SJ Chrósćicy 1981 z. t.
SG Crostwitz 1981 e.V.
Navigation

Naša SJC

Sportowa Jednotka Chrósćicy

Lubi přećeljo sporta,

Pola nas w Chrósćicach so sportowcam wjele kedźbnosće dari, wšako je SJ Chrósćicy 1981 z.t. z 150 čłonami najsylniše towarstwo gmejny.

Při tym steji kopańca pola nas w srjedźišću, wona je "naše žiwjenje". Wot dweju muskeju mustwow (1. - krajna klasa, 2. – wokrjesna liga) hač k bambinijam su pola nas wšitke starobne klasy zastupjene, někotre z nich w hrajnych zjednoćenstwach z druhimi regionalnymi serbskimi towarstwami. Wosebje z hordosću napjelnja nas titul "najwyšoklasowe serbske koparske towarstwo", kotryž směmy wot postupa do krajneje klasy 2016 sem nosyć.

Dalšu, jara wysoku prioritu dawamy swojemu młodźinskemu dźěłu, přetož w młodych hrajerjach leži přichod SJC-kopańcy, haj snano samo serbskeje kopańcy. Na Europeadu 2022 poda so hnydom 6 našich hrajerjow ze serbskej wubranku do Korutanskeje, 5ćo z nich ze swójskeje młodźiny SJC!

Nimo wulkeje ličby koparjow mamy pola nas tež někotrych wolejbulistow a wolejbulistkow, kotřiž tydźensce we wjacezaměrowej hali "Jednota" trenuja. Dokelž jedna so při tym wo hobbyjowy niwow, je stajnje kóždy witany.

Jedyn z našich bytostnych narokow je, našim čłonam w sportowym centrumje "Jednota" najlěpše treningowe a hrajne wuměnjenja skićić. 2021 dotwarjena awtomatiska krjepjenska připrawa, dobry syćenski roboter, hybridny trawnik (w šěsnatce) abo naprawa za prudźace swětło su jenož někotre přikłady za naše wobstajne prócowanje. Dalše předewzaća, kaž na přikład polěpšenje mjeńšeho pódlanskeho hrajnišća, njedadźa dołho na so čakać.
Datenschutzeinstellungen
Diese Website verwendet eigene Cookies und Technologien externer Dienstleister. Einige von ihnen sind notwendig, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern. Bei diesen Techniken können personenbezogene Daten gesammelt werden. Wir möchten Ihnen hier die Möglichkeit bieten, selbst zu entscheiden welche Dienste/­­Anbieter Ihre Daten erhalten dürfen. Sie können Ihre Auswahl später jederzeit auf unserer Seite Datenschutz im dort bereitgestellten Formular ändern/­­widerrufen.