SJ Chrósćicy 1981 z. t.
SG Crostwitz 1981 e.V.

Herzlich Willkommen auf unserer Website


Ansetzungen am Wochenende - Kopańca na kónc tydźenju

Herren
FV Eintracht Niesky vs. SJ Chrósćicy 1981 z.t.
Freitag/pjatk, 19.08.2022
Anstoß/zakop: 19:00 Uhr/hodź.

SJ Chrósćicy 1981 z.t. 2. vs. SV Laubusch
Sonntag/njedźelu, 21.08.2022
Anstoß/zakop: 12:30 Uhr/hodź.

Z třomi derbjowymi dypkami do noweje sezony startowali

Zestawa: Králíček – Matješk, Sentiwan(84. Runt), F. Cyž, L. Zahrodnik, Młynk (62. Janca), M. Zahrodnik, Hawš, G. Zahrodnik, Bogusz (84. Paška), Krawc

Njedźelu dojědźe sej něhdźe 250 přihladowarjow na derby přećiwo Rakecam do Chrósćic. Po poražce hakle minjeny tydźeń a po dobrym wukonom w pokalnej hrě wočakowaše trenar Pavel Runt, zo jeho chowancy na tute hrajne wuwiće nawjazaja a sej tři dypki zaruča.
Koparjo Chróšćanskeje SJ startowachu furioznje do hry a móžachu hižo po prěnich sekundach wyskać. Pawl Krawc wuži zmylk w škiće hosći a přetwori k 1:0 za domjacych. Hosćo pak so šokowani njepokazachu a hru w srjedźnym polu dominowachu. Woni spytachu přeco zaso z pomocu spěšnych hrajerjow na lěwym křidle k šansam přińć. SJC agěrowaše kompaktnje z wěsteje defensiwy a tak mnohim šansam zadźěwa. Ofensiwnje pak spytachu domjacy hrajerjo swojich nadběhowarjow z dołhimi bulemi do sceny sadźeć. W 15. min. měješe Krawc hižo druhe wrota na noze. Po přihrawce Jana Bogusza młody Worklečan zakitowarja a wrotarja hosći wuhra. Tola jeho třělwa klětku misny. Na to wuwi so hra z mało dobrymi šansami na woběmaj stronomaj. Lěpše hrajne podźěle mějachu koparjo z Rakec, njemóžachu pak je prawje wužiwać. Krótko do połčasa hosćo nimale hru wurunachu. Po róžku zhłójčkowa Paul Kockert bul snadnje nimo žerdźe Chróšćanskich wrotow.
Druhi połčas započa runja prěnjemu z wrotami za Chróšćanow. Michał Młynk dósta po předołhej flance bul na kromje šěsnatki na nohu a jón z wurjadnym kopom wyše wrotarja do směra na dołhi róžk třěli. Tak zwyšichu Chróšćenjo w 46. min. rezultat na 2:0. Po tym pak so wobraz hry porno prěnjemu połčasej njezměni. Rakečenjo agěrowachu ofensiwnje, Chróšćanski škit wokoło Feliksa Cyža mało šansow dopušći a koncentrowanje zakitowaše. Husto hdy zamóchu Chróšćenjo strašne bule blokować. Tak njeměješe Petr Králíček přewjele dźěła na tutym dnju. Domjacy běchu přeco zaso strašni a spytachu Rakečanow při natwarje hry mylić. Tak zdoby sej Oskar Hawš bul w srjedźnym polu a přihra wurjadnje Boguszej, kiž hrajny nastroj we 80. min ze zdalenosće dwanaće metrow suwerenje k 3:0. do wrotow suny. Nětko bě hra rozsudźena. Hosćo pak dale na wrota SJC tłóčachu a tak nastachu za domjacych rumy za kontery. W 83. min. bu znowa spěšny Krawc na puć do směra na Rakečanske wrota pósłany. Tola jeho třělwa, runja kaž mjeńšiny pozdźišo třělwa Maika Jancy, wrota misny. Na tamnej stronje dźeržachu koparjo SJC swoju klětku čistu. Tak wothwizda młoda serbska sudnica Lea Krječmarjec jasne derby-dobyće za SJC k startej do noweje hrajneje doby. Hosćićeljo pokazachu dobru efektiwitu, wrota w prawych wokomikach kaž tež stabilny škit. Na to dyrbja w slědowacych hrach natwarić. Hižo pjatk wječor čaka na Chróšćanow ćežki nadawk. To dojědźe sej SJC na dypkowu hru k staflowemu faworitej do Niskeje.

Maksimilian Zahrodnik

Kamjenčenjo Chróšćanow z pokala storčili

Zestawa: Králíček – L. Zahrodnik, F. Cyž, Runt, Matješk, Janca (79. Wornar), M. Zahrodnik, Hawš, Młynk (71. C. Handrik), Krawc, Bogusz (83. S. Handrik)

Njedźelu běchu sej koparjo Jednoty Kamjenc na prěnje koło krajneho pokala do Chrósćic dojěli. Krajny ligist wokoło kapitana Patricka Woka bě w předpolu hry jasny faworit. Tola Chróšćenjo chcychu swoje šansy wužiwać a so do přichodneho koła přesadźić. Wot spočatka wuwi so runohódna hra, w kotrejž Chróšćenjo docyła žadyn strach njepokazachu. Woni spytachu swoju hru hrać a swojich spěšnych nadběhowarjow do sceny sadźeć. Po prěnich mjeńšinach móžachu hru kontrolować. Prěnje wrota docpě pak přiwšěm Jednota z Kamjenca. W 16. min. so Radosław Sarelo po konteru přesadźi a třěli 0:1. Domjacy njedachu pak so znjeměrnić a wjace do hry inwestowachu. Dobre šansy pak sej njemóžachu wuhrać. W dobrej fazy Chróšćanow pak móžachu znowa Kamjenčenjo wyskać. Znowa wuhrachu konter derje a Benjamin Schiller rezultat na 0:2 w 34. min. zwyši. Jenož dwě mjeńšinje pozdźišo pak tež hosćićeljo wrota docpěchu. Po spěšnje wuhratym wólnym kopje sflankowa Lucian Zahrodnik bul Michałej Młynkej. Hórčan zhłójčkowa kožanu kulu k 1:2 w 36. min. do wrotow. Do połčasa mějachu Chróšćenjo hišće dalšej šansy na wurunanje. Po kombinaciji před šěsnatku přesadźi so Jan Bogusz. Ale jeho třělwa dźěše nad wrota. Druhu dobru šansu měješe Młynk. Tola jeho třělwu z 15metrow wrotar znješkódni. Tak dźěchu Chróšćenjo ze snadnym zastatkom do kabiny.
Druhi połčas pak startowaše špatnje za Chróšćanow. W 50. min. móžeše so znowa Sarelo do lisćiny třělcow zapisać a zwyši na 1:3. Domjacy pak pokazachu moralku a dale na wrota hosći tłóčachu. Po njedorozumjenju w škiće dósta Młynk bul na kromje šěsnatki a spyta hrajny nastroj přez zwonka wrotow stejaceho wrotarja přezběhnyć. Tola jeho třělwa bě přesłaba. W 65. a 67. min. trjechi pólski nadběhowar Sarelo, kotryž šnórowaše zašłu sezonu hišće swoje kopački za Budissu Budyšin, dalše wrota azwyši na 1:5. Wón bě ze štyrjomi wrotami wusahowacy hrajer dnja. W poslednich mjeńšinach mějachu domjacy hišće někotre dalše móžnosće na wrota. Tute pak njemóžachu wužiwać. Tak je Jednota Kamjenc w přichodnym kole krajneho pokala. Chróšćenjo njemóžachu so, kaž w zašłymaj lětomaj, do druheho koła přesadźić. Hru rozsudźi efektiwita před wrotami. Chróšćenjo znowa swoje dobre šansy njewužiwachu. Na tamnej stronje slědowachu z nimale kóždeje šansy wrota za hosći.

Maksimilian Zahrodnik

Ergebnisse vom Wochenende - Wuslědki kónc tydźenja

Herren
SJ Chrósćicy 1981 z.t. vs. Königswarthaer SV
3:0 (1:0)
1:0 P. Schneider (1`), 2:0 M. Müller (46`), 3:0 J. Bogusz (80`)

SJ Chrósćicy 1981 z.t. 2. vs. SV Haselbachtal
4:1

Der Sommerfahrplan unserer SGC! Lěćny plan našej SJC!

 

Zufriedener Saisonabschluss

Im letzten Punktspiel der Saison 2021/22 musste man gegen den Dresdner SC 1898 eine 1:3 Niederlage einstecken. Als Entschuldigung Muss das Fehlen von derzeit 6 Stammspielern anführen, die in der Sorbenauswahl bei der IV. Europeada in Kärnten im Einsatz sind.
Unser Trainer Pavel Runt konnte aber trotzdem eine schlagkräftige Truppe aufs Spielfeld schicken. Mit Thomas Domaschke, Matti Büttner, Simon Sauer und Felix Dehn sprangen nochmals erfahrene Strategen ein, und hielten so bis zur 85. min das Match offen. Der Führungstreffer durch Jan Jakobi in der 18. min für den DSC, konnte sofort zur 2. HZ durch Thomas Domaschke mit einem platzierten Schuss ins lange Eck zum 1:1 egalisiert werden.
Dabei leistete Rechtsaußen Franz Matjeschk eine gute Vorarbeit, als er bis zur Grundlinie durchlief und den Ball zur Strafraumgrenze passte. Nach einer Stunde Spielzeit war die Führung in Sichtweite, als Matti Büttner im Sechzehner umgestoßen wurde. Den fälligen Strafstoß konnte aber Miroslav Sentivan leider nicht verwandeln. So konnte man bis zur 85. min. im Spiel mithalten, bis T. Hönle mit einem Flugkopfball die Dresdner auf Siegerstraße brachte und T. Sanderson mit dem Schlusspfiff unsere Heimniederlage besiegelte.
Mit 22 Pluspunkten und einem Torverhältnis von 31:37 belegt unsere SGC einen zufriedenen 10. Platz in der verkürzten Saison. Lobenswert zu nennen, sei auch der 3. Platz von Jan Bogusz in der Torjägerliste mit 14 Treffern.
Auf ein Neues!! Wenn unsere SG Crostwitz 1981 e.V.; dann im August in die 7. Saison in der Landesklasse–Ost startet.

J. Matzke

Ergebnisse vom Wochenende - Wuslědki kónc tydźenja

Herren
SJ Chrósćicy 1981 z.t. vs. Dresdner SC 1898
1:3 (0:1)
0:1 J. Jakobi (18`), 1:1 T. Domaschke (46`), 1:2 T. Hönle (87`), 1:3 T. Sanderson (89`)

Sieg und Remis in den Derbys

Bevor am Sonntag der Dresdner SC 1898 zum letzten Punktspiel 2021/22 nach Crostwitz anreist, musste unsere Mannschaft noch in 2 Derbys bestehen. Im Heimspiel gegen den bereits feststehenden Absteiger SV Zeißig tat man sich aber sehr schwer. Die kompakt stehenden Gäste konnten unsere Angriffe schon weit vor dem Strafraum unterbinden und die wenigen Schüsse aufs Tor meisterte ihr Torwart Danny Schäfer sicher. Erst mit dem Halbzeitpfiff gelang es Jan Bogusz, eine Eingabe von Lucian Gärtner zum 1:0 zu nutzen. In der 2. HZ hatte Zeißig wesentlich mehr Spielanteile und auch die klaren Einschussmöglichkeiten. Unser Torwart Petr Kraliček sorgte aber mit einigen Superparaden für den knappen Sieg.
In Königswartha konnte unsere Mannschaft mit Trainer Pavel Runt gut jubeln. Beim Favoriten wurde ein leistungsgerechtes Unentschieden mit 2:2 erspielt. Nach einem Eckball verlängerte Miroslav Sentivan den Ball zu Jan Bogusz und schon stand es nach einer halben Stunde 0:1. Im zweiten Abschnitt kam aber der KSV stark auf, störte schon frühzeitig bei der Ballannahme und glänzte mit weiträumigen Flügelwechseln. Der Ausgleich zum 1:1 durch D. Gärtner war zu diesem Zeitpunkt verdient. In der letzten Viertelstunde spielte unsere SGC um den Sieg. Gabriel Gärtner traf mit einem platzierten Schlenzer nur den Pfosten und Michael Müllers Geschoss lenkte TW A. Schindler über den Balken. Mit dem Schlusspfiff glückte aber T. Hantschke ein unhaltbarer Kopfball in den Winkel zur 2:1 Führung für die Heimmannschaft. Mit dem letzten Angriff in der Nachspielzeit dann doch noch der verdiente Gleichstand für die SGC zum 2:2 durch einen scharf getretenen 25 m Freistoß unseres “Mittelfeldmotors“ Maximilian Gärtner. Eine gute Leistung bestätigten erneut TW Petr Kraliček und Verteidiger Klemens Mark.

J. Matzke

Ergebnisse vom Wochenende - Wuslědki kónc tydźenja

Herren
Königswarthaer SV vs. SJ Chrósćicy 1981 z.t.
2:2 (0:1)
0:1 J. Bogusz (34`), 1:1 D. Gärtner (54`), 2:1 D. T. Hantschke (90`), 2:2 M. Gärtner (90`+2)

SJ Chrósćicy 1981 z.t. 2. vs. Thonberger SC
0:4 (0:2)
0:1 L. Franke (20`), 0:2 E. Schmidt (45`), 0:3 S. Döring (56`), 0:4 E. Schmidt (68`)

A-Junioren
SpG SV Gnaschwitz-Doberschau /​ SV Oberland Spree vs. SG Crostwitz /​ SG Nebelschütz /​ SV Sankt Marienstern
1:0 (0:0)

Ergebnisse vom Wochenende - Wuslědki kónc tydźenja

Herren
SJ Chrósćicy 1981 z.t. vs. SV Zeißig
1:0 (1:0)
1:0 J. Bogusz (45`)

SpG Knappensee /​ Zeißig 2. vs. SJ Chrósćicy 1981 z.t. 2.
7:1 (3:1)
1:0 C. Keck (3`), 2:0 K. Tirok (21`), 3:0 L. Ehrlich (29`), 3:1 S. Donath (17`), 4:1 T. Hänsel (62`), 5:1 E. Zink (82`), 6:1 S. Dankhoff (86`), 7:1 P. Weber (88`)

A-Junioren
SG Crostwitz /​ SG Nebelschütz /​ SV Sankt Marienstern vs. TSV Pulsnitz 1920
0:4 (0:2)

D-Junioren
SpG Thonberger SC /​ SV Grün-Weiß Elstra vs. SJ Chrósćicy 1981 z.t.
1:11 (1:1)

E-Junioren
SJ Chrósćicy 1981 z.t. vs. LSV Bergen 1990
1:0 (1:0)

F-Junioren
SJ Chrósćicy 1981 z.t. vs. SV Grün-Weiß Schwepnitz
0:1 (0:1)

Wichtige Punkte

Gegen die beiden Vertretungen aus der Zittauer Region wurden zufriedenstellende Ergebnisse erzielt. In einem sehr fairen Spiel konnte der VfB Zittau mit 2:0 besiegt werden. Die Führung zum 1:0 in der 15 min. fiel durch ein Eigentor, wobei unser Verteidiger Lucian Gärtner mit einem Solo und anschließender Eingabe glänzte. Das entscheidende zweite Tor lies aber lange auf sich warten. Nach gutem Zusammenspiel zwischen Oskar Hausch und Franz Matjeschk konnte unser Torschütze vom Dienst, Jan Bogusz in der 73 min. alles klar machen.

Im folgenden Auswärtsspiel beim FSV Oderwitz 02 war man um ein gutes Ergebnis bemüht. Der Tabellenführer musste sich aber mächtig strecken. Zwar sorgte Torjäger Dawid Wieckiewicz nach einer Viertelstunde für das 1:0, aber Jan Bogusz gelang praktisch mit dem Pausenpfiff der verdiente Ausgleich. Es war ein Kopfball in den Winkel nach Eckstoß, getreten von Alwin Mützner und verlängert durch Jonas Sende. Die Gastgeber brauchten dann bis zur 73. min., ehe Till Scholz die Oderwitzer in Führung schoss. Erst in der 86. min. war das Spiel entschieden, als D. Wieckiewicz ein zweites mal einnetzte und auf 3:1 erhöhte. In diesem Match konnte unser Torwart Petr Kraliček erneut seine Klasse unter Beweis stellen. Gegen die drei Tore war er aber machtlos.

J. Matzke

Ergebnisse vom Wochenende - Wuslědki kónc tydźenja

Herren
FSV Oderwitz 02 vs. SJ Chrósćicy 1981 z.t.
3:1 (1:1)
1:0 D. Wieckiewicz (15`), 1:1 J. Bogusz (45`), 2:1 T. Scholz (73`), 3:1 D. Wieckiewicz (86`)

SJ Chrósćicy 1981 z.t. 2. vs. FSV Lauta
1:3 (1:2)
0:1 H. Kieslich (15`), 0:2 H. Kieslich (30`), 1:2 G. Herrmann (43`), 1:3 T. Braune (90`)

A-Junioren
Kreispokal
SG Crostwitz /​ SG Nebelschütz /​ SV Sankt Marienstern vs. TSV Pulsnitz 1920
3:4 (2:2)

SV Burkau SG vs. Crostwitz /​ SG Nebelschütz /​ SV Sankt Marienstern
5:1 (2:2)

C-Junioren
SpG DJK Sokol Ralbitz/​Horka /​ SG Crostwitz (9er-Mannschaft) vs. FV Ottendorf-Okrilla 05 (9er-Mannschaft)
7:2 (2:1)

D-Junioren
SJ Chrósćicy 1981 z.t. vs. SpG SV 1910 Edelweiß Rammenau /​ FSV Bretnig-Hauswalde 2.
5:0 (4:0)

E-Junioren
SpG SV Aufbau Deutschbaselitz /​ SV Biehla/​Cunnersdorf vs. SJ Chrósćicy 1981 z.t.
4:6 (2:2)

F-Junioren
SV Einheit Kamenz vs. SJ Chrósćicy 1981 z.t.
0:1 (0:1)

Ergebnisse vom Wochenende - Wuslědki kónc tydźenja

Herren
SJ Chrósćicy 1981 z.t. vs. VfB Zittau
2:0 (1:0)
1:0 H. Handschick (14` ET), 2:0 J. Bogusz (73`)

Hoyerswerdaer FC 2. vs. SJ Chrósćicy 1981 z.t. 2.
1:1 (0:0)
0:1 F. Dehn (53`), 1:1 R. Schleiernik (90+4`)

A-Junioren
SG Crostwitz /​ SG Nebelschütz /​ SV Sankt Marienstern vs. SpG SV Königsbrück/​Laußnitz /​ SV Grün-Weiß Schwepnitz
0:3 (0:2)

C-Junioren
SV Königsbrück/​Laußnitz vs. SpG DJK Sokol Ralbitz/​Horka /​ SG Crostwitz (9er-Mannschaft)
9:0 (5:0)

D-Junioren
SV Demitz-Thumitz vs. SJ Chrósćicy 1981 z.t.
0:7 (0:2)

E-Junioren
SJ Chrósćicy 1981 z.t. vs. SpG SV Grün-Weiß Elstra /​ Thonberger SC 1931
8:1 (4:1)

F-Junioren
SJ Chrósćicy 1981 z.t. vs. DJK Sokol Ralbitz/​Horka
1:0 (0:0)

Ergebnisse vom Wochenende - Wuslědki kónc tydźenja

Herren
SJ Chrósćicy 1981 z.t.
spielfrei/swobodnje

SJ Chrósćicy 1981 z.t. 2. vs. SV Traktor Malschwitz
3:2 (0:2)
0:1 L. Winter (6`), 0:2 L. Volz (9`), 1:2 L. Gärtner (48`), 2:2 S. Ließner (62`), 3:2 L. Gärtner (82`)

A-Junioren
SpG SV 1922 Radibor /​ SV 1896 Großdubrau (9er-Mannschaft) vs. SG Crostwitz /​ SG Nebelschütz /​ SV Sankt Marienstern
3:5 (1:1)

C-Junioren
SpG DJK Sokol Ralbitz/​Horka /​ SG Crostwitz (9er-Mannschaft) vs. SpG SV Zeißig /​ LSV Bergen /​ Spvgg. Lohsa/​Weißkollm (9er-Mannschaft)
0:6 (0:5)

D-Junioren
SJ Chrósćicy 1981 z.t. vs. SV Sankt Marienstern
0:3 (0:1)

E-Junioren
SpG SV Zeißig /​ Spvgg. Knappensee vs. SJ Chrósćicy 1981 z.t.
5:2 (2:2)

F-Junioren
SpG SV Biehla/​Cunnersdorf /​ SV Aufbau Deutschbaselitz vs. SJ Chrósćicy 1981 z.t.
1:0 (1:0)

Sylny prěni połčas Chróšćanam dosahał njeje

SJ Weixdorf – SJ Chrósćicy 4:1 (1:1)
Zestawa hosći: Králiček - Mützner (65. C. Handrik), L. Zahrodnik, Zynda, Runt, Bogusz, Sentivan, Krawc (65. S. Handrik), Matješk, Młynk, F. Zahrodnik (70. Škoda)

Do duela přećiwo ligowemu konkurentej z Weixdorfa bědźachu so Chróšćenjo z personelnymi starosćemi. Zranjenjow, chorosće a 5. žołteje karty dla njemóžachu někotři hrajerjo prěnjeje wobstatki SJ Chrósćic we wažnej hrě nastupić. Najebać to pak podachu so Chróšćenjo z połnej nadźiju do hry na kumštnym trawniku. Duel wobhladało bě sej něhdźe 90 přihladowarjow. Spočatk hry běše charakterizowany wot mnoho ofensiwnych akcijow a sylnych dwubojow. Dobra kombinacija přez lěwu stronu a flanka na Luku Pechera, kotryž bul do krótkeho róžka suny, wjedźeštej hižo po šěsć mjeńšinach k prěnim wrotam za domjace mustwo. Chróšćenjo pak so wot zažneho zastatka wottrašić njedachu. Jenož štyri mjeńšiny pozdźišo zamó Pawoł Krawc po solowym běhu wurunać. Mócna třělwa so wot Weixdorfskeho hrajerja hišće rozsudnje tušěrowaše, tak zo njeměješe wrotar žanu šansu bul hišće wotwobarać. We wotewrjenej hrě wuhraštej sej wobě mustwje dalše dobre móžnosće. Nikomu pak so njeradźi je wuspěšnje přetworić. Tak pósła tež krótko do přestawki Pavel Runt sobuhrajerja Jana Bogusza ze spěšnym bulom do šěsnatki domjacych. Bogusz pak suny bul snadnje nimo wrotow. Po změnje stronow startowachu domjacy ofensiwnišo hač Chróšćenjo. Po róžku, kotryž wjedźeše na swobodnje stejaceho Richarda Klugu, Weixdorfscy na 2:1 zwyšichu. W 63. min. přesadźi so Pecher na prawej stronje a šmórny bul z krótkeho kuta do wrotow Chróšćanow. Zdobom wón tak swoje druhe wrota dnja třěli. Tola tež Chróšćenjo móžachu sej wospjet šansy wuhrać. Najwjetšu móžnosć měješe Syman Handrik. Tón wobhra po dobrym konteru Franca Meyera, zhubi pak balansu a njezamó tak bul hižo na wrota přinjesć. Wjele wjetše starosće pak mějachu Chróšćenjo, jako so Feliks Zahrodnik pjeć mjeńšin pozdźišo po dwuboju w powětře zrani. Mjeztym so jemu drje hižo lěpje wjedźe, za trenarja Runta pak budźe wažna zepěra w defensiwje w přichodnych hrach definitiwnje pobrachować. Kónčny dypk sadźi w 80. mjeńšinje znowa Kluge, kotryž běše njekoncentrowanosć Chróšćanskeje defensiwy lesćiwje wužił. W poslednim wotrězku hry njemóžachu sej Chróšćenjo žane móžnosće wjace wuhrać a tak skónči so hra z stawom 4:1. Přichodnu njedźelu wočakuja Chróšćenjo na domjacym trawniku mustwo ze Žitawy. Tute steji tučasnje na jědnatym městnje a z tym jedne městno před SJ Chrósćicami. Zdobom nadźija so mustwo wokoło Runta, zo so wusahowaći hrajerjo prěnjeje zestawy zaso k tutej wažnej hrě wo zdźerženje klasy nawróća.

Maksimilian Zahrodnik

Einige Punkte sind zum Klassenerhalt noch notwendig

Nach den guten Ergebnissen im April konnte unsere Mannschaft im Mai gegen Wesenitztal und in Weixdorf nicht an die gewohnten Leistungen anknüpfen. Dazu gab es mehrere Gründe, wie Verletzungen und angesammelte gelbe Karten, die Einsätze verhinderten. Trainer Pavel Runt war gezwungen, sein Team neu auszurichten.
Am 1. Mai konnte noch ein verdientes 1:1 gegen den Tabellendritten SV Wesenitztal erzielt werden. Beide Vertretungen spielten eine gute Stunde sehr verhalten und so bekamen die Zuschauer wenig Spannendes zu sehen. Gefahr drohte nur, wenn die Mittelstürmer Martin Schiefner vom SVW und Paul Schneider von der SGC sich mal durchtankten. Als P. Schneider in der 73. min. im Strafraum gefoult wurde, konnte Michael Müller den fälligen Elfmeter sicher zur 1:0 Führung verwandeln. Unsere Gäste konnten aber fünf Minuten später durch einen platzierten Freistoß in den Dreiangel durch Gregor Hoppadietz zum 1:1 ausgleichen. Gute Leistung konnte den Torleuten Petr Kraliček und Eric Droßel zugesprochen werden. Am Ende waren beide Trainer, P. Runt und Uwe Rahle mit dem Remis sichtlich zufrieden.
In Weixdorf konnte man nur die 1. Halbzeit offen gestalten. Der 1:1 Ausgleich durch Paul Schneider war mehr als verdient. Durch Unkonzentriertheiten nach einer guten Stunde Spielzeit kam man aber ins Hintertreffen. Nach der Verletzung von Felix Gärtner konnte man das Ruder leider nicht mehr herum reißen und so konnte Weixdorf in der Endphase noch klar auf 4:1 davonziehen. Bester Feldspieler war hier Richard Kluge vom heimischen Sportverein.

J. Matzke

Ergebnisse vom Wochenende - Wuslědki kónc tydźenja

Herren
SG Weixdorf vs. SJ Chrósćicy 1981 z.t.
4:1 (1:1)
1:0 L. M. Pecher (6`), 1:1 P. Schneider (10`), 2:1 R. Kluge (52`), 3:1 L. M. Pecher (63``), 4:1 R. Kluge (80`)

SJ Chrósćicy 1981 z.t. 2. vs. SG Nebelschütz
2:1 (0:1)
0:1 A. Malaschkin (45`), 1:1 J. Donath (49`), 2:1 J. Donath (90`)

A-Junioren
SG Crostwitz /​ SG Nebelschütz /​ SV Sankt Marienstern vs. SpG SV Grün-Weiß Hochkirch /​ SV Kubschütz
0:1 (0:1)

B-Junioren
SpG SV Traktor Malschwitz /​ SV Budissa 08 Kleinbautzen vs. SpG SG Crostwitz /​ SG Nebelschütz / SV Sankt Marienstern
2:2 (1:2)

SG Crostwitz /​ SG Nebelschütz /​ SV Sankt Marienstern vs. DJK Blau-Weiß Wittichenau
Mittwoch/srjedu, 11.05.2022
Anstoß/zakop: 17:30 Uhr/hodź.

C-Junioren
SpG FSV Bretnig-Hauswalde /​ SV 1910 Edelweiß Rammenau vs. SpG DJK Sokol Ralbitz/​Horka /​ SG Crostwitz (9er-Mannschaft)
3:2 (2:0)

D-Junioren
SJ Chrósćicy 1981 z.t. vs. SpG TSV 90 Neukirch /​ SG Wilthen
0:0 (0:0)

E-Junioren
SJ Chrósćicy 1981 z.t. vs. DJK Sokol Ralbitz/​Horka 2
Ausfall/wupad

F-Junioren
SJ Chrósćicy 1981 z.t. vs. SV Burkau U9
1:0 (1:0)

Znowa sej dypk wubědźili

SJ Chrósćicy - ST Wesenitztal 1:1 (0:0)
Zestawa domjacych: Králíček – F. Zahrodnik (86. Mark), F. Cyž, Sentivan, L. Zahrodnik, Młynk, Hawš, M. Zahrodnik (55. Matješka), G. Zahrodnik, Krawc (74. Handrik), Bogusz

Při rjanym słónčnym wjedrje nastupichu Chróšćenjo w dypkowej hrě přećiwo hosćom z Wesenitztala. Tamniše mustwo słuša k načolnym cyłkam krajneje klasy stafla wuchod. Kaž hižo w zašłych hrach pósła trenar Pavel Runt samsnych spočatnych hrajerjow na hrajnišćo. Wot swojich chowancow wočakowaše, zo znajmjeńša dypk doma wostanje. Na spočatku trjebaštej wobaj cyłkaj, prjed hač so do hry namakaštej. Tak sej mało šansow wuhraštej a hra so zwjetša w srjedźnym polu wotmě. Prěnju dobru móžnosć měješe agilny Pawoł Krawc. Po flance Luciana Zahrodnika zakitowarja wuhra. Tola Krawc bu w poslednim wokomiku hišće myleny (20.). Tež dalšu móžnosć na stronje SJC měješe młody Worklečan. Tola jeho třělwa wrota misny (30.). Po tym wuwi so intensiwna hra z mnoho foulemi. Za přihladowarjow njebě prěni połčas jara nahladny. Krótko do połčasa měješe Michał Młynk dobru šansu wrota docpěć. Po přihrawce pytaše w šěsnatce wotzamknjenje. By pak swobodneho Jana Bogusza widźał, by šansa na wrota hišće wjetša była. Tak zwosta při stawje 0:0 k połčasej. W druhim połčasu so hra polěpši. Wobě mustwje sej šansy wuhraštej a ofensiwnišo wustupowaštej. Wjetše hrajne podźěle pak mějachu Chróšćenjo. Hosćo spytachu přez dołhe přihrawki do strašneje cony swojich nadběhowarjow do sceny sadźeć. Škitarjo wokoło Feliksa Cyža pak wjetšinu bulow wotpopadnychu. Ale tež přez standardy běchu přeco zaso strašni. W 73. min bu Pawoł Krawc w šěsnatce foulowany. Wot sudnika postajenu jědnatku Michał Młynk k 1:0 přetwori. Hosćo njespokojichu so z tutym rezultatom a na wurunanje tłóčachu. Te slědowaše jenož pjeć mjeńšin po nawjedowanju. W 78. min. dóstachu hosćo wólny kop 25 metrow před wrotami, kotryž Gregor Hoppadietz direktnje do klětki k 1:1 smokny. Hižo w akciji před tym mějachu hosćićeljo zbožo, jako wólny na nabóčnu žerdź prasny. W poslednjej štwórć hodźinje chcyštej wobaj cyłkaj rozsudne wrota třělić. Pola Chróšćanow pak falowaše poslednja dobra přihrawka k jasnej šansy. Na druhej stronje wuhrachu sej hosćo hišće tři dobre šansy. Tola přez koncentrowane zakitowanje, ale tež z tróšku zbožom sej SJC dypk wuwojowa. W tabulce su móhli Chróšćenjo poziciju skrućić. Z pjatnaće dypkami steja na dźewjatym městnje tabulki.

Maksimilian Zahrodnik

Ergebnisse vom Wochenende - Wuslědki kónc tydźenja

Herren
SJ Chrósćicy 1981 z.t. vs. SV Wesenitztal
1:1 (0:0)
1:0 M. Müller (73`), 1:1 G. Hoppadietz (78`)

SJ Chrósćicy 1981 z.t. 2.
swobodnje/spielfrei

A-Junioren
SpG SV Gaußig /​ SV Göda 04 (9er-Mannschaft) vs. SG Crostwitz /​ SG Nebelschütz /​ SV Sankt Marienstern
1:2 (1:1)

B-Junioren
SpG SG Crostwitz /​ SG Nebelschütz / SV Sankt Marienstern vs. SpG SV Blau-Weiß Neschwitz /​ Königswarthaer SV
1:10 (1:5)

C-Junioren
SpG DJK Sokol Ralbitz/​Horka /​ SG Crostwitz (9er-Mannschaft) vs. SV Biehla/​Cunnersdorf 2
4:4 (2:2)

D-Junioren
SJ Chrósćicy 1981 z.t. vs. SpG SV Gaußig 2. /​ SV Göda 04
12:0 (5:0)

E-Junioren
Spvgg. Lohsa/​Weißkollm vs. SJ Chrósćicy 1981 z.t.
0:5 (0:3)

F-Junioren
SG Oßling/​Skaska vs. SJ Chrósćicy 1981 z.t.
0:1 (0:1)

Stota dypkowa hra za SJ Chrósćicy

Před zakopom hry SJ Chrósćic přećiwo drohotce (Edelweiß) Ramnow, minjenju njedźelu, bu Michał Młynk z Hórkow za swoju 100. dypkowu hru za Chrósćenjow počesćeny. Wosebity dźeń be sebi Młynk sam skulojćił, w tym zo zamó wón w hrě hnydom troje wrota třělić. Z tym přinošowa wón zdobom jasnym dobyću SJ Chrósćic z kónčnym stawom 5:0. W jeho karjerje za prěnje mustwo bě Michał Młynk cyłkownje 22 wrotow třělił. W sezonje 2019/20 a 2020/21 běše 25lětny za Sportowe Zjednoćenstwo Rakecy aktiwny, po tym pak so zaso do Chrósćic nawróći. „SJ Chrósćicy je mustwo do kotrehož moja wutroba słuša. Je to mustwo w kotrymž sym započinał kopańcu hrać, mam tu mnoho přećelow a nahlada w mustwje je jara pozitiwna. Nimo toho chcu w serbskim mustwje hrać a w Chrósćicach móžu to na runinje krajneje klasy činić, štož je cyle wosebite za mnje. Wothladajo wot toho je w mustwje runje mnoho młodych hrajerjow, kotřiž maja mnoho potenciala a lóšt so stajnje polěpšeć“, tak Michał Młynk.
Předsyda SJ Chrósćic Jurij Kokla (wotlěwa) a jednaćel Tadej Cyž (naprawo) přepodaštej Michałej Młynkej pokal za jeho stotu hru za Chrósćenjow.
 
 

Najwyše dobyće w krajnej klasy

SJ Chrósćicy - ST Drohotka Ramnow 5:0 (2:0)

Zestawa: Králíček – F. Zahrodnik, F. Cyž, Sentivan, L. Zahrodnik (80. Mark), Młynk, Hawš (80. Wornar), M. Zahrodnik (73. Mützner), G. Zahrodnik, Krawc, Bogusz

Po jutrownej přestawce bě sej mustwo z Ramnowa do Chrósćic dojěło. Ramnow steji dypk za Chróšćanami w tabulce. Po tym, zo su sobotu nimale wšitke mustwa z delnjeho dźěla tabulki dobyli, steješe SJC tuž pod ćišćom. W předpolu hry bu Hórčan Michał Młynk za 100. hru za SJ Chrósćicy počesćeny. Z dobrym sebjewědomjom ze zašłych hrow startowachu domjacy do partije. Woni chcychu z wěsteje defensiwy agěrować a tak hru natwarjeć. Po róžku pak mějachu hosćo prěnju šansu hry (5.). Tola hrajer bul nimo wrotow kopny. We 18. min. so Jan Bogusz na prawej stronje přesadźi. Jeho třělwu pak wrotar hišće wotwobara. Druhi bul pak k Młynkej skoči, kotryž z krótkeje distancy k 1:0 přetwori. Chróšćenjo hru wot nětka dominowachu. Tola w poslednjej třećinje před wrotami sej překomplikowane šansy wuhrachu. W srjedźnym polu bu hra stajnje zaso dla mnohich foulow na woběmaj stronomaj přetorhnjena. W 38. min. Chróšćenjo znowa wyskachu. Po tym zo wrotar wysoku třělwu Maksimiliana Zahrodnika kruće dźeržeć njezamó, Pawl Krawc najspěšnišo reagowaše a bul do klětki k 2:0 třěli. Hosćo sej w prěnim połčasu žanu spomnjećahódnu šansu njewuhrachu. W druhim połčasu so hra kaž w prěnim wotmě. W 55 min. bu Bogusz wot Feliksa Cyža pósłany. Wón měrješe so sam do směra na wrota. Hóstny wrotar pak zamó wrotam zadźěwać. W 60 min. so Gabriel Zahrodnik na zakładnej liniji přesadźi a Boguszej wothra. Tola zakitowar bul před wrotowej liniju znješkódni. W dalšej situaciji naraz bul we wrotach Chróšćanow ležeše. Na zbožo pak sudnica foula na Petrje Králíčeku dla wrota njepřipózna. W 75. min pak nadběhowar Bogusz z rjanej třělwu do dołheho róžka wyše wrotarja rezultat na 3:0 zwyši. Zdobom běchu to jeho dźesate wrota w tutej sezonje. Jenož štyri mjeńšiny pozdźišo Młynk po přihrawce Bogusza wrotarja wuhra a bul k štwórtemu razej do prózdnych wrotow suny. W 84. min. bu Krawc w šěsnaće foulowany a sudnica rozsudźi na jědnatku. Młynk k 5:0 přetwori, tak zo zamó Młynk swój jubilej z hatrikom krónować. Krótko po tym sudnica wuběrnu hru Chróšćanow wothwizda. Tute dobyće je najwyše w krajnej klasy za SJC. Zdobom su 2022 po štwórtej hrě hišće bjez njepřećelskich wrotow. Přichodnu njedźelu nastupi SJC přećiwo ST Wesenitztal.

Maksimilian Zahrodnik

Der höchste Sieg in der Landesklasse für unsere SGC

Nach der 3 wöchigen Osterpause musste unsere SGC gegen Edelweiß Rammenau antreten und im Kampf gegen den Klassenerhalt unbedingt punkten. Im Vorfeld vor dem Anstoß wurde noch Michael Müller vom Vereinspräsidium für seinen 100. Punktspieleinsatz in der 1. Mannschaft geehrt und wie üblich mit einem Pokal bedacht. M. Müller war es auch, der nach gut 20 Minuten den Torreigen eröffnete. Nach einem Sprint von Jan Bogusz konnte er eine Flanke aus kurzer Distanz zum 1:0 verwerten. Kurz vor der Pause erhöhte sein Stürmerkollege Paul Schneider auf 2 : 0, in dem er ein Zuspiel von Maximilian Gärtner eiskalt einnetzte. In der 2. Halbzeit hatte Edelweiß Rammenau lange Zeit mehr vom Spiel, konnte aber unseren gut stehenden Abwehrblock mit Felix Ziesch an der Spitze nicht überlaufen und Torwart Petr Kraliček ernsthaft gefährden. Erst mit dem dritten Tor durch Jan Bogusz, er ist in dieser Saison unser bester Torschütze, konnte unsere Mannschaft die letzten 15 Minuten befreit aufspielen und durch 2 weitere Tore vom Jubilar M. Müller auf 5:0 erhöhen. Trainer Pavel Runt war mit der Leistung seiner Schützlinge mehr als zufrieden. Ab jetzt warten auf uns nur noch stärkere Mannschaften aus dem Spitzenfeld, wie zum 1. Mai der SV Wesenitztal.

J. Matzke

Ergebnisse vom Wochenende - Wuslědki kónc tydźenja

Herren
SJ Chrósćicy 1981 z.t. vs SV 1910 Edelweiß Rammenau
5:0 (2:0)
1:0 M. Müller (18`), 2:0 P. Schneider (38`), 3:0 J. Bogusz (75`), 4:0 M. Müller (79`), 5:0 M. Müller (84`)

SV 1896 Großdubrau vs. SJ Chrósćicy 1981 z.t. 2.
5:2 (3:1)
1:0 R. Dorka (5`), 2:0 T. Fechner (19`), 2:1 F. Werner (27`), 3:1 D. Zichel (42`), 4:1 D. Zichel (59`), 5:1 N. Weiss (62`), 5:2 J. Donath (74`)

A-Junioren
SG Crostwitz /​ SG Nebelschütz /​ SV Sankt Marienstern vs. SV Burkau
1:0 (0:0)

B-Junioren
SV Liegau-Augustusbad vs. SpG SG Crostwitz /​ SG Nebelschütz / SV Sankt Marienstern
6:2 (0:2)

C-Junioren
SpG TSV Pulsnitz 1920 /​SC 1911 Großröhrsdorf vs. SpG DJK Sokol Ralbitz/​Horka /​ SG Crostwitz (9er-Mannschaft)
1:0 (1:0)

Ergebnisse vom Wochenende - Wuslědki kónc tydźenja

Herren
SJ Chrósćicy 1981 z.t.
swobodnje/spielfrei

SV Laubusch vs. SJ Chrósćicy 1981 z.t. 2.
1:2 (1:0)
1:0 L. R. Löser (32`), 1:1 P. Schneider (52`), 1:2 P. Schneider (88`)

A-Junioren
SG Crostwitz /​ SG Nebelschütz /​ SV Sankt Marienstern vs. SpG FV Concordia Sohland /​ FSV Neusalza-Spremberg /​ FSV Oppach (9er-Mannschaft)
5:2 (3:0)

B-Junioren
SpG SG Wilthen /​ TSV 90 Neukirch B-Junioren vs. SpG SG Crostwitz /​ SG Nebelschütz / SV Sankt Marienstern
2:4 (2:2)

D-Junioren
Bischofswerdaer FV 08 II vs. SJ Chrósćicy 1981 z.t.
4:2 (3:1)

E-Junioren
SJ Chrósćicy 1981 z.t. vs. SpG SV Blau-Weiß Neschwitz /​ Königswarthaer SV 2.
7:1 (4:1)

F-Junioren
SJ Chrósćicy 1981 z.t. vs. SG Nebelschütz
1:1 (0:1)

Razantna hra bjez wrotow - Rasantes Spiel im Sparkassen-Stadion

BSV Sebnica – SJ Chrósćicy 0:0

Zestawa: Králíček – F. Zahrodnik, F. Cyž, Sentivan, L. Zahrodnik, Młynk, Hawš, M. Zahrodnik (84. Mark), G. Zahrodnik, Krawc (72. Matješk), Bogusz (86. Zynda)

Chróšćanscy koparjo podachu so minjenu sobotu do Sebnicy. Po dobrych wuslědkach w minjenych tydźenjach chcychu tam sebjewědomje hrać a dypk abo dypki sobu na dompuć wzać. Hosćom poradźi so dobry start, mějachu hnydom na spočatku dwójnu šansu. Pawl Krawc so w šěsnatce derje přesadźi, tola wrotar bul hišće k róžkej wotwobara. Slědowacy róžk Feliksa Zahrodnika podlěši Feliks Cyž na łatu. Po tym wuwi so wotewrjena a spěšna hra z mnoho składnosćemi na woběmaj stronomaj. Woběmaj cyłkomaj so na wulkim kumštnym trawniku wjele městna za kombinacije skićeše. Wrotarjej steještaj cyłu hru w srjedźišću akcijow. Hosćo spytachu swojim nadběhowarjam stajnje daloke třělwy přihrawać. Pak třělachu bule wyše zakitowarjow abo posłužowachu jich z niskimi přihrawkami. Po tym so z technisce dobrej kopańcu w poslednim dźělu přesadźichu a sej tak mnohe šansy wuhrachu. Hustohdy pak zakitowarjo wokoło Cyža situaciju w poslednich wokomikach wujasnichu. Na druhej stronje měješe Lucian Zahrodnik dobru móžnosć k nawjedowanju. Michał Młynk bě so přećiwo dwěmaj zakitowarjomaj derje přesadźił a swobodneho Luciana Zahrodnika nahrał. Tola jeho třělwu wrotar z dobrym refleksom wotwobara. Domjacy mějachu tež dobre šansy za nawjedowanje. Jich třělwy pak Petrej Králičekej wulke problemy njewobradźichu. Tak steješe k połčasej jenož 0:0. Runje tak kaž bě so prěni połčas skónčił, so druhi połčas tež započa. Prěnju dobru přiležnosć měješe hosćićel. Po tym sej Chróšćenjo cyłu kopicu dobrych móžnosćow wuhrachu. Znowa bě Młynk Krawca posłužił. Jeho třělwa w 65. min. pak běše přecentralna. Jenož někotre mjeńšiny pozdźišo so Franc Matješk do šěsnatki předrě. Tola tež wón zwrěšći při wrotarju domjacych. W 77. min. Oskar Hawš hrajny nastroj ze zdalenosće 25 metrow wótrje na wrota třěli, wrotar pak bul wyše wrotow wotwobara. Po slědowacym róžku skoči bul k Maksimilianej Zahrodnikej. Tola tež jeho wolejtřělwu Sebničanski wrotar wuběrnje dźeržeše. Po sylnej fazy Chróšćanow běchu nětko zaso domjacy na rjedźe. Po zmylku w škiće měrješe so domjacy nadběhowar do směra na wrota. Tola Miroslav Sentivan jeho hišće w poslednim wokomiku myleše. Poslednju šansu hru za sebje rozsudźić, dóstachu Sebničenjo. Třělwu z dźewjeć metrow pak zamó Petr Kŕaliček kruće dźeržeć. Na kóncu sudnik razantnu hru při stawje 0:0 wothwizda. Wobě mustwje pak měještej dosć dobrych składnosćow za wrota. Chróšćenjo so na kóncu tola přez dypk wjeselachu, hačrunjež bychu móhli tutu hru tež dobyć. Po tym, zo je nimo Fortuny Trjebin tež FC Wocl Rěčica mustwo z krajneje klasy wróćo sćahnył, maja Chróšćanscy koparjo nětko dwaj tydźenjej přestawku. Po jutrach nastupja potom doma přećiwo Drohotce Ramnow.

Maksimilian Zahrodnik

Unbeeindruckt von der gewohnten Heimstärke der Sebnitzer mit Sebastian Rummer, Stephan Schöne, Michael Kunze und Gerrit Hamel; diktierte zunächst unsere SGC das Spiel. Zwei Möglichkeiten, ein halbhoher Schuss von Paul Schneider ins kurze Eck wurde von Torwart Dominik Oppitz um den Pfosten gelenkt, und dann rasierte ein verlängerter Eckball von Felix Ziesch die Querlatte. Zwei weitere Möglichkeiten hatten zudem Luzian Gärtner und Jan Bogusz nach guter Vorarbeit von Michael Müller. Sebnitz konnte dagegen im Verlauf der ersten Halbzeit sich kaum zwingende Einschußmöglichkeiten erarbeiten.
Im zweiten Abschnitt wurde das Spieltempo von beiden Teams noch erhöht und so boten sich mehrere verheißungsvolle Chancen, hüben wie drüben. Mit weiten Flanken von Felix Gärtner und klugen Kurzpassspiel von Miroslav Sentivan wurden immer wieder Löcher in die gegnerische Abwehr gerissen. Allerbeste Möglichkeiten wurden so von Paul Schneider, Franz Matjeschk und Lucian Gärtner nicht genutzt. Auch zwei Distanzschüsse von Maximilian Gärtner und Oskar Hausch wurden von heimischen Keeper gedankenschnell gemeistert. In vielen Situationen musste aber unsere Abwehrkette höllisch auf das Doppelpassspiel der Sebnitzer BSV aufpassen. Mit vereinten Kräften um Kapitän Gabriel Gärtner und dem Ruhe ausstrahlenden Torwart Petr Kraliček konnte lediglich bei einem Lattenkracher das mehr als verdiente Remis über die Zeit gerettet werden. Ein wichtiger Punkt wurde nicht nur erkämpft, sondern auch erspielt, so Trainer Pavel Runt, auch mit den spät eingewechselten Klemens Mark und Jonas Sende.

J. Matzke

SJ Chrósćicy w lěće 2022 dale bjez poražki. Dale tak hólcy! - Die SG Crostwitz bleibt 2022 weiterhin ohne Niederlage. Weiter so Jungs!

 

Ergebnisse vom Wochenende - Wuslědki kónc tydźenja

Herren
BSV 68 Sebnitz vs. SJ Chrósćicy 1981 z.t.
0:0 (0:0)

SJ Chrósćicy 1981 z.t. 2. vs. Königswarthaer SV 2.
1:2 (1:1)
0:1 B. Cham (1`), 1:1 F. Matjeschk (37`), 1:2 D. T. Hantschke (71`)

A-Junioren
SV Haselbachtal (9er-Mannschaft) vs. SG Crostwitz /​ SG Nebelschütz /​ SV Sankt Marienstern
1:7 (0:1)

B-Junioren
SpG SG Crostwitz /​ SG Nebelschütz / SV Sankt Marienstern vs. SpG SV 1922 Radibor /​ SV 1896 Großdubrau
1:3 (1:1)

C-Junioren
SpG BSW Lausitz SV Straßgräbchen /​ SG Wiednitz/​Heide /​ SV Laubusch vs. SpG DJK Sokol Ralbitz/​Horka /​ SG Crostwitz (9er-Mannschaft)
4:0 (0:0)

D-Junioren
SJ Chrósćicy 1981 z.t. vs. SV Burkau 2. U12
3:1 (1:0)

E-Junioren
SJ Chrósćicy 1981 z.t. vs. SV Laubusch 2.
2:2 (0:0)

F-Junioren
SV Grün-Weiß Elstra vs. SJ Chrósćicy 1981 z.t.
0:1 (0:1)

Suwereny wustup SJC

SJ Chrósćicy – TSV Rotacija Drježdźany 3:0 (2:0)

Zestawa domjacych: Králiček- F. Zahrodnik, Sentiwan, F. Cyž, L. Zahrodnik, Młynk (81. Runt), M. Zahrodnik, Hawš (75. Mark), G. Zahrodnik, Bogusz, Krawc (66. Handrik)

Miroslav Sentivan bu njedźelu do koparskeje dypkoweje partije wot prezidenta SJ Chrósćicy Jurja Kokle a jednaćela Tadeja Cyža k 100. hrě za SJC počesćeny. Při rjanym słónčnym wjedrje bě mustwo Rotacije Drježdźany do Chróšćanskeho stadiona přichwatało. Hosćo stejachu na 4. městnje tabulki krajneje klasy a běchu z tym faworit. Trenar Pavel Runt bě samsnych jědnaćoch kaž tydźenja pola Sachsenwerk Drježdźany na trawnik pósłał. Za Chróšćanow so partija optimalnje započa. Hižo w 5. min. prěni króć wyskachu. Po róžku Feliksa Zahrodnika bě Jan Bogusz k bulej přišoł a z krótkeje distancy k 1:0 přetworił. Hosćo pak derje reagowachu. Tak wuchowa domjacych krótko na to łata před wurunanjom. Hosćićeljo agěrowachu nětko z wěsteje defensiwy a spytachu spěšnych nadběhowarjow přez bule do sceny sadźeć. To so jim tež derje poradźi, dokelž Drježdźanscy koparjo chětro wysoko zakitowachu. W najlěpšich situacijach pak pobóčny sudnik chorhojčku zběhny. Tak běchu nadběhowarjo pozdatnje w nimohrě. Wuwi so wotewrjena hra ze šansami na woběmaj bokomaj. W 27. min. pak znowa SJC wyskaše. Po róžku Feliksa Zahrodnika zhłójčkowa Pawl Krawc bul k 2:0 do wrotow. Po tym běchu hosćo ći aktiwniši w hrě. Škit domjacych w mnohich situacijach derje zakitowaše. Krótko do połčasa posłuži Michał Młynk Krawca. Wón so derje přećiwo zakitowarjej přesadźi, tola jeho třělwu zamó wrotar hišće wotwobarać. Tak zwosta staw 2:0 k połčasej. Spočatk druheho přechoda hosćo z Drježdźan na wrota domjacych tłóčachu. Tola jasne šansy njemóžachu sej nadźěłać. W 54. min. Maksimilian Zahrodnik wuslědk na 3:0 zwyši. Gabriel Zahrodnik bě w srjedźnym polu bul dóstał a jón na Maksimiliana Zahrodnika wurjadnje wothrał. Třělc třećich wrotow běžeše samlutki na wrota hosći a lesćiwje přetwori. Na to hosćo w poslednjej poł hodźinje hišće raz wšitke mocy mobilizowachu. Jónu prasny bul na pobóčnu žerdź a w dalšich situacijach Petr Králiček bule wotwobara abo wotpopadny. Tola Chróšćenjo mějachu hišće někotre kontery. Tute pak njezamóchu k dalšim wrotam wužić. Tak sudnik suwerene dobyće Chróšćanow wothwizda. Z wažnymi třomi dypkami so SJ Chrósćicy na 11. městno tabulki suny a wotstawk na zestupne městna na štyri dypki powyši. Sobotu nastupja Chróšćenjo w Sebnicy.

Maksimilian Zahrodnik

Zufriedener Start ins Restprogramm

Am 19.03.2022 konnte unsere SGC beim SV Sachsenwerk Dresden ein 0:0 erzielen. Bei gut 70 Prozent Spielanteilen war auch ein Sieg möglich. Die größte Einschussmöglichkeit verpasste aber Mannschaftskapitän Gabriel Gärtner Mitte der 2. Halbzeit zu nutzen. Bei einem Chancenverhältnis von 2:2 war aber das Endergebnis gerecht, so das Urteil von unserem Trainer Pavel Runt.
Am Sonntag konnte sich nun unsere Mannschaft klarer durchsetzen als erwartet. Gegen den Tabellenvierten Rotation Dresden wurde mit 3:0 gepunktet. Schon in der vierten Minute drückte unser bisher erfolgreichster Torschütze Jan Bogusz einen Eckball von Felix Gärtner über die Linie zur schnellen 1:0 Führung . Nach einer halben Stunde war es wieder ein Eckball. Diesmal zirkelte Felix Gärtner den Ball hoch in den Strafraum und Stürmertalent Paul Schneider köpfte den Ball unter den Querbalken zum 2:0.
In der 2. Hz. hatten unsere Dresdner Gäste zunächst mehr vom Spiel, zweimal wurde Pfosten und Latte getroffen, alles weitere hielt aber unser Torwart Peter Kraliček sicher. Nach einer Stunde Spielzeit war aber die Partie endgültig entschieden, als Kapitän Gabriel Gärtner mit einem Mutterpass Maximilian Gärtner bediente und dieser überlegt zum 3:0 verwandelte. Unsere Neuzugänge Michael Müller und Oskar Hausch konnten die Erwartungen von Trainer Pavel Runt erfüllen. Auch Felix Ziesch hatte nach längerer Verletzungspause einen gelungenen Einstand. Ein besonderer Dank gilt diesmal unserem tschechischen Sportfreund Miroslav Sentivan, der stets mit Übersicht unser Spiel positiv aus der Deckungsreihe gestaltet. Für 100 Punktspieleinsätze in der Landesklasse wurde er vor Spielbeginn vom Präsidenten Georg Kockel und Geschäftsführer Thaddäus Ziesch entsprechend geehrt.

J. Matzke

Wusahowacy hrajer pola SJC - Ein wichtiger Spieler der SGC

Njedźelu do hry SJ Chrósćicy přećiwo Rotacija Drježdźany bu naš čěski hrajer Miroslav Sentivan za swoju 100 dypkowu hru wot wjednistwa počesćeny. Senti, tak mjenuja jeho wšitcy, bě a je wažna zepěra serbskeho mustwa, a to nic jenož při hrach w centralnym škiće, ale tež při wjedźenju a přihotowanju mustwa do hrow w Sakskej krajnej klasy.
Kaž wón zwurazni: “ Chcych poprawom hižo dawno moju koparsku karijeru doma w Libereckej wokolinje zakónčić, ale potom je mje mój přećel Pavel Runt přerěčał, z nim a dalšimi čěskimi hrajerjemi to w Chrósćicach činić. Z awgusta 2016 sym nětko hižo pódla a njejsym to ženje wobžarował. Sym spokojny, hdyž móžu moje koparske nazhonjenja z praksy pola Slovana Liberec, Žołto – běwych w Zhorjelcu a Budissy Budyšina nětko młódšim dale posrědkować. To spodobne je tež, zo móžemy so tu w Chrósćicach njekomplikowanje w rěči dorozumić a tež fachowje wo kopańcy wuměnjeć a diskutować.
Tak přejemy jemu zhromadnje z Petr Kraličekom a Pavel Runtom hišće rjany čas w Chrósćicach.

Vergangenen Sonntag vor dem Spiel gegen Rotation Dresden wurde unser tschechischer Spieler Miroslav Sentivan für sein 100. Punktspiel vom Vorstand geehrt. "Senti", wie ihn alle nennen ist ein wichtiger Bestandteil unserer sorbischen Mannschaft und das nicht nur in der zentralen Verteidigung, sondern auch bei den Spielvorbereitungen der Mannschaft für die Landesklassenbegegnungen.
Senti: "Eigentlich wollte ich meine fußballerische Karriere zuhause in Liberec beenden, aber dann überredete mich mein Freund Pavel Runt dies mit ihm und weiteren tschechischen Spielern in Crostwitz zu tun. Seit August 2016 bin ich nun dabei und habe es nie bereut. Es freut mich meine fußballerische Erfahrung aus den Stationen Slovan Liberec, Gelb-Weiß Görlitz und Budissa Bautzen nun an jüngere Spieler weiterzugeben. Sehr schön ist es auch sich in Crostwitz unkompliziert sprachlich verständigen zu können als sich auch fachlich über Fußball auszutauschen."
Wir wünschen Senti zusammen mit Petr und Pavel weiterhin viel Spaß in Crostwitz.

Jan Macka
 

Ergebnisse vom Wochenende - Wuslědki kónc tydźenja

Herren
SJ Chrósćicy 1981 z.t. vs TSV Rotation Dresden
3:0 (2:0)
1:0 J. Bogusz (5`), 2:0 P. Schneider (27`), 3:0 M. Gärtner (54`)

ST 1922 Radwor vs. SJ Chrósćicy 1981 z.t. 2.
3:0 (0:0)
1:0 T. Schulze (64`). 2:0 T. Schulze (79`), 3:0 T. Schulze (90`)

A-Junioren
SpG SV Grün-Weiß Hochkirch /​ SV Kubschütz vs. SG Crostwitz /​ SG Nebelschütz /​ SV Sankt Marienstern
2:0 (1:0)

B-Junioren
SpG SV Zeißig /​ LSV Bergen 1990 /​ Spvgg. Lohsa/​Weißkollm vs. SpG SG Crostwitz /​ SG Nebelschütz / SV Sankt Marienstern
5:3 (2:2)

C-Junioren
SpG DJK Sokol Ralbitz/​Horka /​ SG Crostwitz (9er-Mannschaft) vs. SpG SG Großnaundorf /​ Lomnitzer SV
0:6 (0:4)

D-Junioren
SV Fortschritt Großharthau vs. SJ Chrósćicy 1981 z.t.
abgesetzt/wotprajene

E-Junioren
SG Nebelschütz vs. SJ Chrósćicy 1981 z.t.
1:5 (1:1)

F-Junioren
SJ Chrósćicy 1981 z.t. vs. SpG Thonberger SC /​ SV Grün-Weiß Elstra 2.
0:1 (0:1)

Serbscy koparjo w sakskej stolicy z remisom startowali

SV Sachsenwerk Drježdźany – SJ Chrósćicy 0:0

Zestawa hosći: Králiček – F. Zahrodnik, F. Cyž, Sentivan, L. Zahrodnik (72. Wornar), Młynk (81. Handrik), Hawš, M. Zahrodnik, G. Zahrodnik, Krawc (78. Paška), Bogusz (87. Mark)

Po podlěšenej zymskej přestawce su koparjo Chróšćanskeje SJ zaso wo dypki wojowali. Sobotu nastupichu woni pola mustwa Sachsenwerk Drježdźany. Wobaj cyłkaj stejitej w delnim dźělu tabulki. Tak bě prěnja hra hnydom wažna přećiwo zestupej. Chróšćanski trenar Pavel Runt měješe nimale cyły kader k dispoziciji. Prěni króć startowaštaj nowopřichad, Pančičan Oskar Hawš (wot ST Marijineje hwězdy), kaž tež nawrótnik, Hórčan Michał Młynk (wot Rakečanskeho ST).
Hosćo so wot spočatka hry hłuboko do swójskeje połojcy stupichu, koncentrujo so hłownje na zakitowanje. Tak hru kontrolowachu a mějachu wjace hrajnych podźělow. Prěnjej šansy partije mějachu domjacy přez konteraj. Jónu zamó Lucian Zahrodnik třělwu w poslednim wokomiku znješkódnić, a w dalšej situaciji Petr Králíček bul k róžkej wotwobara. Poněčim sej tež Chróšćenjo składnosće wuhrawachu, ale wjetšina třělwow wrota misny. Po kopje do šěsnatki podlěši Młynk třělwu z hłójčku. Tola wrotar kulowatu kožu hišće wotwobara. Tak njemóžachu Chróšćenjo w prěnim połčasu swoje hrajne lěpšiny wužiwać.
Po přestawce hosćo tempo powjetšichu a sej mnohe dobre šansy wuhrachu. Po přihrawce Pawla Krawca dósta Feliks Zahrodnik bul na kromje šěsnatki, ale jeho třělwa přećiwniske wrota snadnje misny. W dalšej situaciji přesadźi so Jan Bogusz derje w šěsnatce a posłuži nadběhowarja-partnera Krawca. Wón pak kožanu kulu dosć derje njetrjechi a tak wrotarja před wulke problemy njestaji. W 70. min. sćěhowaše najwjetša šansa za Chróšćanow. Znowa startowachu woni nadběh přez lěwe křidło. Po niskej flance Feliksa Zahrodnika dósta Gabriel Zahrodnik pjeć metrow před wrotami bul. Jeho třělwu domjacy wrotar z nohu wuběrnje wotwobara. Bul skoči k Młynkej, kiž jón Maksimilianej Zahrodnikej wotpołoži. Tola tež jeho wolejtřělwu Drježdźanski wrotar wuběrnje dźeržeše. Znowa njemóžachu hóstni koparjo sylnu fazu w hrě z wrotami krónować. Na tamnej stronje dwaj hrajerjej runočasnje do bula kopnyštaj; a bul skoči wyše Králičeka na łatu, wottam pak na zbožo zaso do hrajnišća. W poslednich mjeńšinach wotměwaše so hra nimale jenož w połojcy domjacych, ale k jasnym šansam za SJC njedóńdźe.
Přichodnu njedźelu čaka na Chróšćanow doma ćežki nadawk. To přijědźe štwórty tabulki, Rotacija Drježdźany.

Maksimilian Zahrodnik

Ergebnisse vom Wochenende - Wuslědki kónc tydźenja

Herren
SV Sachsenwerk Dresden e.V. vs. SJ Chrósćicy 1981 z.t.
0:0 (0:0)

A-Junioren
SpG SV 1910 Edelweiß Rammenau /​ FSV Bretnig-Hauswalde vs. SG Crostwitz /​ SG Nebelschütz /​ SV Sankt Marienstern
abgesagt/wotprajene

B-Junioren
SG Crostwitz /​ SG Nebelschütz / SV Sankt Marienstern vs. DJK Blau-Weiß Wittichenau
abgesagt/wotprajene

C-Junioren
SpG SG Nebelschütz /​ SV Sankt Marienstern vs. SpG DJK Sokol Ralbitz/​Horka /​ SG Crostwitz (9er-Mannschaft)
3:2 (1:1)

Dachdeckermeister Frank Schmole neuer Sponsor in Crostwitz

Ein weiterer regionaler Betrieb ist seit neustem im Sportzentrum Jednota präsent. Wir freuen uns Dachdeckermeister Frank Schmole im Sponsorenpool begrüßen zu dürfen.
Wer einen verlässlichen Partner rund ums Dach sucht, ist bei ihm richtig.
Herzlich willkommen im Verein!

0174/9900673
 

 

Informacije k dalšim wotběhu sezony - Infos zum weiteren Saisonverlauf

Der Vorstand des Westlausitzer Fußballverband e.V. beschließt für die Alters- und Spielklassen des WFV aufgrund der aktuellen Lockerungen der derzeit geltenden Corona-Maßnahmen im Freistaat Sachsen (Sport, Zugang in Außensportanlagen unter 3 G – Voraussetzung für Sporttreibende über 18 Jahren mit Impf-, Genesenen- oder Testnachweis möglich):

Der mit den Beschlüssen am 16.11. und 01.12.2021 angehaltene Spielbetrieb im Westlausitzer FV e.V. wird zu hier aufgeführten Terminen je nach Alters- und Spielklasse wieder fortgesetzt.
Der Spielbetrieb der Herren wird mit Fortsetzung von Meisterschaft und Pokalwettbewerb aufgrund der unterschiedlichen Weiterführung der Wettbewerbe Stufenweise wieder aufgenommen: Kreisoberliga 02./03.04.2022, Kreisliga und Kreisklasse ab 19./20.03.22.
Die Kreisoberliga spielt nach jetzigem Stand gem. Spielordnung § 45 (2) (a) die erste Halbserie zum Abschluss.
In der Kreisliga, sowie der Kreisklasse werden nach jetzigem Stand Hin- und Rückrunde zur Ermittlung der sportlichen Wertung gespielt.
Der Spielbetrieb wird in den Altersklassen B- bis G-Junioren ab dem 11.03.2022 wieder aufgenommen.
Der Spielbetrieb der Altersklasse A-Junioren wird ab dem 25.03.2022 wieder aufgenommen.
In den Altersklassen A-, B- und C-Junioren wird der Pokalwettbewerb fortgesetzt.
Der Jugendausschuss des WFV wird ermächtigt – nach Rücksprache mit den Vereinen – über die Fortführung des Meisterschafts- und Pokalspielbetriebes zu entscheiden. (VIKO-Jugendleitertagung 05.03.22)
Der Spielbetrieb der Frauen wird ab dem 25.03.2022 entsprechend der ursprünglichen Ansetzungen wieder aufgenommen. Die ausstehenden Liga-Begegnungen werden in Kommunikation der betreffenden Vereine mit dem WFV-Ausschuss neu angesetzt.
Der Spielbetrieb (Meisterschaft und Pokal) im Breitensport wird für das Spieljahr am 25.03.2022 begonnen. Eine Abstimmung des Ausschuss Breitensport mit den gemeldeten Vereinen zum Modus der Wettbewerbe findet vor Wiederaufnahme statt (geplant 19.03.22).

Quelle: www.westlausitzer-fussballverband.de - 25.02.2022

 

Information zum Trainingsbetrieb

Mit der am Freitag, den 19.11.2021 veröffentlichten Corona-Notfallverordnung, gelten ab Montag, den 22. November (bis voraussichtlich 12. Dezember 2021) für den organisierten Sport neue Vorgaben. Nach Rücksprache im Vorstand sowie dem Bürgermeister der Gemeinde möchten wir die Öffnung unserer Sportanlagen für Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres sowie deren Trainer und Übungsleiter, die einen Impf- oder Genesenen- oder negativen Testnachweis vorzuweisen haben (3G-Regel), zulassen. Die Kontakterfassung ist durch den jeweiligen Trainer sicherzustellen. (Ein Testnachweis ist nicht erforderlich für Schülerinnen und Schüler, die einer Testpflicht nach der Schul- und Kita-Coronaverordnung unterliegen!)
Bitte bei schlechten Platzverhältnissen vorzugsweise die Mehrzweckhalle nutzen.

Euer Vorstand

Beschluss zum Spielbetrieb des WFV e.V. vom 16.11.2021 Grundlage – Eintritt der Überlastungsstufe

Der Vorstand des Westlausitzer FV e.V. hat in seiner als Videokonferenz durchgeführten Sitzung am 16.11.2021 den hier aufgeführten Beschluss zum weiteren Spielbetrieb der Saison 2021/22 getroffen.

In Anbetracht der nach wie vor bestehenden Rechtslage, dass der Spiel- und Trainingsbetrieb im Sinne der aktuell gültigen Corona-Schutzverordnung als "private Zusammenkunft" (inkl. der damit einhergehenden Beschränkungen) anzusehen ist, sowie mit Eintritt der Überlastungsstufe gemäß § 9 der Sächsischen Corona-Schutz-Verordnung vom 05.11.2021 wurde für die Spielklassen des WFV beschlossen:


Alle Spiele in den Altersklassen Herren, Frauen, A- und B-Junioren, sowie die „3:3“-Turnierformen der G- und F-Junioren werden weiterhin bis auf weiteres abgesetzt.
Der Spielbetrieb in den Altersklassen C- Junioren und jünger wird aufgrund des Eintretens der Überlastungsstufe (§ 9 Sächsische Corona-Schutz-Verordnung) bis auf weiteres abgesetzt.
Wenn die Fortsetzung des Spielbetriebes absehbar ist, wird der WFV umgehend über die Art und Weise informieren.
Wir bitten mit Eintritt der Überlastungsstufe ebenfalls auch Festlegungen der regionalen Träger der Sportstätten zu beachten, diese dem WFV bitte mitzuteilen, gerade wenn es sich um Schließungen handeln sollte.

Ergebnisse vom Wochenende - Wuslědki kónc tydźenja

Herren
SJ Chrósćicy 1981 z.t. vs. TSV Rotation Dresden
wotprajene/abgesagt

C-Junioren
SV Biehla/​Cunnersdorf 2 vs. SpG DJK Sokol Ralbitz/​Horka /​ SG Crostwitz (9er-Mannschaft)
1:1

D-Junioren
SJ Chrósćicy 1981 z.t. vs. SV Demitz-Thumitz
12:0

E-Junioren
SV Bischheim-Häslich 1. rot vs. SJ Chrósćicy 1981 z.t.
5:4

F-Junioren
SpG SV 1910 Edelweiß Rammenau /​ FSV Bretnig-Hauswalde 2. vs. SJ Chrósćicy 1981 z.t.
0:0

Přeprošenje / Einladung

Adwent so bliži. Čas za nadźijomnje zaso kóždolětnu adwentničku, zo bychmy na lěto wróćo zhladowali. K tomu přeproša wjednistwo SJ Chrósćicy 1. a 2. mustwo muži, starych knjezow, sekciju wolejbul kaž tež a-młodźinu, wšitkich rady z partnerku/partnerom, pjatk, 10.12.2021 wot 19:00 hodź. na zhromadny wječor do Jednoty. K spočatku chcemy čłonsku zhromadźiznu přewjesć kiž je za aktualizaciju wustawkow trjeba.
Přizjewjenja prošu hac do 19.11.
Na płaćace sakske koronowe škitne postajenja so pokaza.

Die Adventszeit naht. Zeit für die hoffentlich wieder alljährliche Adventsfeier der SG Crostwitz. Dazu lädt der Vorstand die 1. und 2. Mannschaft der Herren, die Altherren, die Sektion Volleyball sowie die A-Jugend, jeweils mit Partnerin/Partner, am Freitag, den 10.12.2021 ab 19:00 Uhr auf einen schönen Abend bei Speis und Trank in die Jednota ein. Zu Beginn kommt es zu einer Mitgliederversammlung die für die Aktualisierung der Satzung notwendig ist. Zu/Absagen bitte bis 19.11.
Auf die geltende Sächsische Coronaschutzverordnung wird hingewiesen.

Waše wjednistwo / Euer Vorstand

Ergebnisse vom Wochenende - Wuslědki kónc tydźenja

Herren
SV Sachsenwerk Dresden vs. SJ Chrósćicy 1981 z.t.
wotprajene/abgesagt

SV 1922 Radibor vs. SJ Chrósćicy 1981 z.t. 2.
wotprajene/abgesagt

A-Junioren
SpG SV Grün-Weiß Hochkirch /​ SV Kubschütz vs. SG Crostwitz /​ SG Nebelschütz /​ SV Sankt Marienstern
wotprajene/abgesagt

B-Junioren
SpG SG Crostwitz /​ SG Nebelschütz / SV Sankt Marienstern vs. SpG SV Traktor Malschwitz /​ SV Budissa 08 Kleinbautzen
5:2

D-Junioren
SV Sankt Marienstern vs. SJ Chrósćicy 1981 z.t.
2:5

E-Junioren
SJ Chrósćicy 1981 z.t. vs. SV Bischheim-Häslich 2. weiß
15:0

Serija poražkow so njeskónči - Die Niederlagenserie reißt nicht ab

SJ Chrósćicy – VfB Běła Woda 1:4 (1:1)

Zestawa domjacych: Králíček – L. Zahrodnik, Mark, Sentivan, F. Zahrodnik, Handrik (45. Wornar), M. Zahrodnik, G. Zahrodnik, Matješk (63. Zynda) (80. F. Cyž), Bogusz, Krawc

Njedźelu čakaše na Chróšćanow znowa ćežki nadawk, wšako bě a je přećiwnik z Běłeje Wody w prědnim dźělu tabulki zaměstnjeny. Tola domjacy koparjo chcychu po štyrjoch poražkach skónčnje zaso raz dypkować a jich situaciju w tabulce polěpšić. Start do hry pak so špatnje za hosćićelow započa. Hižo w 2. min. ležeše bul prěni króć we wrotach a hosćo z 1:0 nawjedowachu. Na to pak so domjacy spěšnje zhrabachu a přewzachu wotnětka iniciatiwu. Hač k šěsnatce so derje kombinowachu, tola potom falowaše dobra ideja. Na robustnych škitarjach tež zwrěšćichu. Najlěpšu šansu w tutej fazy hry měješe Pawl Krawc. Po dołhim bulu Maksimiliana Zahrodnika móžeše sam na směr wrota běžeć. Tola w poslednim momenće jeho zakitowar při třělwje hišće myleše. Krótko na to móžeše Krawc wyskać. Po tym, zo bě so Jan Bogusz w šěsnatce derje přesadźił, suny bul ke Krawcej. Wón kulowatu kožu z krótkeje distancy do wrotow k 1:1 (33.). třěli. Tute wrota dachu Chróšćanam sebjewědomje. A tak nětko na dalše wrota tłóčachu. Po róžku dósta Klemens Mark bul. Tola jeho třělwu wrotar Běłeje Wody bjez problemow wotwobara. Na druhej stronje běchu hosćo stajnje po dołhich bulach strašni. Tola škitarjo wokoło Miroslava Sentivana móžachu dalšim wrotam zadźěwać. W přestawce bě wšitkim hrajerjam jasne, zo móža dypkować. Woni spytachu wot spočatka druheho połčasa ćišć na škitarjow Běłeje Wody zwyšić. Tak chcychu jich k zmylkam nuzować. Tola hosćo móžachu so zady derje nastajić a sej potom přez dołhe bule šansy wuhrać. W 59. min. a 64. min. docpěchu dwoje wrota. Wurjadnje wuhraty konter dyrbješe nadběhowar jenož hišće do prózdnych wrotow sunyć. Pola třećich wrotow dosahaše dołhi bul přez škit a hrajer steješe sam před Petrom Králíčekom. Nadběhowar zběhny bul přez njeho do wrotow. Tak steješe naraz 1:3 za hosći. Chróšćenjo pak sebje hišće njewotpisachu. Tak měješe Maksimilian Zahrodnik po přihrawce Bogusza šansu, bul z krótkeje distancy na wrota třělić. Tola njezamó bul nimo wrotarja do klětki sunyć. Tež třělwu Marka wrotar znowa wotwobara. Tak njemóžachu domjacy swoje šansy wužiwać. Na druhej stronje móžachu hosćo jich předskok hišće raz zwyšić. Po njejasnym sudnikowym bulu přezběhny hrajer kulowatu kožu přez zakitowarjow, kotruž suny nadběhowar w 86. min. k 1:4 do hornjeho kuta. Krótko na to sudnik hru wothwizda. Tak skónči so za SJC oktober, w kotrymž njemóžachu sej ani dypka zdobyć. W přichodnej hrě dyrbja dypkować, wšako dojědu sej sobotu k Sachsenwerk Drježdźany. Koparjo z krajneje stolicy maja mjenujcy tohorunja jenož šěsć dypkow na konće.

Maksimilian Zahrodnik

Gegen den VfB Weißwasser konnte man vor heimischen Publikum wieder nicht punkten. Im scharfen Start konnte Axel Buder schon in der 2. min. eine Flanke von der linken Seite mit knallhartem Schuss in den kurzen oberen Winkel zum 0:1 verwerten. Wieder musste man einem Rückstand hinterher jagen, konnte aber ab der zwanzigsten Minute Gleichwertigkeit erzielen. Nach einem langen Pass von Maximilian Gärtner lief Paul Schneider allein auf den Torwart, konnte ihn aber nicht umspielen. Nach feiner Vorarbeit von Jan Bogusz machte er es aber in der 33. min. besser, in dem er den Ball aus spitzem Winkel halbhoch ins lange Eck zum 1:1 platzierte. Nach einem Eckball hatte plötzlich Klemens Mark die Chance auf die Pausenführung, doch der Schuss von der Strafraumgrenze ging knapp am Kasten vorbei. Die wenigen Konter der Gäste wurden meist schon weit vor dem Sechszehner von Miroslav Sentivan abgewehrt.
Nach gut einer Stunde kam aber wieder der Einbruch. Ein perfekt ausgespielter Konter wurde letztendlich von Ben Pohling ins leere Tor zum 1:2 eingenetzt und kurz danach von Ben Rottnick mit einem Heber unter die Latte auf 1:3 vergoldet. Mit dem Mut der Verzweiflung wurden die Einzelleistungen von M. Gärtner und K. Mark nicht mehr mit dem Anschlusstreffer belohnt. Nach Nichteinhaltung des Fairplay erzielten die Gäste schließlich noch das 1:4 und nahmen so 3 wichtige Punkte in die Glasmacherstadt mit.

J. Matzke

Ergebnisse vom Wochenende - Wuslědki kónc tydźenja

Herren
SJ Chrósćicy 1981 z.t. vs. VfB Weißwasser 1909
1:4 (1:1)
0:1 A. Buder (2`), 1:1 P. Schneider (33`), 1:2 B. Pohling (59`), 1:3 B. Rottnick (64`), 1:4 B. Rottnick (86`)

SJ Chrósćicy 1981 z.t. 2. vs. SV Straßgräbchen
0:9 (0:3)
0:1 E. Borkmann (4`), 0:2 M. Kegel (20`), 0:3 M. Köhler (39`), 0:4 T. Hauffe (48`), 0:5 T. Hauffe (54`), 0:6 T. Hauffe (56`), 0:7 M. Hossmang (69`), 0:8 T. Hauffe (75`), 0:9 M. Körner (90`)

A-Junioren
SV Post Germania Bautzen vs. SG Crostwitz /​ SG Nebelschütz /​ SV Sankt Marienstern
Kreispokal/wokrjesny pokal
2:4

B-Junioren
SpG SG Crostwitz /​ SG Nebelschütz / SV Sankt Marienstern vs. Arnsdorfer FV
Kreispokal/wokrjesny pokal
1:0

C-Junioren
SpG DJK Sokol Ralbitz/​Horka /​ SG Crostwitz vs. SV Königsbrück/​Laußnitz
Kreispokal/wokrjesny pokal
1:7

Dypk móžny był - Keine Punkte zur Crostwitzer Kirmes

Fortuna Trjebin – SJ Chrósćicy 2:1 (1:0)

Zestawa hosći: Králíček – F. Zahrodnik, M. Zahrodnik, Sentivan, L. Zahrodnik, Zynda (51. Kreuz), Matješk, Wornar, Handrik (66. Mark), Bogusz, Krawc

Hižo někotre tydźenje čakaja koparjo Chróšćanskeje SJ podarmo na přichodne dypki w krajnej klasy. Trjebin, přećiwnik minjeneho kónc tydźenja, drje běše lěpje do sezony startował, tola hosćo běchu motiwowani a nadźijepołni.
Hosćo hnydom z wulkim tempom na nawjedowanje tłóčachu. Bjezmała by so Pawlej Krawcej hižo sekundy po zahwizdanju 1:0 poradźiło. Po skomolenej přihrawce běše wón nimale hišće před domjacym wrotarjom při bulu, tola jeho noha běše bohužel kusk překrótka. Tak zamó přećiwnik situaciju znješkódnić. Krótko na to měrješe so Jan Bogusz po dołhej přihrawce samlutki na wrota Trjebinjanow, tola bohužel so před šěsnatku zakopoli. Tak tež tuta składnosć k wuspěchej njedowjedźe. Krok po kroku pokazowachu domjacy swoju technisku klasu a wuhrachu sej prěnje wotzamknjenja. Přewažnje přez pólskich a brazilskich hrajerjow nastachu nětko někotre sylne kombinacije. Tola před šěsnatku agěrowachu často přenjestrašnje. Krótko do přestawki sudnik domjacym jědnatku přizwoli (42.). Po indiwidualnym zmylku Chróšćana hłuboko w połojcy přećiwnika přesadźi so nadběhowar w sprinće přećiwo zakitowarjej Chróšćanow a bu potom wot druheho w šěsnatce potorhnjeny. Wrotar Petr Králíček rozsudźi so za wopačny róžk a tak dźěše za hosći ze zastatkom do połčasa.
Po znowa zahwizdanju skićeše so přihladowarjam podobny wobraz kaž w prěnich 45 mjeńšinach. Domjacy derje kombinowachu, tola k wotzamknjenjam lědma jónu dóńdźe. Na tamnym boku so Chróšćenjo tež hdys a hdys před přećiwniskimi wrotami zjewichu. Po diagonalnym bulu njefungowaše přirjadowanje w defensiwje Chróšćanow a tak zamó wonkowny hrajer z wótrej třělwu wotzamknyć. Tutu pak Králíček hišće wotwobara. Druhi pospyt pak přetwori nadběhowar, wobdaty wot třoch pasiwnych přećiwnikow, bjez problemow do saka (51). Po tutych wrotach so hosćo krok po kroku stopnjowachu a sej zaso lěpše móžnosće wuhrachu. Přečasto pak rozsudźichu so ofensiwni hrajerjo Chróšćanow za komplikowanu přihrawku. W 76. min. pak Jan Bogusz po spěšnej kombinaciji a z dokładnej třělwu z 18 metrow tola hišće trjechi. Hosćo mobilizowachu hišće jónu wšitke rezerwy a tłóčachu na wurunanje, tola nažel zamóchu domjacy poslednje strašniše nadběhi znješkódnić a nawjedowanje hač do wothwizdanja zakitować. Z prózdnymi rukami wróćichu so Chróšćenjo z dalokeho Trjebina. Pokazany wukon pak zbudźi nadźiju za přichodne hrajne dny a nadźijomnje tež přichodne dypki.

Klemens Mark

Im Sonnabendspiel musste unsere 2. Mannschaft bei der SpG Oßling - Wittichenau II antreten und kehrte etwas überraschend mit einer deutlichen 0:5 Niederlage nach Hause. Somit konnte die Leistung gegen Blau–Weiß Milkel von der Vorwoche mit 5:1 nicht bestätigt werden. Fazit, man rutschte in der Tabelle auf den 9. Platz zurück.
Am Sonntag erging es unserer 1. Mannschaft leider nicht viel besser bei der Fortuna in Trebendorf. Gegen die Kombination polnischer und brasilianischer Spieler hatte man im Kohlerevier wenig zwingende Aussichten auf einen Teilerfolg. Die Anfangsphase war noch gut, doch zwei große Möglichkeiten zur Führung wurden von Schneider und Bogusz nicht konsequent genutzt. Danach kam Fortuna immer besser ins Spiel und konnte kurz vor der Pause durch einen Foulstrafstoß und danach in der 52. min. durch eine feine Einzelleistung mit 2:0 davon ziehen. Die kurzzeitige Steigerung unserer SGC wurde in der 76. min. durch Jan Bogusz mit dem Anschlusstreffer auf 2:1 positiv aufgewertet, zu einem Remis reichte es aber wieder nicht. In der Tabelle nimmt man nach 9 Punktspielen nur den 13. Platz ein. Ein Warnzeichen, denn vom 16er Feld steigen in dieser Saison mindestens vier Mannschaften ab.

J. Matzke

Ergebnisse vom Wochenende - Wuslědki kónc tydźenja

Herren
SV Fortuna Trebendorf 1996 vs. SJ Chrósćicy 1981 z.t.
2:1 (1:0)
1:0 O. Lysenko, 2:0 A. G. Camacho Junior (51`), 2:1 J. Bogusz (76`)

SpG Oßling/​Skaska /​ Wittichenau 2. vs. SJ Chrósćicy 1981 z.t. 2.
5:0 (5:0)
1:0 M. Wocko (21`), 2:0 M. Wocko (22`), 3:0 F. A. Wiedemann (27`), 4:0 P. Paulick (30`), 5:0 P. Paulick (35`)

Faworit so jasnje přesadźił - Favorit SC Borea gewinnt klar in Crostwitz

SJ Chrósćicy – SC Borea Drježdźany 1:4 (0:1)

Zestawa domjacych: Králíček – L. Zahrodnik, M. Zahrodnik, Sentivan, F. Zahrodnik, Mützner (79. Mark), G. Zahrodnik, Runt (51. Handrik), Wornar, Matješk, Bogusz

Po krótkej pokalnej přestawce nastupichu koparjo Chróšćanskeje SJ minjenu njedźelu na domjacym trawniku. Jako přećiwnika witachu woni SC Boreju Drježdźany, sylneho kontrahenta z hornjeje třećiny tabulki. Trenar Pavel Runt wočakowaše tuž wot swojich chowancow disciplinowanu hru, zo móhli sej dypki doma zdźeržeć.
Wot spočatka wšak hosćo partiju kontrolowachu, pokazujo swoje hrajne lěpšiny na trawniku. Ze swojimi agilnymi nadběhowarjemi spytachu na škit domjacych ćišć wukonjeć a sej tak dobre šansy nadźěłać. W prěnjej poł hodźinje nasta tójšto móžnosćow, spočatnje pak zamó wrotar Petr Králíček ze swojimi škitarjemi wrotam zadźěwać. Ale w 30. min. hrajerjo ze sakskeje stolicy wyskachu. Po sylnej přihrawce steješe jich nadběhowar sam před wrotarjom a třěli 0:1 za Boreju. Do přestawki sej Chróšćenjo wjace zwěrichu. Po derje wuhratym konteru dósta Franc Matješk bul při šěsnatce, jeho třělwa pak wrota bohužel misny. Jenož mjeńšiny pozdźišo měješe Maksimilian Zahrodnik dwě wulkej móžnosći, ale tež wón njebě wuspěšny.
Hižo mjeńšinu po přestawce hosćo předskok na 2:0 a w 52. min. na 3:0 powjetšichu. To bě wězo špatny start za SJC do druheho połčasa, wona pak nochcyše poražku hišće akceptować a je wotnětka ofensiwnišo agěrowała. Wulke šansy pak sej pola najlěpšeje defensiwy ligi njewuhra. Nawopak, nastate rumy koparjo z Drježdźan za kontery wužiwachu. Petr Králíček a škitarjo pak stajnje w poslednim wokomiku situaciju wujasnichu. Wosebje Králíček zachowa Chróšćanow před hišće wyšej poražku. Ale tež jemu sta so w 70. min. zmylk, a Drježdźanska Borea zwyši na 4:0. W poslednich mjeńšinach chcychu domjacy na kóždy pad hišće wrota třělić, štož so jim w 75. min. skónčnje poradźi. Jan Bogusz trjechi k 1:4. Po tym sej wobě koparskej mustwje hižo žane wulke šansy njewuhraštej.

Maksimilian Zahrodnik

Die Hauptstädter aus Dresden bestimmten von Anfang an das Spielgeschehen. Nur Dank großartiger Paraden unseres Torhüters Petr Kraliček konnte die erste halbe Stunde ohne Gegentor überstanden werden. Dann wurde der beste Boreaspieler C. Griebsch im Strafraum frei gespielt und schon kam man leicht aus dem Gleichgewicht. In den letzten 10 Minuten vor der Pause hatte aber unsere SGC auch zwei Möglichkeiten zum Ausgleich. In guter Position vergaben aber Franz Matjeschk und Maximilian Gärtner.
Die 2. HZ. verlief sehr unglücklich für unsere Mannschaft um Kapitän Gabriel Gärtner. Zunächst wurde eine klare Abseitssituation nicht erfasst, so das Dresden in der 46. min auf 0:2 erhöhen konnte und kurz darauf mit dem 0:3 in der 52. min die Heimniederlage besiegelte. Mit Kampfkraft und Einsatzwillen aller Feldspieler, besonders aber unseres Keepers, konnte das Ergebnis in Grenzen gehalten werden. Nach dem 0:4 in der 70. min. flackerte nochmals ein wenig Licht in unsere Reihen. Mit energischen Einsatz konnte unser bester Angreifer Jan Bogusz noch auf 1:4 verkürzen. Schade, dass kurz danach Maxi Gärtner mit einem kapitalen Freistoß aus 25 m Entfernung nur die Latte krachen lies.
SC Borea Dresden muss unbedingt zu den Meisterschaftsfavoriten in dieser Saison gezählt werden.

J. Matzke

Ergebnisse vom Wochenende - Wuslědki kónc tydźenja

Herren
SJ Chrósćicy 1981 z.t. vs. SC Borea Dresden
1:4 (0:1)
0:1 C. Griebsch (30`), 0:2 J. Jeong (46`), 0:3 C. Griebsch (52`), 0:4 S. Schulz (70`), 1:4 J. Bogusz (75`)

SJ Chrósćicy 1981 z.t. 2. vs. FSV Blau-Weiß Milkel
5:1 (0:0)
1:0 P. Scholze (59`), 2:0 S. Ließner (69`), 3:0 S. Donath (78`), 4:0 S. Donath (79`), 5:0 F. Kreuz (84`), 5:1 M. Nitsche (88`)

A-Junioren
SG Crostwitz /​ SG Nebelschütz /​ SV Sankt Marienstern vs. SpG SV Gaußig /​ SV Göda 04 (9er-Mannschaft)
2:0

C-Junioren
SpG TSV Pulsnitz 1920 /​SC 1911 Großröhrsdorf vs. SpG DJK Sokol Ralbitz/​Horka /​ SG Crostwitz (9er-Mannschaft)
abgesagt/wotprajene

Ergebnisse vom Wochenende - Wuslědki kónc tydźenja

Herren
SJ Chrósćicy 1981 z.t.
spielfrei/swobodny

SJ Chrósćicy 1981 z.t. 2. vs. TSV Wachau
Kreispokal/wokrjesny pokal
1:3 (1:1)
1:0 J. Donath (23`), 1:1 T. Walter (30`), 1:2 M. Fischer (59`), 1:3 T. Walter (73`)

A-Junioren
SpG FV Concordia Sohland /​ FSV Neusalza-Spremberg /​ FSV Oppach vs. SG Crostwitz /​ SG Nebelschütz /​ SV Sankt Marienstern
2:1

B-Junioren
SpG SV Blau-Weiß Neschwitz /​ Königswarthaer SV vs. SpG SG Crostwitz /​ SG Nebelschütz / SV Sankt Marienstern
5:0

C-Junioren
SpG SG Großnaundorf /​ Lomnitzer SV vs. SpG DJK Sokol Ralbitz/​Horka /​ SG Crostwitz (9er-Mannschaft)
10:0

SpG DJK Sokol Ralbitz/​Horka /​ SG Crostwitz (9er-Mannschaft) vs. SpG BSW Lausitz SV Straßgräbchen /​ SG Wiednitz/​Heide /​ SV Laubusch
0:1

D-Junioren
SpG TSV 90 Neukirch /​ SG Wilthen vs. SJ Chrósćicy 1981 z.t.
1:5

E-Junioren
SV Sankt Marienstern vs. SJ Chrósćicy 1981 z.t.
1:2

F-Junioren
SG Nebelschütz vs. SJ Chrósćicy 1981 z.t.
1:0

Konzentrationsschwierigkeiten - keine ausreichende Stabilität

Nach dem klaren 4:1 beim SV Zeißig konnte man erstmals tief durchatmen. Dank der Entschlossenheit unserer beiden Stürmer Paul Schneider und Jan Bogusz konnte die Feldüberlegenheit erstmals in Tore umgemünzt werden, und so das Konto der SGC auf sechs Punkte erhöht werden. Im Spiel selbst war man aber nicht abgeklärt genug, um die Schwächen der Heimmannschaft höher zu bestrafen.

Im Derby gegen den Königswarthaer SV hatte man gute Ansätze und konnte Gleichwertigkeit erzielen, leider aber die schnellen Außenstürmer der Gäste in entscheidenden Momenten nicht an den Gegentoren hindern. Nach dem 1:1 Ausgleich durch Franz Matjeschk kurz vor dem Halbzeitpfiff, musste man postwendend das 1:2 und 1:3 kassieren. Der Anschlusstreffer von unserem z.Z. besten Torschützen, Jan Bogusz, kam zu spät, um dem Spiel noch eine Wende zu geben. So musste man die schmerzliche 2:3 Heimniederlage und die Entscheidungen des Schiri–Kollektivs in Kauf nehmen.

Beim Dresdner Sportclub 1898 war es immer schwer zu punkten. Unsere Mannschaft mit Trainer Pavel Runt war zwar gut aufgestellt und konnte überraschend durch J. Bogusz in Führung gehen, aber dann zu Beginn der 2. Halbzeit das kostbare 0:1 nicht lange halten. Unstimmigkeiten im Verteidigungsmodus und der fehlende letzte Einsatzwille waren der Grund für die erneute knappe Niederlade. Das zweite Tor zum 3:2 Endstand erzielte unser Neuzugang Alwin Mützner vom Bischofswerdaer FV 08.
Nach 7 Spieltagen steht man mit 6 Punkten und 12:16 Toren auf dem 11. Tabellenplatz.

J. Matzke

Nowa kooperacija - Neue Kooperation

 
SJ Chrósćicy je so z Schuster elektrotechniku Njebjelčicy na daloko sahacu kooperaciju dojednało. Je rjenje zaso znateho, regionalneho partnera dobyć a wjeselimy so jara na přichodne zhromadne dźěło. Hižo nětko wutrobny dźak za to.

Die SG Crostwitz hat mit der Schuster Elektrotechnik Nebelschütz GmbH eine weitreichende Kooperation vereinbart. Es ist schön wieder einen bekannten, regionalen Partner gewonnen zu haben und wir freuen uns sehr auf die zukünftige Zusammenarbeit. Bereits jetzt vielen Dank dafür. 

Pola přećiwnika w sakskej stolicy bohužel žadyn dypk nježnjeli

Zestawa: Králíček- L. Zahrodnik, Sentiwan, Runt, F. Zahrodnik, Mützner, Wornar (68. Zynda), G. Zahrodnik, Matješk, Krawc ( 72. Mark), Bogusz

Pola Drježdźanskeho SC (DSC) chcychu koparjo Chróšćanskeje SJ skónčnje raz dypkować, zo bychu zestupne městno wopušćili. Hra so za nich tež perfektnje započa. W 10. min. wubědźi sej Pawl Krawc něhdźe 20 metrow před wrotami bul a třěli jón do žerdźe. Wotskočeny bul Krawc znowa dósta a sflankowa jón do šěsnatki. Před wrotami łakaše Jan Bogusz, kiž kulowatu kožu k 0:1 do saka suny. Běchu to mjeztym jeho šeste wrota sezony. Po tym pak so hra chětro wosłabi. Chětro wjele wotměwaše so mjez šěsnatkomaj. Chróšćenjo spytachu so stajnje přez křidle předrěć. Flance Luciana Zahrodnika a Krawca pak njeběštej dokładnej dosć. Jeničce Bogusz měješe hišće šansu na druhe wrota, ale jeho hłójčkowany bul krótko do połčasa kašćik misny. Domjacy njemóžachu so w poslednjej třećinje hrajnišća dosć derje přesadźić, dokelž Chróšćanska defensiwa solidnje steješe. Tak spytachu swoje zbožo stajnje zaso z distancy. Třělwy pak njestajichu Petra Králíčeka před wulke wužadanja. Tak dźěše SJC ze snadnym předskokom do přestawki.
Druhi połčas so za hosći špatnje započa. Hižo po štyrjoch mjeńšinach pokaza sudnik na jědnatku za DSC. Jeho kapitan wza sej bul, třěli pak jón do žerdźe wrotow. Wottam padny hrajny nastroj njezbožownje na chribjet Králíčeka a wottam k 1:1 (49.) do wrotow. W 66. min. docpěchu domjacy nawjedowanje. Po dalokej třělwje a zmylku w defensiwje zběhny nadběhowar kulowatu kožu wyše Králíčeka do wrotow. Jeno tři mjeńšiny po tym DSC znowa wyskaše. Po róžku Chróšćanow přećiwnik konterowaše a zwyši tak na 3:1 (69.). Nětko dyrbjachu koparjo SJC znowa zastatk nachwatać a wotnětka wězo ofensiwnišo agěrowachu. Tak móžachu w 75. min. skrótšić. W šěsnatce so Gabriel Zahrodnik přesadźi a přihra bul Alwinej Mütznerej, kiž třěli jón k 3:2 do wrotow. Hosćo chcychu nětko wězo dalše wrota docpěć a wurunać. Gabriel Zahrodnik měješe dwě dobrej šansy z distancy. Domjacy wrotar třělwu wobaj razaj wotwobara. Hosćićeljo běchu stajnje zaso strašni před klětku SJC. K žanym dalšim wrotam pak wjac njepřińdźe. Byrnjež so Chróšćenjo dale prócowali, njemóžachu sej woni w poslednich mjeńšinach hižo žanu jasnu šansu nadźěłać.
Běše to na kóncu njetrjebawša a mjerzaca poražka Chróšćanow. Znowa, kaž hižo w hrach do toho, pochłosta přećiwnik indiwiduelne zmylki w škiće. Tajke dyrbja koparjo SJ Chrósćicy přichodnje wotstronić.

M. Zahrodnik

Ergebnisse vom Wochenende - Wuslědki kónc tydźenja

Herren
Dresdner SC 1898 vs. SJ Chrósćicy 1981 z.t.
3:2 (0:1)
0:1 J. Bogusz (10`), 1:1 T. Hoffstadt (49`), 2:1 T. E. Schütze (66`), 3:1 R. Thomas (69`), 3:2 A. Mützner (74`)

Thonberger SC vs. SJ Chrósćicy 1981 z.t. 2.
2:1 (1:0)
1:0 S. Döring (33`), 2:0 S. Döring (56`), 2:1 G. Herrmann (79`)

A-Junioren
SG Crostwitz /​ SG Nebelschütz /​ SV Sankt Marienstern vs. SV Haselbachtal (9er-Mannschaft)
4:1

B-Junioren
SpG SG Crostwitz /​ SG Nebelschütz / SV Sankt Marienstern vs. SpG SG Wilthen /​ TSV 90 Neukirch
0:6

C-Junioren
SpG SG Großnaundorf /​ Lomnitzer SV vs. SpG DJK Sokol Ralbitz/​Horka /​ SG Crostwitz (9er-Mannschaft)
Donnerstag/štwórtk, 07.10.2021
Anstoß/zakop: 18:30 Uhr/hodź.

D-Junioren
SpG SV Gaußig 2. /​ SV Göda 04 vs. SJ Chrósćicy 1981 z.t.
0:10

E-Junioren
SJ Chrósćicy 1981 z.t. vs. SC 1911 Großröhrsdorf
3:4

F-Junioren
SJ Chrósćicy 1981 z.t. vs. SpG Thonberger SC /​ SV Grün-Weiß Elstra 2.
1:1

Njetrjebawša poražka

SJ Chrósćicy – Rakečanske ST 2:3 (1:2)

Zestawa domjacych: Králíček – F. Zahrodnik (81. Mark), Runt, M. Zahrodnik, L. Zahrodnik, Matješk, Wornar, G. Zahrodnik, Zynda (64. Mützner), Bogusz, Krawc

Při wulkotnym słónčnym wjedrje witachu koparjo Chróšćanskeje SJ hosći z Rakec na derby w krajnej klasy. Po dobyću přećiwo Ćiskej chcychu sej domjacy dalše wažne dypki nahromadźić. Přihladowarjo wočakowachu wurunanu a wězo tež napjatu hru. Akterojo na hrajnišću wočakowanja tež spjelnichu. Znowa pokaza so starodawny problem słabych prěnich dźesać mjeńšinow pola Chróšćanow. To wjedźeše k tomu, zo zamóchu Rakečenjo tež prěnje móžnosće za sebje wuhrać. Bohudźak pak hosćo hišće prěnje šansy na wrota dokładnje dosć njewotzamknychu. Tak so domjacy krok po kroku stabilizowachu. Po spěšnym nadběhu přez agilneho Franca Matješka drje zamó Paul Krawc na wrota třělić, tola bul wrota wo mało centimetrow misny (15.). Přeco zaso spytachu Chróšćenjo přez dołhe přihrawki k wuspěchej dóńć, tola často Rakečanscy škitarjo hrajny nastroj wotpopadnychu, prjed hač bu woprawdźe strašnje. Po njetrjebawšim zmylku při wothraću w rynkach Chróšćanow zdobychu sej hosćo bul a ze spěšnym nadběhowarjom w druhim pospyće nawjedowanje docpěchu (34.). W škiće domjacych falowaše trěbne zbožo, wšako njezamóchu třo zakitowarjo druhemu wotzamknjenju přećiwnika zadźěwać. Po mjerzacych wrotach so Chróšćenjo zhrabachu a w 40. min. wurunachu. Rjany wysoki bul Pavela Runta podlěši Matješk wušiknje z hłowu přez wrotarja do saka. Z přichodnym nadběhom pak Rakečenjo zaso nawjedowachu. Njefairne zasadźenje přećiwo domjacemu zakitowarjej sudnik njewothwizda a tak móžeše nadběhowar kulowatu kožu bjez problemow do saka sunyć. Z njetrjebawšim zastatkom za Chróšćanow dźěše do přestawki.
W druhim połčasu so domjacy ofensiwnišo prezentowachu. Zamylachu přećiwnika hižo daloko před srjedźnej liniju a prowokowachu tak přeco wjace njedokładnych a njepřemyslenych přihrawkow. Tež nadběhi so Chróšćanam lěpje poradźichu. Na tamnej stronje pak so hosćo přeco zaso ze spěšnymi konterami před klětku Petra Králíčeka zjewichu. Jedyn z tutych nadběhow skónči z 1:3. Nadběhowar přeběža zakitowarja na kromje šěsnatki a wotpołoži bul za sobuhrajerja, kotremuž hrajny nastroj z trochu zbožom hišće před noze skoči. Z krótkeje distancy dyrbješe jenož hišće wotzamknyć (62.). Kulowata koža drje ležeše w saku, tola situacija by so dla jasneho foula na Maksimilianu Zahrodniku wothwizdać dyrbjała. Přećiwnik bě jeho jasnje słyšo a widźo z ruku w mjezwoču trjechił. Tola ani hłowny sudnik, ani pobóčny to pozdatnje widźałoj njejstaj. Nažel zhubi sudnik z toho wokomika kontrolu nad hru a tak dóńdźe přeco zaso k diskusijam jeho rozsudow dla. Chróšćenjo so dale prócowachu a stłóčichu Rakečanow hač před jich šěsnatku. Stoprocentowsku móžnosć wosta Paul Krawc w 70. min. ležo, jako z pjeć metrow bul swobodnje stejacy z wotmachom na łatu prasny. Krótko po tym pak přihotowa ze sylnym zasadźenjom wrota k 2:3 přez Jana Bogusza (74.). Nimale w kóždej mjeńšinje so Chróšćenjo w přećiwniskej šěsnatce jewjachu, tola dobre přihrawki wosebje z praweje strony njedóńdźechu přečasto hač k sobuhrajerjej. W 85. min. měješe Bogusz najlěpšu móžnosć k wurunanju, tola po wulkotnej flance Luciana Zahrodnika chcyše z hłowu předokładnje wotzamknyć a horni kut wrotow minimalnje misny. Krótko do kónca přetorhny Maksimilian Zahrodnik konter Rakečanow z foulom a dósta jako posledni muž čerwjenu kartu. Tež z hrajerjom mjenje domjacy dale tłóčachu, tola wurunanje so jim wjace poradźić nochcyše. Zjimajo pokazowachu Chróšćenjo poprawom přez dołhe fazy hry dobry wukon, tola poslednja klewernosć a zbožo při wotzamknjenjach falowaštej. Tohodla dyrbja nětko hač do přichodneje hry přećiwo Drježdźanskemu SC hišće rozsudne šrubiki přićahnyć, zo móhli so z třomi dypkami nawróćić, kotrež su přećiwo Rakečanam přěhrali.

Klemens Mark

Ergebnisse vom Wochenende - Wuslědki kónc tydźenja

Herren
SJ Chrósćicy 1981 z.t. Königswarthaer SV
2:3 (1:2)
0:1 D. Gärtner (34`), 1:1 F. Matjeschk (16`), 1:2 H. Nowotny (43`), 1:3 D. T. Hantschke (62`), 2:3 J. Bogusz (74`)

SJ Chrósćicy 1981 z.t. vs. SpG Knappensee /​ Zeißig 2.
1:1 (0:0)
1:0 R. Scholze (68`), 1:1 R. Ziesch (90`)

A-Junioren
SpG SG Großnaundorf /​ TSV Wachau /​ Lomnitzer SV vs. SG Crostwitz /​ SG Nebelschütz /​ SV Sankt Marienstern
0:9

B-Junioren
SpG SV 1922 Radibor /​ SV 1896 Großdubrau vs. SpG SG Crostwitz /​ SG Nebelschütz / SV Sankt Marienstern
3:2

C-Junioren
SpG DJK Sokol Ralbitz/​Horka /​ SG Crostwitz (9er-Mannschaft) vs. SpG SG Nebelschütz /​ SV Sankt Marienstern
Ausfall/wupad

D-Junioren
SJ Chrósćicy 1981 z.t. vs. Bischofswerdaer FV 08 II
5:2

E-Junioren
FSV Bretnig-Hauswalde vs. SJ Chrósćicy 1981 z.t.
5:2

F-Junioren
SpG SV Biehla/​Cunnersdorf /​ SV Aufbau Deutschbaselitz vs. SJ Chrósćicy 1981 z.t.
0:1

Skónčnje zaso tři dypki žnjeli

ST Ćisk – SJ Chrósćicy 1:4 (0:1)

Zestawa hosći: Králíček – L. Zahrodnik, M. Zahrodnik, Sentiwan, F. Zahrodnik, Wornar (62. Mützner), Runt, G. Zahrodnik, Matješk (85. Mark), Krawc (70. Zynda), Bogusz

Sobotu podachu so Chróšćanscy koparjo do Ćiska. Po dwěmaj poražkomaj chcychu chowancy Pavela Runta skónčnje zaso raz tři dypki žnjeć. Domjacy so wot spočatka hry hłuboko do swójskeje połojcy stupichu. Tak mějachu hosćo mnoho rumow w srjedźnym polu, kotrež su wužiwali a spěšnych nadběhowarjow zasadźili. W 17. min. so Pawoł Krawc na lěwym křidle derje přesadźi a chcyše poprawom Jana Bogusza w šěsnatce posłužić. Tola zakitowar bě před nim a suny bul k 0:1 do hóstnych wrotow. Chróšćenjo dale dominowachu a na dalše wrota tłóčachu. Přeco zaso móžachu so Krawc, Bogusz a Franc Matješk přesadźić, njeběchu pak zmužići dosć swoje móžnosće doskónčnje k wrotam přetworić. Domjacy běchu stajnje po zmylkach hosći w srjedźnym polu strašni, ale njemóžachu sej žane jasne šansy nadźěłać. Na tamnej stronje móhli Chróšćenjo rezultat hišće w prěnim połčasu zwyšić, stajnje pak móžachu domjacy tomu w poslednim wokomiku hišće zadźěwać.
W druhim połčasu hosćićel taktiku přestaji a Chróšćanam telko ruma njeskićeše, přiwšěm mějachu woni znowa prěnju wulku šansu. Po dołhej třělwje steješe Krawc samlutki před wrotarjom, třěli pak jemu bul do rukow. W 66. min móžeše skónčnje wyskać. Třělwu Bogusza Ćišćanski wrotar hišće dźeržeše, ale Krawc najspěšnišo reagowaše a z dalšim kopom bul k 0:2 do syće suny. Hrajerjo z Ćiska so njepodachu a móžachu štwórć hodźiny do kónca hišće na 1:2 skrótšić. Chróšćenjo pak w najlěpšej fazy domjacych derje reagowachu. Po konteru połoži Alwin Mützner njesebičnje na Bogusza, kiž we 80. min. na 1:3 zwyši. Domjacy na to Petera Králíčeka hišće raz pruwowachu, kiž třělwu z wuběrnej paradu dźeržeše. Krótko do kónca partije móžachu Chróšćenjo štwórty króć wyskać. Po wysokej třělwje Jonasa Zyndy so Bogusz před wrotarjom přesadźi a trjechi 1:4. Za koparjow Chróšćanskeje SJ běše to wažne a zasłužene dobyće přećiwo direktnemu konkurentej. Tak móža z dobrym sebjewědomom do dalšich hrow hić. Přichodnu njedźelu přijědźe mustwo Rakečanskeho ST k nim do domjaceho stadiona.

Maksimilian Zahrodnik

Ergebnisse vom Wochenende - Wuslědki kónc tydźenja

Herren
SV Zeißig vs. SJ Chrósćicy 1981 z.t.
1:4 (0:1)
0:1 T. Bach (17` ET), 0:2 P. Schneider (66`), 1:2 D. Nemeth-Gönczöl (75`), 1:3 J. Bogusz (80`), 1:4 J. Bogusz (90`+2)

FSV Lauta vs. SJ Chrósćicy 1981 z.t.
0:1 (0:0)
0:1 G. Hermann (70`)

A-Junioren
SG Crostwitz /​ SG Nebelschütz /​ SV Sankt Marienstern vs. SpG SV 1910 Edelweiß Rammenau /​ FSV Bretnig-Hauswalde
3:0

B-Junioren
SpG SG Crostwitz /​ SG Nebelschütz / SV Sankt Marienstern vs. SpG SV Zeißig /​ LSV Bergen 1990 /​ Spvgg. Lohsa/​Weißkollm
4:3

D-Junioren
SV Burkau 2. U12 vs. SJ Chrósćicy 1981 z.t.
3:10

E-Junioren
SJ Chrósćicy 1981 z.t. vs. SV Bischheim-Häslich 3. blau
8:1

F-Junioren
SJ Chrósćicy 1981 z.t. vs. SV Einheit Kamenz
1:0

Impresije - Impressionen XII/XII

 

Zwei Nullrunden

Gegen den VB Zittau und gegen den FSV Oderwitz 02 konnten leider keine Punkte gesammelt werden.
In Zittau vermasselte Neumann mit seinem frühen Führungstor das Spielkonzept unserer SGC. Eine schlechte Chancenverwertung und ein gut reagierender Heimtorwart verhinderten den möglichen Ausgleich. Kurz nach der Pause war man wieder nicht spritzig genug, um Neumann und Keller zu attackieren, und so stand man plötzlich mit 0:3 auf der Verliererstraße. In der 75. min. konnte nach schönem Zuspiel von Maximilian Gärtner von Jan Bogusz der Anschluss erzielt werden, doch Angreifer Keller stellte postwendend den alten Abstand her. Marco Hrdlička, einst ein überragender Verteidiger bei der SGC, lies in der verbleibenden Spielzeit keine weiteren Treffer der SG Crostwitz zu. Diese Niederlage mir 4:1 war in der Höhe vermeidbar.

FSV Oderwitz 02 stellte sich dem Crostwitzer Publikum als Spitzenmannschaft vor. Zwei Lattenknaller von D. Wieckiewicz und einige sehenswerte Paraden unseres Torhüters Petr Kraliček, verhinderten einen frühen Rückstand. Die kämpferische Einstellung unseres Teams war lobenswert. Erst nach einer guten Stunde gelang den Gästen nach einem Konter durch Sportfreund Dietrich das wohl vermeidbare 0:1. Mit großem Aufwand versuchte man wenigstens einen Punkt zu ergattern, doch Franziskus Werner, Gabriel Gärtner und Jan Bogusz verfehlten ganz knapp den Ausgleich. In den folgenden Partien muss der Angriffsdruck über beide Flügel erhöht werden und mit Schüssen aus der zweiten Reihe sollte nicht gegeizt werden.

J. Matzke

Wojowali, tola přehrali

SJ Chrósćicy – FSV Wódrjeńca 0:1 (0:0)
Zestawa: Králiček- L. Zahrodnik, M. Zahrodnik, Sentiwan, F. Zahrodnik, Zynda (77. Mark), Wornar (66. Krawc), Runt, G. Zahrodnik, Matješk, Bogusz

Hrajerjo prěnjeho koparskeho mustwa Chróšćanskeje SJ witachu njedźelu hosći z Wódrjeńcy (Oderwitz). Přećiwnik słuša k topfaworitam krajneje klasy. Trainer Pavel Runt dyrbješe swój team znowa na někotrych městnach přestajić. Do partije skedźbni wón wosebje na přećiwniskeho nadběhowarja Dawida Wieckiewicza, kiž bě w pjeć hrach 17 wrotow třělił. Tele napominace słowa pak najskerje wšitcy Chróšćanscy hrajerjo słyšeli njejsu. Hižo po pjeć mjeńšinach měješe Wieckiewicz dwě wulkej šansy. Na zbožo dźěštej wobě třělwje jenož na žerdź wrotow Petra Králíčeka. Hosćo hru tež dale dominowachu a zasadźachu swojich nadběhowarjow přez flanki abo dołhe třělwy. Wosebje strašni běchu stajnje zaso přez jara spěšneho wonkowneho hrajerja na lěwej stronje. Dalšim wulkim šansam pak domjaca, solidnje stejaca defensiwa zadźěwa, tak zo njeměješe Králíček wjele dźěła. Na tamnej stronje sej tež domjacy šansy wuhrachu. Po rjanej stafeće dósta Franciskus Wornar bul. Tola jeho kop wrota snadnje misny. Wódrjeńčenjo njemóžachu swoje hrajne lěpšiny tak prawje wužiwać. Po połčasu spytachu Chróšćenjo dale disciplinowanje hrać a dołhož móžno nulu dźeržeć. Tola 15 mjeńšin po znowazahwizdanju trjechi Dietrich za Wódrjeńcu 1:0 po konteru přez prawe křidło. Hosćićeljo w poslednich 30 mjeńšinach hišće wo kóždy bul wojowachu a sej nětko tež wjace zwěrichu, wuhrawajo sej tu a tamnu móžnosć. Po flance z praweje strony blokowaše přećiwniski zakitowar bul Gabriela Zahrodnika w poslednjej sekundźe. Dalšu składnosć wurunać měješe Jan Bogusz, ale tež jeho třělwa wrota wo centimetry misny. Hosćo spytachu přez konter hru dočasnje za sebje rozsudźić, štož pak so jim njeporadźi. Ale tež Chróšćanam so lucky punch w poslednich mjeńšinach njezešlachći, a tak steješe na kóncu dalša poražka na konće domjacych a po štyrjoch hrach jeničce tři dypki. Woni běchu nimale 90 mjeńšin wojowali. Z bojowniskej mentalitu pak móža přichodnje zawěsće dypkować. Přichodny hrajny dźeń, sobotu, podadźa so koparjo Chróšćanskeje SJ do Ćiska.

Maksimilian Zahrodnik

Ergebnisse vom Wochenende - Wuslědki kónc tydźenja

Herren
SJ Chrósćicy 1981 z.t. vs. FSV Oderwitz 02
0:1 (0:0)
0:1 H. Dietrich (57`)

SJ Chrósćicy 1981 z.t. 2. vs. Hoyerswerdaer FC 2.
4:0 (2:0)
1:0 P. Seifert (6` ET), 2:0 R. Scholze (43`), 3:0 J. Donath (84`), 4:0 S. Ließner (84`)

A-Junioren
SG Crostwitz /​ SG Nebelschütz /​ SV Sankt Marienstern vs. SV Post Germania Bautzen
1:4 (1:1)

B-Junioren
DJK Blau-Weiß Wittichenau vs. SpG SG Crostwitz /​ SG Nebelschütz / SV Sankt Marienstern
6:2 (4:1)

C-Junioren
SpG DJK Sokol Ralbitz/​Horka /​ SG Crostwitz (9er-Mannschaft) vs. Arnsdorfer FV
1:9 (1:6)

D-Junioren
SJ Chrósćicy 1981 z.t. vs SV Fortschritt Großharthau
11:0 (6:0)

E-Junioren
SpG TSV Pulsnitz 1920 2. /​ SC 1911 Großröhrsdorf 2.vs. SJ Chrósćicy 1981 z.t.
1:11 (0:5)

F-Junioren
SV Grün-Weiß Elstra vs. SJ Chrósćicy 1981 z.t.
0:1 (0:1)

Dorostowi trenarojo startuja w nowych woblěkach do sezony - Jugendtrainer starten neu gekleidet in die Saison

Dorostowi trenarojo SJC dóstachu k zazběhej noweje hrajneje doby před krótkim nowy outfit. Zmóžništej to Wuchodosakska Nalutowarnja Drjezdźany (zastupowana přez Symana Donata, naprawo we wobrazu) a fond za čestnohamtske dźěło krajnoradneho zarjada Budyšin. Za to zapłać Bóh a trenarjam wjele wjesela a wuspěcha.

Die Jugendtrainer der SGC bekamen vor kurzem ein neues Outfit zum nahenden Saisonstart. Ermöglicht hat das die Ostsächsische Sparkasse Dresden (vertreten durch Simon Donath, rechts im Bild) und der Fond für Ehrenamtliche Arbeit vom Landratsamts Bautzen. Vielen Dank dafür und den Trainern viel Freude und Erfolg.
 
 
přepodaće outfita - Übergabe des Outfits

Ergebnisse vom Wochenende - Wuslědki kónc tydźenja

Herren - Kreispokal
SpG Großdubrau 2. /​ Radibor 2. vs. SJ Chrósćicy 1981 z.t. 2.
0:5 (0:3)
0:1 P. Scholze (38`), 0:2 S. Ließner (40`), 0:3 P. Scholze (41`), 0:4 S. Ließner (65`), 0:5 S. Ließner (68`)

A-Junioren
Arnsdorfer FV vs. SG Crostwitz /​ SG Nebelschütz /​ SV Sankt Marienstern
1:5 (1:2)

C-Junioren
SpG DJK Sokol Ralbitz/​Horka /​ SG Crostwitz vs. SpG Baruther SV /​ SV Gebelzig /​ SV Grün-Weiß Hochkirch
4:1 (2:0)

Njeefektiwnosć pochłostana

VfB Žitawa – SJ Chrósćicy 4:1 (1:0)
Zestawa: Králiček- Matješk, Mark, Sentiwan, L. Zahrodnik, Mützner (46. Heidari), G. Zahrodnik, Runt, F. Zahrodnik (84. Handrik), Bogusz (84. Donat), M. Zahrodnik

Třeći hrajny dźeń w krajnej klasy dojědźechu sej Chróšćanscy koparjo sobotu do Žitawy. Z města w třikrajowym róžku chcychu woni wšitke dypki sobu domoj wzać. Tola hižo w 6. min. domjacy wyskachu, po tym zo bě jim Neumann bul k 1:0 do wrotow zhłójčkował. Wot toho wokomika hosćo hru dominowachu a sej tójšto šansow wuhrawachu. Před wrotami pak běchu chětro njeefektiwni. Wšojedne hač Jan Bogusz, Feliks Zahrodnik abo Alwin Mützner, wšitcy zwrěšćichu na wrotarju abo na swójskich čuwach. Na tamnej stronje spyta přećiwnik z dołhimi diagonalnymi třělwami hóstnych škitarjow přelesćić. Nimo wrotoweho wuspěcha sej přiwšěm žanu dalšu naspomnjenjahódnu składnosć njenadźěła.
W druhim połčasu chcychu Chróšćenjo móžnosće lěpje wužiwać. Ale wšitko je hinak přišło. Po konteromaj w 51. a we 58. min. zwyšištaj Neumann a Keller na 3:0. Hosćo běchu šokowani, spytachu pak dale na domjace wrota tłóčić. Tola runja prěnjemu połčasej woni wjacore wulke šansy wužili njejsu. W 75. min. pak skónčnje na 1:3 skrótšichu. Po přihrawce Maksimiliana Zahrodnika Jan Bogusz bul z krótkeje distancy do syće suny. Škrička nadźije tři mjeńšiny pozdźišo hnydom zaso zańdźe, jako Keller na 4:1 zwyši. Na to so w hrě wjace ničo dale njesta, a Chróšćenjo njemóžachu sej tuž ani dypka sobu wzać. Po dobrym prěnim połčasu bě to za koparjow Chróšćanskeje SJ njewočakowano wysoka poražka. Žitawčenjo běchu jich zmylki pochłostali. Chróšćenjo dyrbja so w ofensiwje kaž tež w defensiwje stopnjować, chcedźa-li w přichodźe dypkować.

Maksimilian Zahrodnik

Impresije - Impressionen XI/XII

 

Ergebnisse vom Wochenende - Wuslědki kónc tydźenja

Herren
VfB Zittau vs. SJ Chrósćicy 1981 z.t.
4:1 (1:0)
1:0 E. Neumann (6`), 2:0 M. Keller (51`), 3:0 E. Neumann (58`), 3:1 J. Bogusz (75`), 4:1 M. Keller (78`)

SV Traktor Malschwitz vs. SJ Chrósćicy 1981 z.t. 2.
2:0 (0:0)
1:0 G. Hennersdorf (58`), 2:0 P. Swakon (87`)

Mit gemischten Gefühlen ins Spieljahr 2021/22

Nach der langen Coronapause müssen sich alle Mannschaften erst einmal neu sortieren und aufstellen. Trainer Pavel Runt kann weiter auf seine tschechischen Mitspieler Miroslav Sentivan und Torwart Petr Kraliček bauen. Einige wichtige Spieler, wie Felix Ziesch und Michael Müller müssen auf Grund schwerer Verletzungen noch pausieren, dadurch ist aber Angreifer, Simon Sauer in den Kader wieder eingegliedert wurden. Mehr als positiv wird aber der Wechsel junger Spieler vom Bischofswerdaer FV und unserem eigenen Nachwuchs gewertet (vergleiche Übersicht Neuzugänge). Mit guter sportlicher Einstellung, Trainingsfleiss und Kampfkraft im Spiel, kann der Sprung diesen Talenten in den Kader der 1. Mannschaft sofort gelingen. Obwohl in Nebelschütz der sorbische Supercup gewonnen wurde, verlief die Vorbereitung lange nicht optimal. Lediglich gegen die SV Burkau wurde überzeugend gewonnen. Im ersten Pflichtspiel, in der Vorrunde des Wernesgrüner - Pokalwettbewerbs (Sachsenpokal), musste man gegen den höherklassigen SC Freital eine empfindliche Niederlage mit 0:7 einstecken. Individuelle Fehler wurden eiskalt bestraft und die Gegenwehr lies bei der SGC-Spielern Wünsche offen. Diese Tatsachen konnten auch im ersten Punktspiel beim SV Wesenitztal nicht groß korrigiert werden. Nach 70 Spielminuten war man mit 0:4 klar auf der Verliererstraße. Erst dann bemühte man sich und erzielte wenigstens im Schlussspurt eine Ergebnisverbesserung durch zwei sehenswerte Tore von Jan Bogusz und Pavel Runt zum 2:4.

Am letzten Sonntag konnten aber die ersten 3 Punkte eingefahren werden. Die SG Weixdorf erwies sich dabei als ein starker Widersacher. Man musste höllisch auf die schnellen Angreifer der Adamowicz Schützlinge aufpassen. Als Ludwig Wiedemann am Anfang der 2. HZ zu einem Sprint ansetzte und unfair gefoult wurde (Platzverweis für Weixdorf), verlagerte sich das Spielgeschehen zunehmend in die Gästehälfte. In der 63. min. war es dann so weit. Nach einem wiederholtem Foul an der Strafraumgrenze erzielte Routinier Pavel Runt mit einem Sonntagsschuss das siegbringende Tor zum 1:0. Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung sollte man auch beim VfB Zittau gut aussehen. Das wünschen wir allen Spielern um ihren Kapitän Gabriel Gärtner.

J. Matzke

Ergebnisse vom Wochenende - Wuslědki kónc tydźenja

Herren
SJ Chrósćicy 1981 z.t. vs. SG Weixdorf
1:0 (0:0)
1:0 P. Runt (63`)

Ergebnisse vom Wochenende - Wuslědki kónc tydźenja

Herren
SV Wesenitztal vs. SJ Chrósćicy 1981 z.t.
4:2 (2:0)
1:0 M. Schiefner (22`), 2:0 M. Schiefner (34`). 3:0 M. Schiefner (63`), 4:0 R. Rudolph (71`), 4:1 J. Bogusz (74`), 4:2 P. Runt (83`)

Testspiel
SJ Chrósćicy 1981 z.t. 2. vs. FSV Bretnig-Hauswalde
3:0 (1:0)
1:0 M. Mark (45`), 2:0 P. Schneider (68`), 3:0 J. Donath (90`)

Euer Dank - Waš dźak

 

Impresije - Impressionen X/XII

 

SJ Chrósćicy dobudźe třeći raz Serbski Supercup. / SG Crostwitz gewinnt zum dritten Mal den Serbski Supercup.

Sylny wukon mužojo!
Stark Jungs!
 
 

Neuzugänge 2021 / Nowopřichady 2021

Herzlich willkommen in Crostwitz und viel Erfolg in unseren Farben!
Witajće do Chrósćic a wjele wuspěcha w našich barbach!
Toni Zschornack
Blau Weiß Neschwitz
Alwin Mützner
Bischofswerda FV II
Franziskus Werner
Bischofswerda FV A-Junioren
Michael Müller
Königswarthaer SV
Clemens Handrick
SV Radibor
Florian Kreuz
eigene Jugend
Ludwig Wiedemann
Bischofswerda FV A-Junioren
Paul Schneider
SG Nebelschütz A-Junioren
weitere Neuzugänge
Benno Scapan - SV Radibor
Rafael Scholze - SG Nebelschütz A-Junioren

Impresije - Impressionen IX/XII

 

Impresije - Impressionen VIII/XII

 

K.IM.S GmbH nun in Crostwitz vertreten

Unmittelbar neben der Trainerbank der SG Crostwitz ziert nun die neue Bande der K.IM.S GmbH das Sportzentrum Jednota.
Wer kennt nicht das Gefühl? Draußen sind es 38°C im Schatten und keine Abkühlung in Sicht bzw. das nächste Freibad weit entfernt oder mal wieder überfüllt.
Die Lösung: ein eigener Pool. Ob Swimming Pool, Whirlpool oder SwimSpa, mit unserem neuen Sponsor K.IM.S GmbH haben sie den idealen Partner dafür. Beratung, Planung und Fertigstellung bekommen sie von ihr aus einer Hand.
Beispiele wie auch ihr eigener Pool aussehen kann sowie weitere Informationen gibt es unter https://www.kims-poolbau.de/.
Die SG Crostwitz ist glücklich einen weiteren Partner aus der Region begrüßen zu dürfen und freut sich auf die Zusammenarbeit.

info@kims-poolbau.de
0176/13608102
 
Christian Wosky (Geschäftsführer) mit Familie

Impresije - Impressionen VII/XII

 

Wjeselo pola druheho mustwa - Freude bei der Zweiten Mannschaft

Wjesołe mjezwoča dawachu pjatk při druhim mustwje SJC. Mustwo bu wot firmy ELDAKON z nowymi shirtami a pulowrami k sćoplenju wuhotowane. Za to wutrobny zapłać Bóh do Noweje Wjeski.

Freudige Gesichter gab es am Freitag bei der Zweiten Mannschaft der SGC. Diese wurde durch die Firma ELDAKON Elektro-, Daten- und Kommunikationstechnik GmbH mit neuen Aufwärmshirts sowie -Pullovern ausgestattet. Dafür vielen Dank nach Neudörfel.
www.eldakon.de
 

Impresije - Impressionen VI/XII

 

Impresije - Impressionen V/XII

 

Impresije - Impressionen IV/XII

 

Impresije - Impressionen III/XII

 

Auch Hitzke Bau nun in Crostwitz vertreten

Der Sponsorenpool ist wieder um eine Bande reicher. Der Hitzke Bau Meisterbetrieb aus Dürrwicknitz ist neuer Werbepartner der SGC.
Bei Rohbau, Ausbau und Umbau sind Sie bei ihm an der richtigen Adresse.
Auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit!!!

0174-2435004
hitzke.bau@gmx.de
 

Impresije - Impressionen II/XII

 

Zimmerermeister Paschke neu im Sportzentrum Jednota

Eine neue Werbebande ziert nun schon seit längerer Zeit unser Sportzentrum Jednota. Und zwar die Bande von Zimmerermeister Paschke, seines Zeichens erfahrener und geschätzter Handwerksmeister für alle Arten von Holzbau. Durch seinen großen Sachverstand und den Einsatz moderner Technik sind auch schwierige Arbeiten an Fachwerk und Dachstühlen kein Problem für den Handwerker und sein Team. Schnell und zuverlässig werden bestehende Konstruktionen repariert und neue nach den Vorgaben des Kunden erstellt. Auch Konstruktionen für Wintergärten und Carports gehören zum Repertoire des serviceorientierten Handwerksbetriebes.
Herzlich willkommen bei der SGC!!!

0173-8707462
 
Geschäftsführer Robert Paschke

Impresije - Impressionen I/XII

Z dźensnišim dnjom chcemy wam tydźensce impresije z 40 lět towaršneho žiwjenja bliše přinjesć.
Beginnend mit dem heutigen Tag möchten wir euch wöchentliche einige Impressionen aus 40 Jahren Vereinsleben näher bringen.
 

Neuer Sponsor für die SG Crostwitz

Der Sponsorenpool der SG Crostwitz hat wieder Zuwachs bekommen. Stefan Kubasch mit seinem Holz- und Bautenschutz ist bereits seit letztem Jahr Partner der SGC.
Bei allen handwerklichen Aufgaben rund um Holz- und Bautenschutz oder dem Innenausbau sind Sie bei ihm an der richtigen Adresse.
Wir freuen uns über einen weiteren regionalen Unterstützer.

0173-5755959
stefan.kubasch@googlemail.com
 
Geschäftsführer Stefan Kubasch

40-lětny jubilej - 40-jähriges Jubiläum

Dźensa, 04. meje, před 40 lětami bu naša SJC załožena.
Heute, am 04. Mai, vor 40 Jahren wurde unsere SGC gegründet.
 
40 lět Sportowa jednotka Chrósćicy 1981 z.t.

Sportowa jednotka Chrósćicy je so wot wjesnej młodźiny 4. meje 1981 załožiła. Dokładnje prajene, znowa załožiła, dokelž sportowało je so w tutej serbskej wsy hižo před dobrym lětstotkom. Běše to najprjedy čěłozwučowanje w Sokołskej jednotce wot 1924. Prěnje koparske towarstwo załoži so w lěće 1931 pod mjenom “Segelflugverein“. Hraješe so na pěskojtych polach pod Šibjeńcu a na łukach při Satkuli.
Z lěta 1934 dowoli so twar małeho sportnišća při šuli. Tu hrajachu Chróšćenjo tři lěta dołho pod mjenom DJK (Deutsche Jugendkraft) hač do jeho zakaza 1937 přez nacionalsocialistow. Čežki bě znowazapočatk po 2. swětowej wójnje. Krok po kroku pak je dale šło, tež w Chrósćicach, byrnjež byli sportowe časy přeco zaso přez politiske a towaršnostne podawki přetorhnjene (W sportowej chrónice SJC su jednotliwe wotrězki nadrobnje wopisane).

Tučasnje přisłušeja towarstwu 169 sportowče a sportowcy w sekcijach kopańca,volleybul a lochkoatletika.
Jeje předsyda je Jurij Kokla, městopředsydźe staj Krystof Mikławšk a Tomaš Domaška, pokładnik Rico Pohling a jednaćel je Tadej Cyž.
Kopańcu, kiž wućinja najwjace sobuskutkowacych, steji pod režiju jednaćela Tadeja Cyža. Cyłkownje ma sekcija 10 mustwow:
1.mustwo muži hraje w krajnej klasy a trenuje so wot čěskich hrajerjow Pavela Runta, Miroslava Sentivana a za wrotarje, wot Petra Kraličeka. Mustwowy nawoda je Roland Brězan
2.mustwo muži hraje we wokrjesnej lize pod trenarjomaj Matijasom Dórnikom a Bosćijom Klimantom.
mustwo Starych knjezow nawjedujetaj Gunnar Rychtar a Dominik Dyrlich
A–młodźina z Steffnom Bernadku a Tonijom Čornakom
B–młodźina z Guido Zahrodnikom
C–młodźina z Andre Wjelu
D–młodźina z Gunnar Rychtarom, mańdźelskej Jadwigu a Maćijom Zarjeńkom
E–młodźina z Štefanom Šmitom a Danielom Ričlom
F–młodźina z Handrijom Jurkom a Měrćinom Jakubašom
G–młodźina z Uwe Macku a Simon Žurom


Młodźinske mustwa A, B, C, kiž hraja na wulkim polu, su do serbskich hrajnych towarstwow Ralbicy – Hórki, Njebjelčicy a Marijina Hwězda integrowani. Nažel nima SJC z lěta 2015 hižo žane žónske koparske mustwo.

Wutworjenu sekciju volleybul z lěta 1995 wjedźe Marian Korjeńk. Jeho team zhromadnje z nawodu Chróšćan zakładneje šule, Měrkom Šmitom, wobdźěla so prawidłownje na wólnočasnych turněrach a ma swój wjeršk při kóždolětnym sokołskim turněrje wo pokal Domowiny. W lochkoatletice su to wosebje běhi na dlěše distancy. Daloko přež wokrjes znatej Klawdija Hejdušcyny a Marija Škodźina stej pilnej pčołce za zběranje medalijow na dobro našeho mjena.

Krótke koparske stawizny

Znowazałoženje sportoweje jednotki 4. meje 1981 bě zmužita a napjata akcija, hladajo tež do přichoda. Domjaca młodźina hraješe w mustwach Traktora Ralbicy – Hórki. Sportnišćo při šuli bě w špatnym stawje. Šula z rjadownjami słužeše jako předrasćernja, přez dwór w kólničce bě primitiwna myjernja přistupna. Z wulkej zahoritosću, pilnym dobrowólnym dźěłom a přemyslenym planom móžeše so tehdom žadanjam DTSB w Kamjeńcu a Drježdźanach wotpowědować. Rozsudny faktum za wšo wuwiće pak bě sportowy wukon w prěnim lěće. SJ Chrósćicy postupi hnydom w prěnim lěće wobstaća do 1. wokrjesnej klasy. Často wopytachu tehdom wjac hač 300 přihladowarjow hry prěnjeho mustwa. Euforija koparjow a wjednistwa bě wulka. Bórze na to přizwoli so přez wokrjesne instancy powjetšenje sportnišća. Dźakowano wjesnjanosty Franca Młynka a předsydy prodrustwa Hansa - Joachima Deisera wotbagerowa so wot ZBE agrotwar Kamjeńc a melioraciski zawod Tři Hwězdy někak 20 tysac kubikow hlinjaneje zemje ze strony Šibjency a přewozy so do doliny na směr Hatki. Tak nasta wot 1983–86 dospołnje nowe sportnišćo, trawnik 105 x 70 metrow wulki z pódlanskim twjerdym mjenšim sportnišćom, běžnju a jamu za daloko- a wysokoskok.
W lěće 1987 zapodaty projekt za twar socialneho trakta so sportowcam njepřizwoli, ale naćiski so při twarje noweje šule a wjacezaměroweje hale wobkedźbowaše.
Wjeselo bě wulke, hdyž bu swjatki 3. junija 1995 twar wjacezaměroweje hale z mjenom “Jednota”zjawnosći přepodaty. Nic jenož za wjesnjanostu Pětra Šołtu, za šulu, ale tež za sportowcow bě so són dopjelnił. Čěłozwučowarnja, předrasćernje a sanitarne připrawy su moderne a wotpowěduja dale žadanjam našeho časa.

Dobre poćahi k přećelam

Njezapomnite wostanu naše poćahi k słowjanskim přećelam. Styki, kiž so dźakowano Domowiny w nalěću 1984 zmóžnichu, z pólskim klubom NKS “Startom “ Namysłowom a kiž su přez stajny kontakt a dorostowe koparske turněry dale žiwe.
Wosebje zhromadne česćowanje serbskeho wótčinca Jana Skale při pomniku w Namysłowje a padnjenych pólskich wojakow 2. swětoweje wójnje we Łužicy, při pomniku na Fulcec hórce w Chrósćicach, su wuraz hłubokeje zwjazomnosće.
Dalše kontakty a wuměna z pólskej gmejnu Lešnica a gmejnu Chrósćicy su w partnerskim zrěčenju zapisane a so na polu kultury, sporta a šulomaj prawidłownje pěstuja.
A jako třeće móže so dodać, zo steja naši čěscy koparjo z Liberecko kraja k našemu towarstwu. Z lěta 2014 so znimi na polu kopańcy wočiwidnje postup garantuje.

Wješki towarstwa na sportowym a twarskim polu
Najdrohotniše wuspěchi SJ Chrósćicy pola muži su:
1981/82 mištrstwo a postup do 1. wokrjesneje klasy
1988/89 pokalny dobyćer wokrjes Kamjenc
2005/06 vize – mištr a postup do 1. wokrjesneje ligi Budyšin
2011/12 mištr a postup do wokrjesneje wyšeje ligi Budyšin
2015/16 wokrjesny mištr a postup do krajneje klasy


Wosebite dožiwjenje bě 2. Europeada we Łužicy z wjacorymi hrami w Chrósćicach, kaž tež Sakska pokalna hra 08.10.2017 přećiwo FSV Zwickawje před wjace hač tysac přihladowarjemi.
Chróšćan C-młodźina bu 2002 wokrjesny mištr a 2011 pokalny dobyćer. W seriji 2015/16 wudoby sej w Dobruši A–młodźina wokrjesny pokal zapadołužiskeho koparskeho zwjazka.
Wšeje česće tež žónskemu koparskemu mustwu. W času mjez 2009 a 2011 wudobychu woni dwójce wokrjesne mištrstwo a dwójce wokrjesny pokal.

Njedyrbjeli pak jenož na čiste wuslědki mustwow z dobyćemi zhladować, ale tež teritorialne rozwiće na sewjernej kromje wjeski sej wuwědomić, kiž je so ze załoženjom sportoweje jednotki w lěće 1981 započinało. Po mojim měnjenju liči k tomu:
twar noweho sportnišća 1983-86
twar noweje zakładneje šule a wjacezaměroweje hale 1993–95
twar wulkeho parkowanišća
dospołne saněrowanje sportoweho areala z lěta 2009 /10 na mały stadion
twar noweje pěstowarnje z lěta 2014
přetwar srjedźneje šule na gmejnski a kulturny centrum 2018 /19


Tuž tež naš wutrobny dźak wšitkim sponsoram a dobroćelam, kiž su naše towarstwo přez štyri lětdźesatki wulkomyslnje podpěrali. Nadźijamy so dale na dobre mjezsobne dźěło z nimi a gmejnu. Hdy a kak budźe so nětko jubilej woswjećić, njeje dla trajaceje coronapandemije hišće jasne.

Jan Macka

Diese Website verwendet Cookies. In diesen werden jedoch keine personenbezogenen Inhalte gespeichert. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu Weitere Informationen
VERSTANDEN