Tor vorbei. Dann steuerte Verteidiger Danny Püschel über die Mittellinie und sein Zuspiel in den Strafraum versenkte Jakub Beneš eiskalt zum 0 : 1. Kurz danach wurde Michael Müller auf die Reise geschickt. Sein Ableger zu Tom Hentschel war gut gedacht, doch am Ende fehlten nur Zentimeter. Mit einem kapitalen 25m Schuß konnte aber einer unserer Besten an diesem Tage, Tadej Spittank, noch kurz vor der Pause auf 0 : 2 erhöhen.
In der 2. Halbzeit erhöhte Borea den Druck auf das gut gehütete Tor von Matthäus Ziesch und konnte in der 51. min. nach Rechtsflanke durch Andre Hanisch mit einem Heber auf 1 : 2 verkürzen. Jetzt spielten nur noch die Hauptstädter. Glück hatte man, als ein Abseitstor nicht gegeben wurde. In der 70. min drückte aber Richard Schöne eine Flanke vehement mit dem Kopf ins Crostwitzer Gehäuse zum 2: 2 in die Maschen. Ab nun konnte man das Match wieder ausgeglichener gestalten. Nach einer weiten Flanke versuchte es Jakub Beneš, den Dresdner Keeper zu umspielen, doch die Attake an ihm schien dem Schiedsrichter nicht strafstoßreif.
Mit Glück konnte man aber das Remis halten, wenn auch Borea mehr Spielanteile hatte.
J. Matzke

Ansetzungen am Wochenende - Kopańca na kónc tydźenju

Herren
SC BOREA Dresden vs. SJ Chrósćicy 1981 z.t.
2:2 (0:2)
0:1 J. Benes (35`), 0:2 T. Špitank (44`), 1:2 A. Heinisch (51`), 2:2 R. Schöne (80`)

SV Haselbachtal vs. SJ Chrósćicy 1981 z.t. 2.
1:1 (1:1)
1:0 M. Saul (19`), 1:1 J. Sende (45+1`)

A-Junioren
SJ Chrósćicy 1981 z.t. vs. SpG Baruther SV / SV Budissa 08 Kleinbautzen / SV Traktor Malschwitz
6:0 (1:0)

C-Junioren
TSV Pulsnitz vs. SJ Chrósćicy 1981 z.t./SJ Njebjelčicy
6:2 (2:1)

D-Junioren
SJ Chrósćicy 1981 z.t. vs. SpG SV Aufbau Deutschbaselitz / SG Oßling/Skaska / SV Biehla Cunnersdorf
0:7 (0:3)

Fairny a wurunany derby / Faires und ausgeglichenes Derby

SJ Chrósćicy – SC 1911 Großröhrsdorf 1:1 (0:1)
Zestawa: T. Cyž – Püschel (61. min G. Zahrodnik), F. Cyž, Sentiwan, L. Zahrodnik, Špitank, M. Zahrodnik, Młynk (84 min. Šiman), Henčl (58 min. Bogusz), Runt, Beneš

Při rjanej słónčnej njedźeli přijědźe sej mustwo z Großröhrsdorfa na přenju dypkowu hru 2019 do Chrósćic. Před zakopom hry bu Pavel Runt z pokalom za 100 hry za Chrósćan prěnje mustwo poćesćeny. Dalši kuriozum wotmě so w wrotach. Čerwjeneje karty Kraličeka, chorosće a zranjenja dla, steješe 48 lětny Tadej Cyž po třo lětach zaso jónu w wrotach. Ale nětko k hrě. Hladajo na tabulku bě jasne, zo budźe to jara bojowniska hra. A tuta so přihladowarjam tež pokaza. Jasne šansy sej wobě mustwje w prěnim polčasu njenadźěłachu. Chróšćanscy koparjo mějachu hdys a hdys dobre móžnosće z distancy. Henčl widźeše, zo steješe wrotar na kromje šěsnatki. Jeho kop z něhdźe 35 m pak dźěše snadnje přez wrota. Dalšu šansu měješe wón přez wólny kop. Ale tež tutón wrota misny. Na druhej stronje běchu hosćo stanje přez dołhe zamjety a diagolnalne daloke bule strašni. Tute stajichu Chrósčanskich zakitowarjow stajnje zaso pod wužadanja. W 35 min. dósta hrajer hosći přez dołhu přihrawku bul. Po rjanej kombinaciji steješe naraz samolutki před Cyžom. Wón pak pokaza, zo njeje přez lěta ničo pozabył a wotwobara bul z nohu k róžkej. Kónc prěnjeho połčasa hosćo ćišć powyšichu. Chróšćenjo zhubichu při natwarje w srjedźnym polu bul a Großröhrsdorf startowa konter. Palme bu w centralnej poziciji posłužowany a smokny bul z něhdźe 20 metrow do praweho róžka k 0:1. Hnydom na to sudnik k połčasej wotwizda. To běchu wězo njetrebawše wrota do přestawki.
Po jasnej narěči trenarja Panitza w přestawce bě widźeć, zo powyša domjaci w druhim połcašu ćišć. Woni spytachu přeco lěpje kombinować. W 50 min. přihra Runt Młynka na prawej stronje. Wón přesadźi so do šesnatki, ale jeho kop njebě wulka čeža za wrotarja. Dalše jasne šansy sej wobě mustwje njewuhrachu, dokelž běchu přihrawki njedokładne. Ale w 68 min. Chróšćenjo wurunachu. G. Zahrodnik wudoby sej bul a nahra Runta. Wón přesadźi so přěćiwo dweju zakitowarjam a flankowaše na Beneša, kotryž steješe při dołhim róžku dwaj metraj před wrotami a bul do wrotow hłójčkowa. Nětko tłóčachu domjaci na druhe wrota. Jenož dwě mjenšinje pozdźišo dósta Beneš dołhu přihrałku do šesnatki. Při pospyće bul přez wrotarja zběhnyć bu wot wrotarja foulowany a sudnik rozsudźi na jědnatku. Slědowacu jědnatku Beneša pak wrotar hosći k róžkej wotwobara. Tu skićeše so Benešej znowa dobra šansa k nawjedowanju ale bul hłóčkowa sadnje nimo wrotow. W poslednich mjenšinach njezamó sej žane mustwo dalše šansy wuhrać. Tak zwosta na kóncu při sprawnym remiju. Přichodny tydźen podadźa so Chróšćenjo do Drjezdźan, hdźež na tamnišu Boreju nastupja. Nadźijomne móža tam skóčnje prěnje dobyće 2019 swjećić.
M. Zahrodnik

Am Sonntag musste unsere SGC gegen den Aufsteiger SC 1911 Großröhrsdorf antreten. Beide Mannschaften kennen sich gut, denn sie spielten jahrelang in der Kreisoberliga gegeneinander. Vor dem Match wurde aber zunächst unser verdienstvoller tschechischer Fußballer Pavel Runt für 100 Spieleinsätze geehrt. Ihm gelang es in der Saison 2015/16 gemeinsam mit Thomas Latkolik als Trainergespann die Meisterschaft nach Crostwitz zu holen. Und noch eine Überraschung gab es für die Zuschauer zu beobachten. Unser Geschäftsführer Thaddäus Ziesch, Torhüterlegende aus der Bezirksklasse, mittlerweile schon 48- jährig, musste nochmals zwischen die Pfosten, weil Stammtorwart Petr Kraliček wegen roter Karte und die Keeper Matthäus Ziesch und Fabian Heiduschka verletzungsbedingt fehlten.
Im Spiel war zunächst eine Neutralität zu beobachten. Keiner wollte sich Fehler leisten und so sahen die gut 100 Zuschauer wenige Torraumszenen. Erst nach einer halben Stunde prüfte unser Mittelfeldspieler Tom Hentschel mit einem Weitschuss und einem Freistoß Torwart Sandro Mauksch. In der 35. min. fast das 0:1, als unsere Gäste allein auf unser Tor steuerten, aber Torwart Ziesch mit einer großartigen Fußparade das Leder zur Ecke klärte. Jetzt war zu merken, dass der SC 1911 nicht klein beigeben wird. Mit einem Konter in der 45 Minute, den Florian Palme blitzschnell im langen Eck versenkte, wurden auch die Schützlinge von Trainer Christoph Klippel belohnt.
Nach der Kabinenpredigt von Detlef Panitz kamen unsere Spieler besser zur Geltung. Zunächst war es Michael Müller aus halbrechter Position, doch sein scharfer Schuss wurde zur Ecke geboxt. Auch bei mehreren Eckbällen war kein Durchkommen bei den Gelbblauen zu erzwingen. Erst in der 68. Minute bediente Gabriel Gärtner den auf linker Seite freistehenden Pavel Runt, der mehrere Gegenspieler narrte und mit einer maßgerechten Flanke Jakub Beneš bediente, der freistehend aus kurzer Distanz das Leder zum 1:1 einköpfte. Nur zwei Minuten später erneut ein Superpass von Pavel Runt in die Spitze auf Jakub Beneš, doch beim Abschluss wird er zu Boden gestoßen. Den fälligen Elfmeter von Jakub Beneš kann aber Sandro Mauksch um den Pfosten lenken und somit einen Rückstand vereiteln.
In der letzten Viertelstunde begnügten sich beide Teams mit dem Unentschieden, was auch den Spielanteilen entspricht. Lobenswert sei auch die Leistung des Schiedsrichterkollektivs um Sportfreund Michael Ullmann, der nur 2-mal den gelben Karton zücken musste.
J. Matzke
 
Pavel Runt zu seinem 100 Punktspiel für die 1. Männermannschaft geehrt.
Musste aushelfen, Geschäftsführer T. Ziesch als Torwart
Trotz verschossenem Elfmeter bleibt Jakub Beneš mit 14 Toren erfolgreister Torschütze für Crostwitz

Sudnik w srjedźišću stał / Schiedsrichter stand im Mittelpunkt

FV Drjezdźany 06 Laubegast – SJ Chrósćicy 5:3 (3:2)
zestawa SJC: Kraliček – L. Zahrodnik, Sentivan, F. Cyž, Püschel (79. M. Cyž), M. Zahrodnik, Runt, Henčel, Młynk (67. Bogusz), Henzl, Beneš

Minjenu njedźelu podachu so koparjo SJC do Drjezdźan na dypkowu hru přećiwo Laubegastej. Přećiwo jednej z najlěpšich ofenziwow ligi dyrbjachu Chrósćenjo jara dobry dźeń měć, zo bychu dypkować móhli. Po šěsć dypkowych hrach bjez poražki pak bě jasne, zo tež dźensa na dobyće hraja.
A Chrósćenjo startowachu kaž wohnjowa wobora. Hnydom w 3. min. bě Jakub Beneš po wulkotnym konterje sam před wrotarjom a zymnokrejnje k nawjedowanju přetwori. Hnydom po zakopje zhubichu domjaci lochkomyslnje bul. Beneš jónu pohladny a widźeše domjaceho wrotarja daloko před swójskimi wrotami. Tak wuspyta so z 40 metrow a běše tež wuspěšny. Bul lećeše wyše wrotarja perfektnje pod łatu do syće. Z tym nawjedowa SJC po 4. min. z 0:2 pola druheho tabulki – kajki to dobry start. Tola wšitkim bě jasne, zo njeje hra dawno hišće rozsudźena. Chrósćenjo chcychu nětko najprjedy raz w defenziwje wěsće stać, zo njebychu sebi spěšne wrota popadnyli, kaž minjeny tydźeń we Wódrjeńcy. Tola młoda chróšćan defenziwa wokoło rutinjeja Miroslava Sentivana měješe w prěnim połčasu hišće swoje problemy z technisce jara dobrej ofenziwu hosćićela. Runje kaž SJC poradźištej so domjacym w běhu dwejoch mjeńšinow dwě wroće. Z preciznymi wysokimi pasami poradźi so Laubegastej přeco zaso strašnje do jědnatki přindź. Tak steješe po 27. min. 2:2. Hosćo so nětko tróšku stabilizowachu. K psychologisce jara špatnymu wokomikej, mjenujcy krótko do połčasa, pak popadnychu sebi 3:2. Tak sedźachu hrajerjo SJC w zastatce w kabinje, hačrunjež bychu hru nawjedować móhli, wšako mějachu hišće tójšto móžnosćow na dalše wrota. Jasne pak bě, zo dyrbi so defenziwa w druhim połčasu skrućić, jeli chcedźa hru hišće dobyć. Tři dypki běchu cil a tak Chrósćenjo w druhim połčasu tež wustupowachu. Wot prěnjeje sekundy sem hosćo hru w druhim połčasu dominowachu. Defenziwa steješe wěsće a prědku wuhrachu sebi přeco zaso po dobrych kombinacijach móžnosće. Wurunanje hry bě jenož prašenje časa. Jedyn muž na hrajnišću, pak měješe na tutym dnju po zdaću jasnje něšto přećiwo tomu. Z wjacorymi katastrofalnymi rozsudami hwizdaše so sudnik do fokusa hry a ju na kóncu rozsudźi. W 60. min. rozsudźi so wón přećiwo jasnej jědnatce za SJC, hačrunjež bě drjezdźanski zakitowar situaciju jasnje z ruku wujasnił. Jenož někotre mjeńšiny pozdźišo běše chróšćan Filip Henzl sam před wrotarjom. Wysoku přihrawku wón z hrudźu přiwza, tola sudnik to hinak widźeše. Po jeho měnjenju bě Henzl bul z ruku přiwzał. Zaso někotre wokomiki pozdźišo bu Tom Henčel na brutalne wašnje wot zady foulowany. Jasnu čerwjenu kartu pak w tutej situaciji njesydaše. Najebać toho njedachu so hosćo zatrašić a docpěchu w 72. min. dospołnje zasłužene wurunanje 3:3. Běše hišće dosć časa za SJC k dobyću, wšako njemějachu domjaci w druhim połčasu hač dotal žanu móžnosć. W 76. min. pak přindźe k rozsudźacej scenje hry. Po wysokej přihrawce połoži sebi drjezdźanski nadběhowar bul jasnje z ruku doprědka, zo by potom wrota docpěł. Sudnik a wosebje asistent mějachu jasny hwid na situaciju, tola wrota płaćichu. Hrajerjo SJC njemóžachu to dowidźeć, wšako běše situacija wočiwidna. Při diskusijach ze sudnikom pokaza tutón wrotarjej Kraličekej čerwjenu kartu a tež trenar Detlef Panica dyrbješe na tribunu. Z jednym hrajerjom měnje Chrósćenjo hišće raz wšitko dachu, tola na kóncu so hra z 5:3 skónči. Frustrěrowani chróšćansy hrajerjo njemóžachu sebi wukónc hry wujasnić a tež domjacy cyłk tomu přihłosowa. Nětko rěka za SJC so zhrabać a so na wažnu domjacu hru přichodnu njedźelu koncentrować.
Feliks Cyž

Was für ein Superstart für unsere SGC beim Favoriten FV Dresden 06 Laubegast. Nach einem Konter konnte Jakub Beneš schon nach 3 Minuten das 0:1 markieren. Nach erneuter Spieleröffnung vertändelte der FV 06 den Ball und das nutzte erneut J. Beneš mit einem Sensationstor aus gut und gern 40 Metern über den verdutzten Heimkeeper zum 0:2. So groß die Freude auch bei den Gästen war, wusste man über die Schwere des Matchs. Und so kam es auch. Mit einem Doppelschlag von P. Wappler und A. Labadze stand es nach 27 Minuten unentschieden 2:2 und E. Weskott gelang mit dem Halbzeitpfiff sogar das 3:2.
In den zweiten 45 Minuten wollte man von der Crostwitzer Seite die Verteidigungsarbeit verbessern und mutig auf den Ausgleich drücken. Das gelang auch hervorragend bis zur 75. Minute, aber der Schiri und sein Assistent waren in einigen Entscheidungen anderer Meinung. In der 60. Minute entschied er sich gegen einen Elfmeterpfiff obwohl der Dresdner Verteidigen die Situation klar mit der Hand geklärt hat. Einige Augenblicke später nahm Filip Henzl eine Flanke mit der Brust an und steuerte freistehend aufs Tor und wurde zurückgepfiffen wegen angeblichen Handspiels. Wiederum wenig später wurde Tom Hentschel mit einer brutalen Grätsche von Hinten am gegnerischen Strafraumeck gefoult, doch die klare rote Karte blieb in der Tasche. Trotzdem fiel durch den besten Mann auf dem Platz, unserem Jakub Beneš, das hochverdiente 3:3.
Es folgte die alles entscheidende Spielszene, ein irreguläres Tor in der 76. min. durch A. Labadze, als er das Spielgerät mit der Hand klar und sichtlich vorlegte und dann zum 4:3 einschob. Diese regelwidrige Aktion löste bei den Gästen Unmut und Verzweiflung aus, aber alle Reklamationen wurden vom Schiri negiert, ja unverständlich noch bestraft. Der sonst ruhige Trainer, Detlef Panitz wurde auf die Trübine verwiesen und Torwart Petr Kraliček mit der roten Karte vom Platz gestellt. Schade, schade.........., meinten auch die wenigen objektiven Dresdner Zuschauer. Das 5:3 in der 85. Minute durch A. Labadze zum Endstand hat so einen bitteren Beigeschmack erhalten.
Nichts desto trotz, will man auf Landesebene punkten, muss man jeden Vorsprung, jedes erzielte Unentschieden, konzentriert über 90 Minuten verteidigen.
J. Matzke

Horcy bój z dypkom mytowali / Heisser Kampf mit einem Punkt belohnt

FSV Wódrjeńca – SJ Chrósćicy 4:4 (2:2)
Zestawa SJC: Kraliček – L. Zahrodnik, Sentivan, F. Cyž, Püschel, M. Zahrodnik, G. Zahrodnik, Henzl, Bogusz, Młynk, Beneš

Kowrótnu hru dožiwichu přihladowarjo minjenu njedźelu w Ebersbachu. Tu nastupichu koparjo prěneho mustwa SJ Chrósćicy přećiwo Wodrjeńcy. Hosćo wočakowachu sebi wot započatka sem horcy bój wo kóždy bul. Tute wočakowanja so tež spjelnichu. Hižo w 5. min. sydaše jědnatku za SJC Po dołhej přihrawce steješe Jan Bogusz sam před wrotarjom. W druhim pospyće bu tutón spotorhany, tak zo dyrbješe sudnik na dypk pokazać. Domjaci mějachu zbožo, wšako njesydaše za tute jasne zadźěwanje wrotow docyła žanu kartu, přićimž by tež čerwjena karta zasłužena była. Jědnatku Jakub Beneš zymnokrejnje přesadźi. Jenož někotre sekundy pozdźišo pak steješe hižo zaso 1:1. Potym zo bě Kraliček kop wulkotnje wotwobarał, sonješe chróšćan defenziwa při druhim pospyće. Hosćo pak znowa derje reagowachu a dale doprědka hrajachu. Tak běchu woni w prěnim połčasu dominantniše mustwo. W 20. min. docpě Michał Młynk z direktnym wolejom znowa zasłužene nawjedowanje. Rjane kombinacije a dołhe stafety přihladowarjo zrědka widźachu. Horce dwuboje a wjele standarty běchu charakteristiske za hru. Chrósćenjo mějachu přećiwo čělnje jara rustikalnym hosćićelej tójšto dźěła w defenziwje. Po njekoncentrowanosći popadnychu sebi tak po flance wurunanje. Ze stawom 2:2 dźěše do kabiny. Tu sebi hosćo předewzachu, tež w druhim połčasu wšitko dać a tak dobyće zawěsćić. Tola start Chrósćenjo dospołnje zaspachu. W dwěmaj mjeńšinomaj docpěchu domjaci dwě wroće a nawjedowachu tak z 4:2. Nětko běchu wuhlady za SJC wězo špatne, wšako staji Wódrjeńca jednu z najlěpšich defenziwow ligi. Młode mustwo z Chrósćic pak zo zrabaše a so wróćo do hry wojowaše. Michał Młynk mytowa ze swojim třećimi wrotami w druhej hrě prócu hosći a tak na 4:3 skróći. Po wólnym kopje na dołhi róžk hłojčkowa Miroslav Sentiwan bul wróćo do centruma, tak zo dyrbješe Młynk bul jenož přez liniju stłóčić. Jenož někotre mjeńšiny pozdźišo, w 70. min., běše Beneš po dołhej přihrawce sam před wrotarjom. Najlěpši třelc SJC wopokaza nerwy a bul k 4:4 do syće suny. Nadobo běše hra zaso wurunana. W kónčnej fazy pak so pokaza, kelko běštej mustwje w hrě inwestowałoj. Chróšćenjo spytachu po standartach hišće tak mjenowany “lucky punch” docpěć, tola na kóncu móc falowaše. Tuž sudnik hru ze stawom 4:4 wothwizda. SJC wopokaza potajkim znowa dobru moralku a zwosta tež w šěstej dypkowej hrě za sobu bjez poražki.
Feliks Cyž

Im Nachholspiel musste unsere SGC am Sonntag beim heimstarken FSV Oderwitz 02 antreten. Nach der ansprechenden Leistung in Zeißig (1:1), wollte man auch in Ebersbach punkten. Schon in der 5 min. ging man in Führung. Jan Bogusz wurde im Strafraum frei gespielt und beim Abschluss umgestoßen. Den fälligen Strafstoß verwandelte Jakub Beneš zum 0 :1 . Eine Minute später aber die Ernüchterung. Nach einer Glanzparade von Torhüter Petr Kraliček kann unsere Abwehr den Ball nicht aus der Gefahrenzone bringen und musste das 1:1 kassieren. Im weiteren Spielverlauf kann man sich wieder stabilisieren und mutig den Angriff suchen. Diese Bemühungen tragen in der 20. min. Früchte, als Michael Müller mit einem sehenswerten Volleyschuss für die erneute Führung sorgt. Dieses wichtige 1:2 verspielt man aber in der 40. min., als man einen Flügellauf der Heimmannschaft nicht unterbindet und so unnötig das 2:2 kassiert.
Viel hat man sich in der Halbzeitpause für die noch anstehenden zweiten 45 Minuten vorgenommen. Alles kam aber anders. Nach zwei Blitz-Toren der Oderwitzer lag man in der 48 min. hoffnungslos mit 4:2 zurück. Dank der Einwechslung junger Spieler, wie Tadej Spittank und Klemens Mark und der Motivation im Team konnte das Steuer nochmals umgerissen werden. Nach einem Freistoß köpfte Routinier Miroslav Sentivan den Ball zum freistehenden Michael Müller, der problemlos das Leder zum 4:3 Anschlusstreffer in die Maschen schob. In der 70. min konnte man wieder aufatmen. Nach einer Steilpass in die Spitze steuerte Jakub Beneš allein auf das FSV Tor zu und markierte sehenswert den Ausgleich. In der Schlussphase gab es noch einige gefährliche Situationen zu überstehen, doch das wichtige Unentschieden konnte über die Zeit gerettet werden. Mit dieser positiven Einstellung hofft unser Anhang auf eine weitere Steigerung der Panitz - Schützlinge in den nächsten schweren Spielen.
J.Matzke

Z dypkom druhu połseriju zahali / Mit einem Remis in die Rückrunde

SV Ćisk – SJ Chrósćicy 1:1 (0:0)
zestawa SJC: Kraliček – L. Zahrodnik, Sentivan, F. Cyž, Püschel, M. Zahrodnik, G. Zahrodnik (87. Bogusz), Runt (79. Henčel), Młynk, Henzl, Beneš

Po tym, zo bu minjeny tydźeń dypkowa hra přećiwo druhemu mustwje z Neugersdorfa dla špatnych hrajnych přičin wotprajena, poda so Chróšćan SJ sobotu na puć do Wojorec. W Friedrich-Jahn-stadijonje nastupichu hosćo na kumštnym trawniku přećiwo štwórtymu tabulki.
W prěnej dypkowej hrě noweho lěta chcychu hosćo w małym “derbiju” krajneje klasy na kóždy pad dypkować a tak derje do druheho połčasa sezony startować. SJC dyrbješe tež w tutej hrě bjez zranjeneho kapitana Bosćija Cyža nastupić. Za njeho hraješe Feliks Cyž na poziciji srjedźneho zakitowarja. Hra wuwiwaše so wot započatka sem poměrnje wurunana. Wobej mustwje koncentrowachu so na wěstu defenziwu. Nichtó nochcyše sebi spěšne wrota popadnyć. W běhu prěnjeho połčasa přewzachu hosćo dale a bóle kontrolu nad hru. Bytostne šanzy pak při tym njewuskočichu. Najlěpšu móžnosć měješe narodninske dźěćo Michał Młynk, kotryž woswjeći na tutym dnju swoje 22-te narodniny. Po wótrej, niskej přihrawce Filipa Henzla pak njezamó wón bul přez liniju stłóčić. Domjaci mějachu na tamnej stronje přeco zaso móžnosće po standartach. Tola tež tu falowaše posledna konsekwenca. Tak dźěše z 0:0 do kabiny, hdźež so SJC hišće jónu porjadnje motiwěrowa. Tuta motiwacija pokaza so tež w druhim połčasu na hrajnišću. Wot započatka sem hrajachu hosćo doprědka a spytachu tak nawjedowanje docpěć. W 54. min. so tuta próca tež mytowaše. Přez lěwy bok zahajichu Chrósćenjo wurjadny konter. Dołhi bul wotpołoži Jakub Beneš na Filipa Henzla, kotryž kulowatu kožu dirketnje na centralnje sobu běhaceho Pavela Runta dale suny. Dalšu perfektnu přihrawku Młynk na prawej stronje přiwza a w direktnym duelje z wrotarjom zymnokrejnje 1:0 docpě. Nětko chcychu a dyrbjachu hosćo sylnu fazu wužić a na wutwarjenje nawjedowanja tłóčić. To pak so njeporadźi. SJC agěrowaše w kónčnej fazy hry pře defenziwnje a koncentrowaše so jenož na zakitowanje snadneho nawjedowanja. Tež móžnosće ke konteram so njewužichu. Najebać toho Chrósćenjo wojowachu. W 87. min. pak docpě hosćićel wurunanje 1:1. Po dwělujomnej situaciji so sudnik přećiwo wólnemu kopej za SJC rozsudźi. To wjedźeše k rozkoram a njekoncentrowanosći w chróšćan defenziwje, štož domjaci cyle zymnokrejnje wužichu. Někotre mjeńšiny pozdźišo sudnik hru wothwizda. W prěnim wokomiku so Chrósćenjo mjerzachu, wšako by dobyće móžne było. Na kóncu pak přewahowaše spokojenje přez dobry start do druhej połserije.
Feliks Cyž

Nach Spielausfall in der Vorwoche gegen Neugersdorf II. reiste unsere SGC nun am Sonnabend nach Hoyerswerda zum SV Zeißig. Die Schützlinge von SVZ - Trainer Stefan Hoßmang und Co. Trainer Jiři Krohmer waren Dank eines überzeugenden 3:0 Sieges vor einer Woche in Trebendorf klarer Favorit.
Unsere SGC konnte aber bis auf den verletzten Kapitän Sebastian Ziesch, für ihn spielte sein Großcousin Felix Ziesch, auch in guter Besetzung antreten. Von Anfang an sahen die gut sechzig Zuschauer auf dem Kunstrasenplatz der Jahnsportanlage ein temporeiches und flottes Spiel beider Mannschaften. Unser Trainer Detlef Panitz wollte mit schnellem Überbrücken des Mittelfeldes für entsprechende Entlastung sorgen, was auch der Mannschaft überzeugend gelang, nur beim Abschluss fehlte die letzte Konzentration.
In der 2. Halbzeit konnten die Spieler um Pavel Runt und Miroslav Sentivan das Spiel noch besser an sich reißen. Jetzt wurde zielstrebiger über die Flügel angegriffen und der Ball flach gehalten. Jakub Beneš und Filip Henzl bereiteten dann das fällige 0:1 in der 54. min. für Geburtstagskind Michael Müller vor. Halbrechts in den Strafraum eindringend ließ er dem Zeißiger Keeper aus 12 m keine Abwehrchance. Jetzt drückte man auf eine Vorentscheidung. Ein Schlenzer vom Strafraumeck von Filip Henzl landete am Lattenkreuz und ein mutiger Vorstoß von Danny Püschel wurde nicht mit dem vielleicht vorentscheidenden 0:2 belohnt.
In der letzten Viertelstunde setzte der SVZ alles auf eine Karte, doch Torwart Petr Kraliček hielt seinen "Kasten" sauber. Bis zur 87. min. muss man sagen, da übersah der sonst gute Schiedsrichter ein Klares Foul im Mittelkreis an unserem Gabriel Gärtner. Der Ball wurde schnell auf die linke Angriffsseite geleitet und sofort quer in den Fünfmeterraum gelegt, wo Routinier R. Geso zum vielumjubelten 1:1 für die Hausherren einschob. Schade für die Spieler um Ersatzkapitän Maximillian Gärtner, denn an diesem nasskalten Frühlingstag war durchaus ein Sieg für die SGC in Hoyerswerda möglich.
J. Matzke

Skónčnje prěnje domjace dobyće / Endlich der erste Heimsieg

SJ Chrósćicy – SG Weiksdorf 3:2 (2:2)
zestawa SJC: Králíček – L. Zahrodnik, Sentivan, B. Cyž, Püschel, M. Zahrodnik (89. Lěšawa), G. Zahrodnik, Henzl, Krahl (68. Henčel), Młynk (91. Špitank), Beneš

Minjenu njedźelu nastupichu Chrósćenjo w domjacym sportowym centrje Jednota přećiwo hosćom z Weiksdorfa. SJC njebě tři hry za sobu přehrawa a chcyše po dobrych wukonach w poslednich tydźenjach skónčnje tež na domjacym trawniku połnje dypkować. Hosćo z Weiksdorfa pak běchu přećiwnik, přećiwo kimž mějachu Chrósćenjo dotal přeco ćeže. W druhej seriji minjeneje sezony přěhrachu horjanscy koparjo jasnje z 6:1. Z Pavelom Runtom, Tomom Henčelom a Feliksom Cyžom falowachu domjacym tež někotři hrajerjo, tak zo dyrbješe trenar Detlef Panic tróšku přestajić. Lěpši start do hry namakachu hosćo. Hnydom w 2. min. docpěchu po sylnym woleju nawjedowanje. Hosćićel pak pokaza dobru reakciju. W 5. mjeńšinje spyta hóstny zakitowar bul swójskemu wrotarjej wrócó hłójčkować. Jakub Beneš na to spekulowaše, sebi bul při wrotarju nimo połoži a do swobodneje klětki suny. Kaž hrajny staw 1:1 běše tež wojowanje na hrajnišću wurunane. Wobě mustwje móžachu sebi přeco zaso móžnosće wuhrać. Hosćo pytachu w ofenziwje přeco zaso swojeho sylneho nadběhowarja Feliksa Röthiga. Z wysokej spěšnosću namakaše wón přeco zaso puć do šěstnatki. W 28. min. sćěhowaše to z jědnatku. Röthig skoćeše wyše lězaceho Bosćija Cyža, kiž runje w tutym wokomiku nohi zběhny. Hóstny hrajer situaciju spózna a dar přiwza, tak zo dyrbješe sudnik na dypk pokazać. Foulowany tež k jědnatce nastupi a suwerenje přesadźi. Kaž hižo po prěnym zastatku pak pokazachu so domjaci dale zmužići a ze swojej hru pokročowachu. Z dobrych pospytow so spočatnje wrota njeporadźichu. Krótko do połčasa pak Chrósćenjo potom zasłužene wurunanje docpěchu. Po flance pospyta so Michał Młynk z artistiskim kopom, kotryž so cyle njeporadźi. Bul pak padny swobodnje stejacemu Filipej Krahlej perfektnje před noze. 18-lětny Krahl, kiž swjećeše swój debit w startnej zestawje, zwosta měrny a bul do wrotow suny. Z nimale poslednej akciju do połčasa měješe Filip Henzl hišće móžnosć na nawjedowanje, tola jemu falowaše posledne zbožo. Tak dźěše z hrajnym stawom 2:2 do kabiny.
Po změnje wuwiwaše so hra dale wurunana. Hačrunjež dawachu na woběmaj bokomaj dobre pospyty njezamóh sebi žadyn cyłk wrota wuwojować. Wobě mustwje pak njeběchu z jednym dypkom spokojeni. Hosćo (5. w tabulce) chcychu přećiwo pozdatnje słabšemu přećiwnikej (11. w tabulce) na kóždy pad dobyć. Hosćićel pak chcyše so před domjacym publikumom skónčnje z tři dypkami za prócu mytować. Tak běše kónčna faza wězo horca. W 85. min. stejachu hrajerjo z Weiksdorfa krótko před rozsudźacym 2:3, tola bul lećeše po róžku snadnje nad wrotami nimo. Štyri mjeńšiny pozdźišo bě juskanje potom wulke. Wótry kop Henčela njezamó hóstny wrotar kruče dźeržeć. Beneš běše zaso na městnje ale bu wot hóstneho wrotarja połoženy. Sudnik měješe hwižk hižo w hubje a chcyše na dypk pokazać, tola wočakny, hač móže so ze situacije hišće lěpšina za SJC wuwić. Někotre metry pódla Beneša steješe mjenujcy Młynk swobodny, kiž dyrbješe bul jenož hišće přez liniju sunyć. Wjeselo pola hrajerjow, kaž tež fanow běše hoberske, jako sudnik hru z kónčnym stawom 3:2 wothwizda.
Feliks Cyž

Endlich der ersehnte erste Heimsieg nach zuletzt starken Auswärtsspielen für unsere Mannschaft. Dabei hatten die Gäste von der SG Weixdorf den besseren Start. Nach einem schlechten Querpass kamen die Dresdner sofort in Ballbesitz und die weite Flanke von links schmetterte Felix Röthig volley zum 0:1 in die Maschen. Kurz danach passierte den Gästen das gleiche Missgeschick, unser Torjäger Jakub Beneš war zur Stelle und erzielte in der 5. Minute den Ausgleich. Jetzt hatten unsere Spieler um Kapitän Sebastian Ziesch deutliche Vorteile im Aufbauspiel, Weixdorf blieb aber über Konter sehr gefährlich. Ihr bester, F. Röthig zwang in der 25. min. mit einem Linksschuss unseren Torwart Petr Kraliček zu einer Superparade. Wenig später konnte der gleiche Spieler nur auf Kosten eines Fouls an der Grundlinie gestoppt werden. Den fälligen Elfer verwandelte er selbst zur erneuten 1:2 Führung für die SGW. Bloß gut, dass man nicht aufsteckte und auf den erneuten Ausgleich drückte. Kurz vor der Halbzeitpause wurden die Bemühungen belohnt, als Michael Müller den Ball zu Philip Krahl leitete und er aus Nahdistanz zum 2:2 einnetzte. In der 2 HZ. war es weiterhin dramatisch vor beiden Toren. Beide Viererketten dominierten. Ein Sonderlob verdiente sich dabei unser Block mit Miroslav Sentivan und Danny Püschel. Als sich schon viele mit dem Unentschieden zufrieden gaben, riskierte der eingewechselte Tom Hentschel einen harten Schuss aus der Tiefe. Torwart Franz Meyer konnte den Ball nicht unter Kontrolle bringen, so das J. Beneš ein lief und elfmeterreif vom Tormann gelegt wurde, der gute Schiedsrichter Oliver Seib aber auf Vorteil entschied, so dass Michael Müller in der 89. min. den wichtigen 3:2 Sieg sicher stellte. Danach herrschte riesige Freude bei unseren Trainern Detlef Panitz und Pavel Runt und dem ganzen Crostwitzer Fußballanhang.
 
Jakub Beneš mit seinem Tor Nummer 8 für die SG
Philip Krahl besorgt mit seinem 1. Treffer für die SG das wichtige 2:2 noch vor der Halbzeit
Michael Müller vollendet zum vielumjubelten 3:2. Der erste Heimsieg der Saison ist perfekt!

 

Kołwrótna hra bjez dobyćerja / Ein verrücktes Spiel ohne Sieger

VfB Běła Woda – SJ Chrósćicy 4:4 (3:1)
zestawa SJC: Králíček – Püschel, B. Cyž, Sentivan, L. Zahrodnik (65. F. Cyž), M. Zahrodnik, G. Zahrodnik, Henčel, Młynk (89. Lěšawa), Špitank (46. Krahl), Beneš

Sobotu mějachu koparjo prěneho mustwa SJC ćežkeho přećiwnika před sobu, jako nastupichu přećiwo mustwje z Běłeje Wody. Domjaci su tučasnje najsylniša ofenziwa w lize z dotal 32 wrotami z 10 hrow. Tak běše za Chrósćanow wězo jasne, zo je wěsta defenziwa najwažniši dypk, na kotryž ma so dźiwać. Hosćo pak docyła derje do hry njenamakachu. Zady, kaž tež prědku falowaše porjadk a tak hosćićel hru w prěnim połčasu jasnje dominowaše. Z tójšto elanom domjaci atakowachu a dwuboje tež jara agresiwnje wjedźechu. Dobre kombinacije wjedźechu přeco zaso k strašnym šanzam. Hnydom w 7. min. docpě hosćićel po standarće nawjedowanje. Kop bu wot hrajerja SJC hišće wotfalšowany, tak zo bě wrotar Petr Králíček bjez šanzy. Postupnik z Běłeje Wody spytaše situaciju wužić a dale na druhe wrota hrać. Po někotrych pospytach so to tež poradźi. Pře lochkomyslene jednanje w hóstnym skiće sćěhowaše po rjanej flance k 2:0. Chrósćenjo běchu hač do tuteho wokomika w 26. min. hišće bjez woprawdźiteje móžnosće. Po wospjetnym zakopje pak startowa SJC prěni dobry nadběh. Tutón sćěhowaše tež hnydom k wrotam, jako po dobrej přihrawce Henčla Michał Młynk z kolenom bul do horneho kuta stłóći. Wrota k 2:1 pak běchu jenička dobra situacija chróšćan ofenziwy. Na tamnej stronje sydaše po njepřemyslenym dwuboju jědnatku za domjacych. Dotalny nawjedowar w lisćinje třělcow wrotow Stefan Beil kop tež suwerenje přesadźi. Tak steješe k połčasej 3:1.
Zo dožiwja přihladowarjo w druhej połojcy kompletnje nawopačnu hru, to w přestawce nichtó wěrił njeby. Chrósćenjo přindźechu kaž wuměnjeni z kabiny. Nadobo bul běžeše a nadobo běchu hosćo strašni. Hnydom w 47. min. steješe Beneš po róžku na prawym městnje a bul do wrotow zhłójčkowa – 3:2. Jenož někotre wokomiki pozdźišo kombinowa so SJC wulkotnje hač do jědnatki domjacych. Michał Młynk měješe wurunanje na noze a bul zymnokrejnje do wrotow suny. Tak steješe tři mjeńšiny po zahajenju druheho połčasa hižo 3:3. Domjaci njewjedźachu što so stawa a hosćo njemyleni dale hrajachu. Nimale w mjeńšinowych wotstawkach běchu Chrósćenjo před wrotami hosćićela. Tak dyrbješe wrotar Běłeje Wody přeco zaso zapřimnyć. Młynk a Beneš zwrěsćichu snadnje. W 66. min. docpě SJC potom so wotzamjenjene nawjedowanje. Po tym zo bě wrotar bul wotwobarał dyrbješe Henčel bul jenož hišće přez liniju sunyć. 3:4 – kajka to wólborna hra! W na to slědowacych mjeńšinach mějachu Chrósćenjo hišće wjacore móžnosće na rozsudźace 3:5, tola někak nochcyše bul wjac do wrotow. W kónčnej fazy so domjaci hišće raz zhrabachu a wšitko doprědka wrjesnychu. Chróšćenjo wojowachu a spytachu swójske wrota na kóždy pad zakitować. Někotre sekundy do wothwizdanja sydaše hišće raz zaćis za Běłu Wodu. Hosćo njezamóchu w centrumje zakroćić, tak zo namakachu domjaci na tamnej stronje swobodneho hrajerja. Tutón přimny sebi za wutrobu a smokny bul z połnej paru na wrota. Bul lećeše cyle snadnje nimo wjacorych hrajerjow SJC a namaka na někajke wašnje puć do wrotow - 4:4. Sudnik hru hnydom na to wothwizda. W prěnim wokomiku přesłapjenosć pola hrajerjow SJC přewahowaše, tola po zhromadnym wuhódnoćenju z trenarjom Detlefom Panicom realizowachu Chrósćenjo, zo bě to zdobom sylny wukon po katastrofalnym prěnim połčasu. “By pře rjenje było, hdyž bychmy hru dźensa dobyli.” – to běchu słowa kapitana Bosćija Cyža po hrě. SJC je po zdobytym dypku w Běłej Wodźe dale hišće bjeze poražki na hóstnych hrajnišćach. Za dwaj tydźenaj chcedźa Chrósćenjo potom tež doma dypkować, hdyž rěka sylny přećiwnik SG Weixsdorf.
Feliks Cyž

Am Sonnabend mussten unsere Kicker beim starken Neuling in Weißwasser antreten. Der einheimische VfB hatte einen Superstart in die Meisterschaft und verfügt mit 32 erzielten Toren die stärkste Offensive, auch dank ihres Torjägers Stefan Beil. Crostwitz war somit mehr wie gewarnt und so kam es dann auch zum schnellen Rückstand. Nach einem Standard in der 7. min. konnte das Leder nicht konsequent aus dem Strafraum befördert werden, so dass Ben Pohling wenig Mühe hatte, flach zum 1:0 zu verwandeln. Jetzt im richtigen Fahrwasser erhöhte Weißwasser den Angriffsdruck. Nach einer Kombination über die linke Seite wurde der Ball hoch vors Tor geschlagen und aus halbrechter Position köpfte David Schmidt unbedrängt zum 2:0 ein (26. min.) Bloß gut, dass unsere Mannschaft nicht resignierte und schon im Gegenzug den Anschluss markierte. Tom Hentschel zog unwiderstehlich am linken Flügel durch und seine Eingabe drückte Michael Müller mit dem Knie unter dem Balken zum 2:1 ein. Die Freude wehrte aber nur Minuten, denn nach einem verunglückten Abwehrversuch bestrafte uns der Schiedsrichter mit einem Elfmeter. Toptorschütze Stefan Beil lies dabei unserem Keeper Petr Kraliček keine Chance und erzielte mit dem 3:1 die sichere Pausenführung. Was aber nach dem Wiederbeginn passierte, sieht man auch nicht aller Tage. Unsere SGC startete wie ein Eishockeyteam, erhielt in der 46. min. sofort einen Eckball, den von rechts Tom Hentschel herein gab und unser Mittelstürmer Jakub Beneš den Ball eiskalt unter die Latte zum 2:3 köpfte. Ganze zwei Minuten später dann der umjubelte Ausgleich. Philip Krahl köpfte den Ball zu Beneš, der das Spielgerät sofort in der freien Raum nach rechts leitete, wo erneut Michael Müller mit einem Flachschuss ins lange Eck das 3:3 erzielte. Und es kam noch besser für die Gäste. Jetzt klar dominierend auf dem Spielfeld, trieben Gabriel und Maximilian Gärtner aus dem Mittelfeld unsere Angreifer in gute Schusspositionen. In der 66. min. konnte Heimtorwart Felix Woithe einen Schuss nicht fest halten, Tom Hentschel setzte nach und schon stand es zur Überraschung der anwesenden 140 Zuschauer 3:4 für die SG Crostwitz. Von diesem Schock erholte sich der VfB nicht mehr so recht, hatte aber das große Glück, dass in der Nachspielzeit ihr bester, David Schmidt, mit einem Knaller aus gut 22 Metern unhaltbar noch zum 4:4 einnetzte. Schade für unsere Mannschaft, denn ein Sieg im Turnerheimstadion zu Weißwasser würde ihr nach solch einer Leistung besser zu Gesicht stehen.

 

Přećiwo načolnikej tabulki dypkowali / Gegen den Tabellenführer gepunktet

SJ Chrósćicy – LSV Nowe Město Sprewja 1:1 (0:1)
zestawa SJC: Králíček – Püschel, B. Cyž, Sentivan, L. Zahrodnik, M. Zahrodnik, G. Zahrodnik, Henčel (90. Šiman), Młynk (74. Krahl), Henzl, Beneš (90. Špitank)

Minjenu njedźelu nastupi Chróšćan SJ doma přećiwo načolnikej tabulki z Noweho Města. Wězo běchu hosćo faworizowane mustwo. Na zakładźe zranjenjow pak njeběchu woni z cyłym kaderom přijěli. Tola tež Chróšćenjo dyrbjachu na dwejomaj pozicijomaj přestajić. Domjaci koncentrowachu so spočatnje bóle na defenziwu, dokelž chcychu hru wotewrjenu dźeržeć. Tak mějachu hosćo bul w swójskich rjadach a domjaci wakachu na kontery. W 10. min. Chrósćenjo prěni króć spěšnje nadběhowachu. Po kombinaciji přez lěhwu stronu měješe Jakub Beneš dobru móžnosć, tola hóstny zakitowar bul hišće w poslednim wokomiku wotwobara. SJC namaka přeco lěpje do hry, tola runje w tutej fazy popadnychu sebi woni njetrjebawše wrota přez jědnatku. Kraliček bě jědnatku přez njeskedźbliwosć zawinował a njeměješe při wuwjedźenju žanu šanzu na wotwobaranje. Tak steješe 0:1 za faworita. Hosćićel koncentrowaše so najebać toho na to, so dale na plan dźeržeć. A hlej, Chrósćenjo mějachu móžnosće na wurunanje. Njeporadźena flanka Sentivana padny nimale do wrotow, trěchi na kóncu jenož łatu. Najwjetšu šanzu za SJC měješe krótko do połčasa Filip Henzl. Z bliskeje distancy smokny pak tež wón bul jenož na łatu. Nimo strašneho kopa z dalokeje distancy njemějachu hosćo w prěnim połčasu žane wulke móžnosće. K połčasej nawjedowachu tohodla z 0:1.
Druhi połčas so podobnje zahaji. Po krótkim wottasanju běchu Chrósćenjo mustwo z konsekwentnišimi nadběhami a lěpšimi móžnosćemi. Hnydom w 50. min. měješe Henzl znowa wurunanje na noze, tola před wrotami falowachu jemu na tutym dnju rozsudźace nerwy. Po rjanym nadběhu přez Młynka a Beneša bě Henzl kompletnje swobodny, smokny pak bul nad wrotami nimo. Tež ze slědowacych móžnosćow Beneša a Młynka njewuskoći za domjacych wurunanje, kotrež běchu sebi hižo dołho zasłužili. W 76. min. domjaci fanojo potom skónčnje wyskachu.
Tom Hentschel - Torschütze zum hochverdienten Ausgleich
Tom Henčel smokny bul z něhdźe 20 metrow perfektnje do lěhweho róžka. W kónčnej fazy chcychu Chrósćenjo na kóždy pad dypk zawěsćić, wšako su hosćo w tutej hrajnej dobje hišće bjez poražki a faworit na titul. Po horcej kónčnej fazy sudnik hru ze stawom 1:1 wothwizda. Z tróšku wjace zbožom a lěpšej efektiwitu před wrotami, by samo dobyće za horjanskich koparjow móžne – a tež zasłužene było. Tola dobyty to dypk za SJC, z kotrymž do hry jenož mało ličichu. Přichodnu sobotu podaja so Chrósćenjo na puć do Běłeje Wody, hdźež čaka dalši sylny přećiwnik.
Feliks Cyž

Nach dem Sieg in der Vorwoche bei Fortuna Trebendorf wollte man auch zu Hause gegen den Spitzenreiter aus Neustadt/Spree achtungsvoll bestehen. Unsere beiden Trainer Detlef Panitz und Pavel Runt hatten die Mannschaft um Kapitän Sebastian Ziesch entsprechend vorbereitet und eingestellt. Aus einer dichtgestaffelten Abwehr sollten schnelle Konter gefahren und abgeschlossen werden. So wurde in der 10 min. Jakub Beneš freigespielt, doch sein Schuss wurde von einem Abwehrspieler im Fünfmeterraum zum Eckball geklärt. Die gegnerischen Angriffe konnte bis dato der SGC - Block sicher abwehren. In der 27. min. hechtete unser Torwart Petr Kraliček an der rechten Torauslinie einem Ball nach und traf den gegnerischen Stürmer am Fuß. Den zweifelhaften Strafstoß verwandelte Miguel Pereira Rodrigues sicher zum 0:1. Kurz danach rettete Kraliček aber mit seiner Parade einen strafen Distanzschuss und verhinderte so den höheren Rückstand. Die Hausherren steckten diesmal nicht auf, sondern suchten druckvoll den Neustädter Strafraum. Eine etwas misslungene Flanke von Miroslav Sentivan landete am Lattenkreuz und der Gewaltschuss von Filip Henzl an der Querlatte. In der 2. HZ stürmte man munter weiter und drückte auf den Ausgleich. Harmonisch und druckvoll wurden unsere Stürmer in Aktion gebracht. Michael Müller und seine beiden tschechischen Offensivpartner erarbeiteten sich mehrere Einschuss Möglichkeiten. In der 76. min. wurde dies dann belohnt. In einer Angriffsaktion über die rechte Seite wurde Tom Hentschel in der Zentralen bedient und sein Schuss aus gut 20 Metern schlug unhaltbar im langen Eck zum verdienten 1:1 ein. In den letzten Minuten begnügten sich unsere Gäste mit dem Unentschieden und sicherten das Ergebnis ab. Unseren stabilen Abwehr und der Laufbereitschaft aller eingesetzten Spieler möchten wir an dieser Stelle ein großes Lob aussprechen. Es war die beste Heimleistung in dieser Saison.

Wažnu hru wuspěšnje zakónčili/ Wichtiges Spiel erfolgreich gestaltet

SV Fortuna Trjebin – SJ Chrósćicy 2:3 (0:3)
zestawa SJC: Králíček – Püschel, Sentivan, B. Cyž, F. Cyž, M. Zahrodnik, G. Zahrodnik (74. Młynk), Henčel, Henzl (90. Šiman), Runt, Beneš (90. L. Zahrodnik)

Ke kermuši w Chrósćicach podachu so koparjo 1. mustwa SJC na dołhi puć do Trjebina. Tam nastupichu přećiwo direktnemu konkurentej w tabulce. Tak bě wězo cil trójce dypkować. Zwonka běchu Chrósćenjo w tutej sezonje hač dotal wšitke dypki hromadźili, doma njeběchu hišće wuspěšni. Wosebitu wažnosć chwadźeše trenar Detlef Panic před hru na wěstu defenziwu a efektiwnosć před wrotami. Hrajerjo plan spočatnje perfektnje přesadźichu. Hnydom z prěnej móžnosću docpě nadběhowar Jakub Beneš nawjedowanje. Po dobrej kombinaciji smokny wón bul ze 18 metrow na łatu. Wot tam skoći bul wrotarjej na chribjet a do wrotow. Tak steješe w 3. min. z tróšku zbožom 0:1. To bě wězo perfektny start za hosći z Łužicy. Domjaci w spočatnej fazy hišće tróšku sonichu a to Chrósćenjo wužichu. W 11. min. njepytny zakitowar Trjebina zo bě sobuhrajer hižo wólny kop wuwjed. Tak wosta sebi čas a hladaše hdźe móže bul najlěpje hrać. Beneš situaciju spózna a sebi bul kradny. Běžeše cyle sam na wrota a w druhim pospyće 0:2 docpě. Fanojo njemóžachu wěrić što bě so stanyło, wšako tajke kuriozne wrota husto njewidźiš. Hosćo nětko hru dominowachu a ze dobrymi nadběhami šanzy wuhrachu. Mjez nimi běchu tež tójšto stoprocentowskich, kotrež pak so lochkomyslnje njewužichu. Tak měještej Beneš a Filip Henzl wulkej móžnosći na wutwarjenje nawjedowanja. W 33. min. pak Henzl potom nerwy před wrotami zdźerža a po dobrej přihrawce bul pod łatu smokny. Henzl a Beneš mataj w tutej sezonje mjeztym hižo kóždy 6 wrota. Tak stejitaj zhromadnje na 4. městnje w lisćinje třělcow wrotow w krajnej klasy wuchod. K połčasej Chrósćenjo potajkim z 3:0 nawjedowachu. W druhej połojcy domjaci formaciju prěstajichu. Synlny a wulki zakitowar hraješe nětko jako nadběhowar. Přez wysoke bule na jeho spytaše hosćićel hru hišće zwjertnyć. Hosćo móžachu pak so derje na situaciju nastajić a so na wěstu defenziwu koncentrowachu. Njezamóchu pak bul dźeržeć a so tak tróšku wotćežić. Domjaci tłóčichu na wrota a w 72. min. tež na 1:3 znižichu. Po spěšnje přewjedźenym wólnym kopje zhubi 18-lětny zakitowar Feliks Cyž přećiwnika z wočow. Tutón suny bul nisko před wrota tak zo dyrbješe nadběhowar jenož do wrotow sunyć. Nětko bě jasne, zo wočakuje Chrósćanow horca kónčna faza. Jenož štyri mjeńšiny pozdźišo docpěchu domjaci 2:3. Hosćo pak nochcychu dypki wjace z ruki dać a so zaso zhrabachu. Z połnej mocu hišće raz wšitko dachu a nawjedowanje zakitowachu. Přez kontery spytachu rozsudźace 2:4 docpěć, štož pak so njeporadźi. Po 90 mjeńšinach pak sudnik hru skónčnje wothwizda. Wažne to tři dypki za horjanskich koparjow z Chrósćic.
Přichodny tydźeń nastupi SJC doma přećiwo načolnikej tabulki z Noweho Města/Sprewja. To měli cyle wolóženi a bjez ćišća nastupić, wšako su hosćo dotal cyle bjez poražki a faworit na mišterstwo.
Feliks Cyž

Zur Crostwitzer Kirmes musste unsere Mannschaft in der schönen Sportanlage Trebendorf antreten. Beide Mannschaften, Fortuna und unsere SGC standen vor dem Spiel, gemeinsam mit Oberland Spree, im Tabellenkeller. Die Devise war klar umrissen, jedes Team wollte siegen, um den Anschluss ans Mittelfeld nicht zu verlieren. Unser Trainer Detlef Panitz hatte dementsprechend seine Schützlinge gut eingestellt und hatte mit der vorgegebenen Order bald Recht.
Mit einem satten Schuß aus 18 Metern konnte Jakub Beneš schon in der 3. min. das wichtige 0:1 markieren. Der Ball krachte gegen die Latte und vom Rücken des Torwarts über die Linie. In der 11. min. kam es noch besser. Bei eigenem Freistoß der Fortuna wurde der Ball leichtfertig verloren, J. Beneš schaltete blitzschnell, eroberte sich das Leder und erzielte im Alleingang das 0:2. Dieser Zwischenstand beruhigte die Gäste kolossal, man kombinierte sicher und hatte die Heimmannschaft unter Kontrolle. Weitere gute Einschussmöglichkeiten wurden aber zunächst ausgelassen, bis Filip Henzl nach genauem Zuspiel in der 33. min. den Ball unter die Latte zum 0:3 einschoss.
In der 2. HZ wollte Fortuna Trebendorf möglichst schnell das Ergebnis verbessern. Das gelang aber erst in der 72. min. nach einem Abwehrfehler unseres 18 jährigen Talents Felix Ziesch. Der Außenstürmer setzte sich leicht durch, passte in die Mitte und schon stand es nur noch 1:3. Nach plötzlicher Unruhe kassierte man vier Minuten später leider den Anschlusstreffer zum 2:3.
Mit Geschick und etwas Glück wurde der knappe Vorsprung über die Zeit gerettet. Mit diesen 3 Punkten in der Tasche konnte man sich in der Tabelle wieder auf den 11. Platz vorschieben. Nun wartet man in Crostwitz am nächsten Sonntag auf den bislang ungeschlagene Spitzenreiter LSV Neustadt/Spree.

Snadnje podleželi / Eine unnötige Niederlage

SJ Chrósćicy – TSV Rotacija Drjezdźany 1:3 (0:0)
zestawa SJC: Králíček – F. Cyž, B. Cyž, Sentivan, Püschel (90. Šiman), M. Zahrodnik, G. Zahrodnik, Henčel, Henzl (73. Młynk), Runt, Beneš

Při najrjeńšim nazymskim wjedrje nastupi Chróšćan SJ njedźelu w Sportwym centrumje Jednota přećiwo hosćom z Drjezdźan. W tabulce stejachu mustwje do hry hišće direktnje za sobu z přeco 5 dypkami. Chrósćenjo chcychu doma skónčnje raz dypkować, wšako sydachu dotal jenož poražki na domjacym trawniku. Hra so měrnje zahaji. Wobej mustwje nochcychu spěšne wrota popadnyć a koncentrowachu so tak na stabilnu defenziwu. Domjaci při tym hłownje bul w swójskich rjadach dźeržachu. Drjezdźenjo wakachu ze spěšnymi hrajerjami na kontery. Tute pak zamóh chróšćan defenziwa derje zakitować. Chrósćenjo sami wuhrachu sebi po zdźěla dobrych kombinacijach swoje móžnosće. Tom Henčel měješe při tym dobrej móžnosći. Jónu wuchowa hóstna defenziwa situaciju hišće runje tak před liniju a jónu smokny Henčel bul ze sylnej lěhwej nohu na žerdź. Tež Jakubej Benešej falowaše posledna koncentracija před wrotami.
W druhim połčasu chcyše hosćićel zady dale stabilnje stać a prědku skónčnje šanzy wužić. Tola hnydom po někotrych sekundach so plan zniči. Po róžku falowaše mjez wrotarjom Kraličekom a Sentivanom komunikacija. Wobaj bul zapasnyštaj a při dołhim róžku zhłójčkowa hóstny hrajer bul do wrotow. Znowa popadnychu sebi Chrósćenjo doma dospołnje njetrebawši zastatk. Najebać toho so SJC zhraba a jenož 6 minuty pozdźišo wuruna. Po wotfalšowanej flance přismali Filip Henzl wotlěhwa a bul direktnje z poprawom słabej prawej nohu do saka smokny. Bě jasne, zo njestaj wobej mustwje z jednym dypkom spokojom. Chrósćenjo mějachu tójšto móžnosćow na wrota. Dohromady 3 stoprocentowskich w druhim połčasu domjaci njewužichu. Na tamnym boku stejachu hrajerjo Rotacije, kotřiž kóždu njekoncentrowanosć w domjacej defenziwje pochłostachu. Tež ze rozsudami sudnika njeměješe hosćićel runjewon zbožo. Tak docpěchu hosćo po pozdatnym foulu na Henčelu a z tróšku zbožom w 58. min. 1:2. Kraliček při tym bul hakle pozdźe wuhlada, dokelž lećeše tutón nimo wjacorymi zakitowarjemi. SJC hišće jónu wšo inwestowa, tola popadny sebi w 79. min. konter k rozsudźacemu 1:3.
Snadna a hórka to poražka, wšako bychu z wyšej koncentraciju a tróšku wjace zbožom tři dypki móžne byli. Nětko leži koncentracija na hrě w Trjebinje přichodnu njedźelu ke kermuši.
Feliks Cyž

Im vierten Heimspiel dieser Saison wollte unsere Mannschaft unbedingt einmal den Bock umstoßen und sich und das eigene Publikum mit drei Punkten belohnen. Die Anfangsminuten gegen den Neuling TSV Rotation Dresden waren vielversprechend. Bei offenen Feldspiel beider Teams erarbeitete sich unsere SGC die klareren Einschussmöglichkeiten. Zunächst verfehlte Jakub Beneš aus halbrechter Position und dann knallte Tom Hentschels Schuss von der Strafraumgrenze nur an den Pfosten. Unsere Gäste blieben aber nach Standards kreuzgefährlich. Immer wieder musste unser Torwart Petr Kraliček die hoch in den Strafraum geschlagenen Bälle abfangen.
Gleich zu Beginn der 2 HZ war unsere Abwehr nach einem Eckball nicht konzentriert genug und so konnte F. Fichtelmann aus Nahdistanz zum 0 : 1 einköpfen. Gut, dass Filip Henzl in der 54. min. mit einer tollen Schussleistung den Ball aus 20 Metern scharf und platziert zum 1:1 verwandelte. Plötzlich wurde neue Hoffnung geweckt und man war sich sicher, weitere Tore erzielen zu können, ja müssen. Die TSV Rotation, von ihren Fans lautstark unterstützt, verstärkte nun die Abwehr und kam mit ihren läuferisch starken Mittelfeldspielern ein ums andere Mal zu ausgespielten Kontern. So fiel in der 59. min. das 1:2 durch L. Leichsenring doch etwas überraschend und mit Hilfe des Schiedsrichters, der ein klares Foulspiel an unserem Tom Hentschel übersah. Sicherlich der Knackpunkt im Spiel, denn 2 weitere Großchancen von Tom Hentschel nach guter Vorarbeit von Pavel Runt und Jakub Beneš wurden sträflich ausgelassen. Zehn Minuten vor Ultimo machte S. Tews alles klar und markierte mit dem 1:3 das Endergebnis. Wieder ein Beweis, dass man sich gegen die spielstarken und cleveren Dresdner Mannschaften nur schwer behaupten kann.Sebi skónčnje tři dypki zawěsćili / Endlich drei Punkte gesichert

SV Horni kraj Sprewja – SJ Chrósćicy 2:4 (0:3)
zestawa SJC: Králíček – Pöpel (28. Młynk), Sentivan, B. Cyž, F. Cyž, M. Zahrodnik, G. Zahrodnik, Runt (84. Špitank), Püschel, Henzl (90. L. Zahrodnik), Beneš

Sobotu podachu so koparjo prěneho mustwa SJC na wažnu hru do Budestec. Přećiwnik bě minjeny tydźeń njewočakowanje hru přećiwo druhemu mustwje z Neugersdorfa dobyło. Tak stejachu Chrósćenjo do hry na poslednim městnje w tabulce. Do hry bě jasne, zo dyrbi so na tutym dnju trójce dypkować.
Hosćo dźěchu z połnej koncentraciju do hry. Kapitan Bosćij Cyž steješe po wjacorych měsacach přestawki skónčnje zaso na hrajnišću. Z nim steješe SJC zady tójšto wěsćišo a móžeše hru tež lěpje natwarić. Tak běchu Chrósćenjo wot započatka sem dominantne mustwo. Wažne bě tohorunja, zo wužichu tež hnydom prěnje móžnosće. Po dobrej kombinaciji bě Jakub Beneš w 8. min. prěni króć sam před wrotarjom. Naposledk zbožo a efektiwita falowaštej – tutón króć pak znowa swoju zymnokrejnosć dopokaza. Z tróšku zbožom wón wrotarja k 0:1 přewiny. Jenož štyri mjeńšiny pozdźišo přindźe k nimale samsnej situaciji. W srjedźnym polu so hosćo derje přesadźichu. Beneš bě znowa před wrotami a cyle rutinowany k 0:2 přetwori. Najebać zažneho nawjedowanja Chrósćenjo dale na wrota tłóčachu. Koncentracija před wrotami pak so w slědowacych mjeńšinach tróšku pozhubi. Wjacore wulke móžnosće njezamó SJC wužić. W 38. min. pak bě zaso tak daloko. Po wulkotnym nadběhu połoži Michał Młynk bul před wrotarjom na Filipa Henzla. Tutón dyrbješe jenož hišće do prózdnych wrotow sunyć. Tak nawjedowachu hosćo k połčasej relatiwnje wěsće z 0:3. Zo njeje hra hišće nimo, bě pak kóždemu jasne.
Spočatk druheho połčasa koncentrowachu so hosćo primarnje na dale wěstu defenziwu. Plan so derje přesadźi a wospjetne kontery so husto derje wuhrachu. Tola SJC žadnu z móžnosćow k wrotam njepřetwori. W 65. min. činichu to domjaci lěpje. Po wulkotnym kopje z distancy steješe nadobo 1:3.
Chrósćenjo dyrbjachu reakciju pokazać – a to so perfektnje poradźi. Hnydom po zakopje startowachu nadběh a Henzl smokny bul ze sylnej lěhwej nohu do wrotow. Po wrotach k 1:4 so SJC njewotpohladnje pře daloko dozady suny. Tak knježeše w šěsnatce SJC přeco zaso wobchad. To sćěhowaše w 72. min. k dospołnje njezbožownej akciji. Gabriel Zahrodnik bu z krótkeje distancy natřěleny. Jako so bul ruki dótkny pokaza sudnik hnydom na dypk. Jědnatka so suwerenje k 2:4 přesadźi. W zbytnych mjeńšinach wojowachu Chrósćenjo w defenziwje z połnej mocu wo zasłužene tři dypki. Prědku falowaše Feliksej Cyžej kaž tež Lucianej Zahrodnikej zbožo, hru dospołnje rozsudźić. Tak wosta hra hač do kónca horca. Po 90 mjeńšinach pak rěkaše zasłužbny dobyćer SJ Chrósćicy. Z třomi dypkami sunu so Chrósćenjo we wuskej tabulce na 10. městno.
Feliks Cyž

Am Sonnabend kam es in Großpostwitz zum " Kellerduell " zwischen dem SV Oberland Spree und der SG Crostwitz. Die Heimmannschaft hatte in der Vorwoche überraschend bei Neugersdorf II. gewonnen und somit die rote Laterne an die SGC weiter gereicht. Diesmal wurden aber die Karten neu gemischt und nach weiteren Trümpfen gesucht. Mit dem Einsatz unseres Kapitäns Sebastian Ziesch nach langer Verletzungspause konnte in der Abwehr sichtlich mehr Stabilität erzielt werden.
Das freute besonders auch unsere Routiniers Miroslav Sentivan und Pavel Runt, die sich dadurch mehr und mehr dem Angriffsspiel widmen konnten. Nach genauen Zuspielen wurde Jakub Beneš gesucht und schon führte man nach zwölf Minuten Dank seiner Treffer etwas unerwartet mit 0:2. Es kam aber noch besser. Michael Müller konnte sich endlich mal auf dem Flügel durchdringen und den Ball präzise in die Mitte ablegen, so dass Filip Henzl eiskalt zum vorentscheidenden 0:3 vor dem Halbzeitpfiff vollstreckte.
In der 2. HZ bemühte sich Oberland Spree um eine Resultats Verbesserung. Nach einer reichlichen Stunde Spielzeit wurden die Bemühungen belohnt, in dem ein Knaller aus gut 25 Metern unhaltbar im Kasten von Petr Kraliček einschlug. Aber schon im Gegenzug zerstörte F. Henzl endgültig mit einem satten Linksschuss zum 1:4 die Hoffnungen der Einheimischen. Auch das späte 2:4 durch Petr Mecir, nach einem etwas undurchsichtigen Handelfmeter, konnte unseren Abwehrblock nicht mehr entscheidend aufbrechen. Die klareren Chancen in der Schlussphase hatte unsere Mannschaft mit Felix Ziesch, Lucian Gärtner und Jakub Beneš, die aber knapp ihr Ziel verfehlten. Ein verdienter Sieg für die Gäste aus Crostwitz, wie es auch der Stadionsprecher am Schluss durch das Mikrofon verkündete. Mit dieser Einstellung und Spielweise sollte unsere SGC die weiteren Punktspiele angehen. Der erste Sieg ist eingefahren - weitere sollen folgen.

 
Glücklich über seine zwei Treffer, Jakub Beneš
Aktivposten im Mittelfeld, Filip Henzl
Wieder dabei, Abwehrchef Sebastian Ziesch

Tři wažne dypki z rukow dali/ Drei wertvolle Punkte aus der Hand gegeben

SJ Chrósćicy – SC Boreja Drjezdźany 1:3 (1:2)
zestawa SJC: Králíček – Pöpel, Püschel, Sentivan, Henzl, Šiman (63. Młynk), G.Zahrodnik, Henčel, Špitank (63. Lěšawa), Runt, Beneš

Njedźelu chcychu Chrósćenjo k prěnemu razej w tutej sezonje trójce dypkować. Doma nastupi SJC přećiwo Boreji z Drjezdźan. A domjaci pokazachu wot započatka sem, zo maja dypki w Chrósćicach wostanyć. Natwarichu hru přeco zaso sylnje přez lěhwu, kaž tež prawu stronu. Tak dóndźechu tež přeco zaso strašnje před wrota hosći. Jakub Beneš měješe prěnu dobru móžnosć hry, tola hóstny wrotar bě tu a bul wotwobara – to by móhło nawjedowanje być. W defenziwje steješ SJC spočatnje tež wěsće. W 17. min. popadnychu sebi Chrósćenjo po katastrofalnym zmylku zaso zastatk. Danny Püschel kopny nimo bula, tak zo bě nadběhowar hosći sam před wrotami a tež přetwori. Kaž hižo w poslednich tydźenjachu bě SJC zaso dospołnje njetrjebawšo w zastatku. Tola domjaci njepójšachu hłowu a hrajachu dale swójsku hru. Zdźěla perfektny kombinacije pak njezamóchu k wrotam přetworić. Jeničce nadběhowar Beneš měješe 4 stoprocentowske móžnosće, tola jemu falowaše na tutym dnju dospołnje zbožo. W 27. min. widźachu přihladowarjo skónčnje wurunanje. Po njetrjebawšim wulěće hóstneho wrotarja ze šěstnatki smokny Tom Henčel bul ze sylnej lěhwej nohu do wrotow. Nětko měł so suk puknyć, sebi wšitcy myslachu, tola tomu tak njebě. Zbytk prěnjeho połčasa tłóčachu domjaci na nawjedowanje, kotrež by po hrajnych podźělach tež dospołnje zasłužene było. Tola bul nochcyše cyle jednorje do wrotow. A kaž je to w kopańcy z wašnjom, so njewužite móžnosće hustodosć pochłostaja. Z poslednej akciju před połčasom docpěchu hosćo z ničeho nawjedowanje – znowa po falowacej koncentreciji w defenziwje.
W druhim połčasu so wobraz wulce njezměni. Tež hdyž njeběchu kombinacije na stronje SJC zmolom wjac tak dobre, kaž hišće w prěnim połčasu, měješe hosćićel kopicu dobrych móžnosćow na wrota. Na tamnym boku móžachuso so hosćo jenož zdźěla hač k wrotam předrěć. W 64. min. pak běchu woni znowa wuspěšne mustwo. Po wólnym kopje steješe nadběhowar cyle swobodnje před Kraličekom a bjez wulkeje prócy na 1:3 powyši. Běchu to nimale rozsudźace wrota, tola tež w zbytnych mjeńšinach mějachu Chrósćenjo hišće dosć móžnosćow, zo bychu hru znajmjeńša hišće wurunać móhli. Filip Henzl a Michał Młynk pak zwrěsćichu z krótkeje distancy na wrotarju a Nick Lěšawa smokny swój kop cyle snadnje nad wrotami nimo. Tak wothwizda sudnik hru po 90 min. z kónčnym stawom 1:3. Hrajerjo kaž tež přihladowarjo njemóžachu prawje zapřimnyć, kak běchu tutón hru přěhrać móhli.
Nětko pak rěka moto za SJC: hłowu zběhnyć a dale! Hižo sobotu čaka přichodny přećiwnik, mjenujcy SV Horny kraj Sprewja.
Feliks Cyž

Auch im dritten Heimspiel dieser Saison konnte unsere Mannschaft keinen Sieg einfahren. Da alle gefährdeten Mannschaften diesmal punkteten, rutschte man unerwartet ans Tabellenende.
Borea wie auch Crostwitz boten zunächst ein sehr ansehnliches Spiel. Der Ball wurde flach gehalten und über mehrere Stationen versuchte man in den gegnerischen Strafraum einzudringen. Unsere SGC hatte dabei die besseren Chancen. Leider wurden sie aber von Beneš und Co. zu leichtfertig vergeben. In der 17 min. unterlief unserem sonst zuverlässigen D. Püschel im Mittelkreis ein Stellungsfehler und so konnte A. Heinisch enteilen und allein vor Torwart P. Kraliček das 0:1 für die Gäste markieren. Nach weiteren 10 Minuten folgte aber das Ausgleichstor durch T. Hentschel. Über den linken Flügel wurde Gegners Abwehr samt Torwart ausgespielt, so dass unser Stürmer frei stehend aus 20 m ohne Mühe den Ball ins leere Tor zum 1:1 versenkte.
Im weiteren Spielerlauf wurde das Tempo hoch gehalten, der Führungstreffer lag mehrere Male in der Luft, doch er fiel nicht. Als schon alle auf den Halbzeitpfiff warteten, wurde S. Priebs meisterlich von einem Mitspieler mit der Hacke angespielt, und konnte so frei durchlaufen und sicher zum 1:2 einnetzen. Noch war nichts verloren. Krampfhaft bemühte man sich in der 2. HZ das Ruder herum zu reißen, doch die Konzentration und Übersicht fehlte letztendlich. Beste Einschuss Möglichkeiten von M. Müller, F. Henzl und N. Löschau wurden vom Gästekeeper hervorragend gehalten. Bereits nach guter Stunde Spielzeit fiel das entscheidende 1:3. Erneut erwies sich die ungenügende Zuordnung in der Abwehr als größtes Manko. A. Heinisch bedankte sich freistehend 5 Meter vor dem Tor mit seinem zweiten Treffer.
Clever verteidigte Borea dieses Ergebnis bis zum Schluss ohne nochmals in Verlegenheit zu kommen. Der erhoffte erste Sieg für unsere SGC lässt somit weiter auf sich warten.

Sebi wažny dypk wuwojowali / Einen wichtigen Punkt erkämpft

SC 1911 Großröhrsdorf – SJ Chrósćicy 2:2 (1:0)

zestawa SJC: Králíček – Henzl, Sentivan, Püschel, Pöpel (46. F. Cyž), M. Zahrodnik, G. Zahrodnik, Henčel, Runt, Młynk (71. Špitank), Beneš

W štwórtej hrě noweje sezony chcychu Chrósćenjo w Großröhrsdorfje dypkować. Po wysokimaj poražkomaj bě wažne, zo steji defenziwa skónćnje zaso stabilnje. Nimo toho mějachu so móžnosće w ofenziwje wužić, wšako su domjaci znaći za robustnu a jara sylnu defenziwu.
Předewzaća hosći pak so w prěnim połčasu hišće tak prawje njepřesadźichu. Njezamóchu so na dołhe bule nastajić, tak zo měješe hosćićel lěpše móžnosće. W 11. min. docpěchu domjaci 1:0. Přez lěhwu stronu so woni pře lochko přesadźichu. Flanka so njezbožownje wot hrajerja SJC podlěši a při dołhim róžku steješe nadběhowar cyle swobodny. Bě to perfektny start z hwida hosćićela, wšako móžachu so nětko na zakitowanje koncentrować. Chrósćanam falowachu w ofenziwje bytostne ideje a posledna koncentracija. Z tym běchu k połčasej 1:0 w zastatku.
Po połčasu pokazachu Chrósćenjo hinaše mjezwočo. Zady njedowolichu sebi lědma hišće zmylka a tak swójsku hru derje natwarichu. W swójskej jědnatce pak stejachu domjaci dale kaž murja a rozsudne dwuboje dobychu. SJC pak dale a bóle wojowaše. W 66. min. pak dožiwichu woprawdźity šok. Z ničeho powyši hosćićel po direktnym wólnym kopje na 2:0. Wrotar Petr Králíček njeměješe žanu šanzu jako zadyri bul nimale perfektnje w kuće. W kopańcy by to klasiski morsk do tyła móhł być, tola SJC njebě zwólniwa znowa tak njezbožownje přěhrać. Tak so wšitcy hišće raz zrabachu – a próca so tež mytowaše. Jenož tři mjeńšiny pozdźišo skróćichu hosćo na 2:1. Po dołhim bulu Pavela Runta inwestowa Gabriel Zahrodnik wšitko a bul nad wrotarjom do syće zběhny. Njeby bul tu puć do wrotow namakał by wěsće jědnatku sydało, tola tak zwostachu Chrósćanam hišće 20 min. za wurunanje. Domjaci běchu w dwubojach ekstremnje agresiwni, tak zo pohibowachu so hdys a hdys při hranicy. Hosćo wrjesnychu hišće raz wšitko doprědka. Zakitowar Feliks Cyž, kiž dožiwi jedyn dźeń po swojich wosomnatych narodninach debit w prěnim mustwje, steješe z Jakubom Benešom jenož hišće w šěsnatce domjacych. W 94. min. prasny Filip Henzl po zdaću posledni bul do domjaceje šěstnatki. Jakub Beneš so z poslednej mocu do bula wali a tutón podlěši. Domjacy wrotar bě znowa klětku wopušćił a Beneša spotohra, tak so měješe tutón módre wóčko a puknjensku hranu. Sudnik bě po tutej brutalnej akciji nuzowany na dypk pokazać. Filip Henzl nastupi a na 2:2 wuruna. Hnydom na to so hra wothwizda. Z dobrej moralku SJC sebi hišće dypk wuwojowa. Tak měli Chrósćenjo tež přichodnu njedźelu doma nastupić, hdyž rěka přećiwnik SC Boreja Drjezdźany.
Feliks Cyž

Landesklassenaufsteiger SC 1911 Großröhrsdorf wollte am Sonnabend gegen die SG Crostwitz unbedingt den ersten Dreier einfahren. Zielstrebig versuchte man mit langen Zuspielen über die Flügel anzugreifen. Mit diesem Rezept wurde die Gästeabwehr bald ein ums andere Mal in Bedrängnis gebracht. So konnte bereits nach 11 Minuten die Führung eingeleitet werden. Eine Flanke von links in den Fünfmeterraum wurde nach Unstimmigkeit nur zum langen Pfosten verlängert und der frei stehende Spieler Palme köpfte unbedrängt zum 1:0 ein. Mit dieser Spielweise wurden die Crostwitzer weiter in der eigenen Hälfte gebunden und Torwart P. Kraliček mit D. Püschel und Kapitän M. Sentivan hatten Schwerstarbeit zu verrichten. Bei nur gelegentlichen Kontern wurde zu ungenau gepasst oder überhastet abgeschlossen. Die größte Möglichkeit lies M. Müller freistehend über den Senkel rutschen.
In der 2. Halbzeit konnten die Gäste das Spiel langsam an sich reißen. Die Hausherren kamen nur noch gelegentlich zu durchdachten Angriffsaktionen. Sicherlich auch ein Verdienst unseres Debütanten, dem erst gerade 18 jährigen Felix Ziesch, der mit dem weiter eingewechselten Tadej Spittank für zusätzlichen Angriffsdruck sorgte. Der Ausgleich wollte zunächst nicht fallen, dafür musste man das überraschende 2:0 in der 66. Minute kassieren. Unhaltbar schlug ein Freistoß von Verteidiger Klippel im oberen Dreiangel ein. Dank guter Moral gab man sich aber noch nicht geschlagen und konnte nur wenige Minuten später nach sauberen Zuspiel von Pavel Runt durch den immer besser spielenden Gabriel Gärtner den verdienten Anschlusstreffer markieren. Dank des überragendem Filip Henzl wurde nun nochmals alles in die Waagschale geworfen und praktisch mit dem Abpfiff das 2:2 erzielt. Bei einer hohen Eingabe in der Nachspielzeit wurde unser Angreifer Jakub Beneš vom Heimtorwart unfair attackiert. Den fälligen Strafstoß verwandelte Henzl zum gerechten Endstand, auch zur Freude der angereisten Crostwitzer Zuschauer.
Hiermit sprechen wir auch einen Dank an unsere Trainer Detlef Panitz und Pavel Runt aus. Mit dieser Einstellung sollten bald weitere Punkte eingefahren werden.


Čakaja dale na prěnje dobyće w lize/ Warten weiter auf den ersten Sieg in der Liga

SJ Chrósćicy – FV Drjezdźany Laubegast 1:5 (0:1)

zestawa SJC: Kraliček – Pöpel (80.Löschau), Sentiwan, Püschel, Henzl, M.Zahrodnik, G.Zahrodnik, Henčel, Runt, Młynk (L.Zahrodnik), Beneš

Njedźelu popołdnju nastupichu koparjo prěneho mustwa SJC doma přećiwo mustwje z drjezdźanskeho Laubegasta. Hosćo dožiwichu z dwejomaj poražkomaj špatny start do noweje hrajneje doby, tola su při ćimž jedyn z faworitow na postup.
Do hry přećiwo SJC pak startowachu woni derje. Běchu wot započatka sem dominatniše mustwo na hrajnišću. Chrósćenjo stejachu w defenziwje njekompaktnje a to hosćo wužichu. W 15. min. docpěchu woni po njekoncentrowanosći Maksimiliana Zahrodnika 0:1. Dalše wulke móžnosće móžeše wrotar Petr Kraliček w prěnim połčasu hišće wotwobarać.
Po přestawce prezentowachu so domjaci w defenziwje kompaktnišo. Tak spytachu přeco zaso kontery sadźeć, tola posledna konzekwentnosć falowaše. Z tróšku zbožom pak so w 57. min. tohodla wurunanje poradźi. Po flance Filipa Henzla stłóći hóstny hrajer bul z hrudźu přez liniju do swójskich wrotow. Jenož někotre sekundy pozdźišo měješe hosćićel potom tež hišće wulku móžnosć na nawjedowanje. Jakub Beneš pak zwrěsćeše na kóncu při wrotarju.
Jako běše SJC do hry namakała a so popadnyła, pak stany so zaso katastrofalny zmylk w defenziwje. Fabian Pöpel suny bul přećiwnikej do nohow. Konter hosćo perfektnje wuhrachu a w druhim pospyće wrota k 1:2 docpěchu. Jenož sekundy pozdźišo hosćićel znowa sonješe a sebi hnydom hišće 1:3 popadny. Hosćo zmylki a njekoncentrowanosće domjacych cyle zymnokrejnje pochłostachu. Na tamnej stronje falowaše SJC husćišo trěbne zbožo při wotzamnknjenjach. Tak wuchowa hóstny wrotar wulkotny wólny kop Pavela Runta w poslednim wokomiku. Tež Sentivan a Beneš zwrěšćištaj před wrotami. Chrósćenjo inwestowachu wšitko zo bychu na 2:3 skróćili a tak skićachu so hosćom rumy ke konteram. Dwójce móžachu konter hač do kónca wuhrać a tak na 1:5 zwyšichu.
Přichodnu sobotu nastupi SJC w Großröhrsdorfje, hdźež chcedźa prěni króć tři dypki zdobyć.
Feliks Cyž

Trotz zweier Niederlagen zum Saisonstart waren unsere Gäste aus der Landeshauptstadt von Anfang an die dominierende Mannschaft. Mit einer dicht gestaffelten Abwehr gaben sie unserer einzigen Sturmspitze Jakub Beneš wenig Entfaltungsmöglichkeit. Mit dem stark linkslastigen Spiel unserer Mannschaft schuf man kaum Überraschungsmomente, und über rechts erzielte man keine Einschuss Möglichkeiten. Nach guter Viertelstunde konterten unsere Gäste immer wieder breitgefächert und konnten so unsere Verteidigung ein ums andere Mal ausspielen. Mit dem folgerechten 0:1, einem Sonntagsschuß in den oberen Winkel, fing das Unheil an. In der 2. Halbzeit wurden die Spielräume von Laubegast über weite Strecken besser eingeengt und es wurde nun von Seiten der SGC konzentrierter in den Angriff gespielt. In der 57. min behauptete sich Filip Henzl auf dem linken Flügel und sein scharfe Eingabe landete mit Hilfe eines gegnerischen Abwehrspielers hinter der Torlinie. Mit diesem 1:1 konnte man aber nicht haushalten. Nur wenige Minuten später leistete man sich erneut einen Fehlpass und schon war man wieder mit 1:2 im Rückstand. Von diesem Schock erholte man sich nicht mehr. Alle verzweifelten Aktionen von M. Sentivan und P. Runt brachten nicht mehr den erhofften Ausgleich. So folgten im letzten Drittel weitere schnelle und ausgespielte Konter unserer Gäste, denen man nicht mehr gewachsen war. Die schmerzliche Heimniederlage mit 1:5 gilt es nun sachlich auszuwerten, um so die begangenen Fehler schnellstens abzustellen.

Na kóncu njezbožownje podleželi/ Am Ende unglücklich verloren!

zestawa SJC: Kraliček, L.Zahrodnik, Mark (46. J.Bogusz), Püschel, Pöpel, M.Zahrodnik, G.Zahrodnik, Henčel, Runt, Młynk (77. Löschau), Beneš

Minjenu njedźelu nastupichu Chrósćenjo w druhej dypkowej hrě tuteje hrajneje doby doma přećiwo hosćom z Ćiska. Bohužel dyrbjachu domjaci w tutej hrě hnydom bjez wjacorych wažnych hrajerjow hrać. Kapitan Bosćij Cyž, kaž tež jeho zastupjer Miroslav Sentiwan falowaštaj w centralnym škiće na zakładźe zranjenjow. Tež Filip Henzl njemóžeše tutón króć na hrajnišću sobu skutkować.
Najebać toho chcyše SJC před wjace hač 130 přihladowarjemi wšitko inwestować a dypki zdobyć.
Zazběh do hry pak so Chrósćanam tutón króć tak prawje njezešlachći. Wosebje w defenziwje agěrowachu domjaci pře nerwozni. Hosćo to pytnychu a spytachu to wužić. Hnydom w 10. min. poradźi so jim 0:1. Tola tež po zastatku njezamóchu so Chrósćenjo zrabać. Hrajerjo z Ćiska zamóchu so přeco zaso derje do šěstnatki hosćićela kombinować. W 22. min. bě potom tak daloko a hosćo zwyšichu na 0:2. Někotre mjeńšiny pozdźišo SJC skónčnje wotući. Wuhrachu sebi prěnje móžnosće a w 37. min. skróćichu na 1:2. Po prěnjej dobrej kombinaciji přesadźi so Jakub Beneš w šěstnatce hosći a bul ze słabšej lěhwej nohu do wrotow smokny. Tež fanojo čerpachu nětko zaso nadźiju na dypki.
Po přestawce běchu Chrósćenjo lěpše mustwo na hrajnišću. Zaměnjeny Jan Bogusz wožiwješe domjacu hru w ofenziwje a postara so w 55. min. wo wurunanje. Po wotćisku wrotarja Petra Kraličeka, přiwza Beneš bul při wonkownej liniji a so přećiwo přećiwnikomaj přesadźi. Suny bul nisko na Bogusza, kotryž sebi jón nimo wrotarja połoži a do wrotow třěli. Jenož někotre mjeńšiny pozdźišo měješe Bogusz móžnosć na 3:2, tola hóstny wrotar bul wotwobara. W druhim pospyće běšě Beneš tróšku přechwatny a hłójčkowa bul direktnje na wrota. Zakitowar pak steješe na liniji a situaciju hišće wučisći. Nětko tež zaso hosćo wjace doprědka inwestowachu. W 68. min. docpěchu woni po konteru předrozsudźace 2:3. SJC bě po někotrych minutach nuzowana nimale wšitko doprědka ćisnyć, tak zo skićachu so Ćiskej rumy ke konteram. Dwójce wuhrachu konter hač do kónca a zwyšichu na 2:5.
Přichodny tydźeń steji za Chhróšćan SJ zaso pokalna hra na planje. Sobotu podaja so woni na 171 kilometerski puć do Syraua.

Vergangenen Sonntag musste sich unsere erste Männermannschaft im zweiten Punktspiel zuhause gegen die erste Mannschaft des SV Zeißig beweisen. Die nächsten Punkte sollten her - trotz personeller Veränderungen.
Die ersten Minuten jedoch haben unsere Jungs vollkommen verschlafen, besonders die Abwehr machte einen sehr unsicheren Eindruck - das Fehlen unseres Kapitäns Miroslav Sentivan war deutlich spürbar. So kam es bereits in der 10. Minute zum Rückstand - 0:1. Wach gerüttelt wurden unsere Männer jedoch erst nach dem 0:2 - 12 Minuten nach dem Rückstand. Nun fingen auch wir an Fußball zu spielen und konnten uns in der 37. Minute den Anschlusstreffer erkämpfen. Jakub Beneš preschte die Kugel mit seinem schwächeren linken Fuß in die Maschen. Dieses Tor zeigte auch in der zweiten Halbzeit weiterhin Wirkung und so konnte der eingewechselte Jan Bogusz in der 55. Minute nach der Vorarbeit von Beneš zum 2:2 ausgleichen. Dann folgte die Phase, die das Spiel entscheiden sollte: nach zwei weiteren Großchancen von Bogusz und Beneš waren es nach einem schnellen Konter ausgerechnet die Gäste, die in der 68. Minute das 2:3 machten. Dieser Treffer zeigte Wirkung, und war Vorreiter für zwei weiter Tore. Der Endstand von 2:5 spiegelt vielleicht nicht ganz den Verlauf dieses spannenden Spiels wider, jedoch haben die Männer des SV Zeißig ihre vorteilhafte Lage gnadenlos ausgespielt.

Feliks Cyž
 
Diese Website verwendet Cookies. In diesen werden jedoch keine personenbezogenen Inhalte gespeichert. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu Weitere Informationen
VERSTANDEN