SJ Chrósćicy 1981 z. t.
SG Crostwitz 1981 e.V.
Navigation
 • Landesklasse
  1. Mannschaft
  24.02.2024, 13:00 Uhr
  FV Eintracht Niesky
    :  
  SG Crostwitz 1981 e.V.
  2:0
 • 1.Kreisliga (A)
  2. Mannschaft
  25.02.2024, 14:00 Uhr
  SpG Frankenthal/­Germania Bischofswerda/­BFV 3.
    :  
  SG Crostwitz 1981 e.V. 2.
  3:2
 • 1.Kreisliga (A)
  A-Junioren
  03.03.2024, 10:30 Uhr
  SV Liegau-Augustusbad
    :  
  SpG SG Crostwitz /­​ SG Nebelschütz /­​ DJK Sokol Ralbitz/­​Horka
  -:-
 • 1.Kreisliga (A)
  B-Junioren
  02.03.2024, 11:00 Uhr
  Arnsdorfer FV
    :  
  SpG SG Crostwitz /­​ DJK Sokol Ralbitz/­​Horka
  -:-
 • 2.Kreisliga (B)
  E-Junioren
  02.03.2024, 09:30 Uhr
  SG Crostwitz 1981 e.V.
    :  
  DJK Blau-Weiß Wittichenau
  -:-
 • 1.Kreisliga (A)
  F-Junioren
  15.03.2024, 17:30 Uhr
  TSV Pulsnitz 1920 1.
    :  
  SG Crostwitz 1981 e.V.
  -:-

Wutrobnje witajće na našej stronje


Nowostki

 • 23. januar 2024
  Zymske treningowe lěhwo znowa w Čěskej přewjedli
  Koparjo prěnjeho kaž tež druheho mustwa SJ Chrósćicy běchu minjeny kónc tydźenja swoje zymske treningowe lěhwo w Čěskej přewjedli. Kaž hižo zašłe lěta přebywachu tež lětsa zaso w Bedřichowje.
 • 21. december 2023
  Nowy bandowy sponsor w sportowym centrumje Jednota
 • 15. december 2023
  Poradźena hodownička
  Dnja 08. decembra wotmě so hodownička SJ Chrósćicy 1981 z.t. Bě to swjedźenske zarjadowanje, kotrež je wšitkich do praweje nalady za předstejace swjate dny sadźiło.

  Wulka chwalba a dźak dźe Zahrodnikec pjekarni za słódnu pizzu. Runje tak chcemy Smolic bio-statokej swój dźak wuprajić, kotryž je nas ze słódnym swinjećom zastarał.

  Hodownička njebě jenož składnosć, zhromadnje swjećić, ale tež rjana móžnosć, zhromadnosć našeho towarstwa skrućić. Bě rjenje widźeć, kak so čłonojo mjez sobu wuměnjachu a zhromadnje spomóžny čas dožiwichu.
 • 27. nowember 2023
  Hłowna zhromadźizna 2023
 • 13. nowember 2023
  Serija zakónčena
  Po 6 hrach bjez pohraški nawróći so mustwo Pavela Runta po mjerzacej hrě bjez dypkow z Radeberga.
 • 06. nowember 2023
  Zahrodnikec bratraj wuznamjenjenaj
  Předsydstwo SJ Chrósćic bě minjenu njedźelu Gabriela Zahrodnika za stotu a bratra Feliksa za 85. dypkowu hru za Chróšćan prěnje mustwo wuznamjeniło. Foto: Weronika Zahrodnikowa
 • 01. nowember 2023
  Kołwrótna kónčna faza
  Módro-Běli Zschachwitz – SJ Chrósćicy 3:4 (3:1)

  Kopańca ma swójske prawidła. To so je sobotu w Zschachwitz, na kromje Drježdźan zaso raz pokazało. Wo tutej kołwrótnej hrě budźe so w Chrósćicach zawěsće hišće dołho rěčeć.
 • 17. julij 2023
  W spomnjeću na našeho přećela Paula Šnajdera
  Přewšo zrudźeni běchmy, jako docpě nas před něšto dnjemi powěsć, zo naš přećel Paul hižo mjez nami njeje. Wón njewobohaćeše našu sportowu jednotku Chrósćicy jenož ze swojimi mnohimi wrotami, ale wosebje tež z jeho wosebitym wašnjom. Z Paulom sy móhł wo wšěm rěčeć, so rady a husto zhromadnje smjeć. Z jeho wjesołosće, wotewrjenosće a pozitiwneje nahlady móžachmy jako mustwo wjele čerpać. Hižo w młodźinskich klasach wuzběhny so wón wot koparjow samsneje staroby jasnje a zamó ze swojej spěšnosću a techniku při bulu přihladowarjow zahorić. Tuž njezadźiwa, zo nošeše Paul hižo zahe trikot prěnjeho mustwa SJ Chrósćicy. Spěšnje sta so wón z krutym wobstatkom našeho cyłka – dźěl swójby SJC. Kaž tak husto w mustwowym sporće pak njedosaha jenož ryzy sportowy talent. Štož Paula wosebje wuzběhowaše bě jeho zapal, mjenujcy wojować hač do kónca, doniž njerěka „Raz, dwaj, tři – dobyli”. Z tutej motiwaciju poda so wón do kóždeje hry, wšojedne kak přećiwnik rěka. A runje to wučinješe jeho wuspěch, kotryž so w mnohich medaljach a pokalach zwurazni. Předewšěm na zdźerženju krajneje klasy našeho mustwa měješe wón wulki podźěl. Hač poražka, hač dobyće, zhromadnje přez wšě fazy kročić – to nas wšitkich zwjazowaše! Njedawno w hrě k stotemu jubilejej Sokoł Ralbicy-Hórkow běše wón prěni króć tež za Serbske mustwo nastupił. Wosobinsce wjeselach so, zo móžach nětko tež tu z mojim nadběhowanskim partnerom na trawniku stać.

  Paul abo tež „Šnajdi“ abo „Space“, kaž jeho mnozy mjenowachu bě přeco sprawny, zdwórliwy a runje tak dobry připosłuchar, běše aktiwny a angažowany, předewšěm tež we Worklečan a Chróšćan młodźinskim klubje. Stajnje sy jeho z wulkej črjódu přećelow po boku widźał. W pomjatku wostanje nam jeho wosebite wašnje a wšě te rjane wokomiki, kotrež z nim zwjazamy. Wšěm swójbnym, přiwuznym a přećelam wuprajamy w měnje towarstwa SJ Chrósćicy naše hłuboke sobužarowanje.

  Bóh tón Knjez njech da ći wěčny wotpočink a wěčne swětło njech ći swěći. Wotpočuj w pokoju.

  Nosymy će na wšě časy w našich wutrobach, Paulo!

Młodźina wuspěšna na halowym turněrje

Přewšo wuspěšnje su naše młodźinske mustwa na halowym turněrje w Ralbicach wotrěznyli. Za młodźinu D wuskoči wuběrne třeće městno, młodźina E a młodźina F móžeštej samo dobyće turněra sobu domoj wzać. Gratulacija mustwam a trenarjam.
D-młodźina
E-młodźina
F-młodźina

Serija zakónčena

Radebergske ST – SJ Chrósćicy 2:0 (0:0)

Zestawa SJC: Králíček – Mark, F. Cyž (46. Sentiwan), B. Cyž, Kreuz, L. Zahrodnik (85. Graf), M. Zahrodnik, G. Zahrodnik, Matješk, Bogusz (69. C. Handrik), Młynk (78. Matik)

Sobotu podachu so Chróšćenjo do Radeberga z cilom swoju seriju njeporaženych hrow dale wutwarić. Tola hižo w předpolu bě jasne, zo budźe to wulki bój. Spočatk hry so wobě mustwje wosebje na swójski škit koncentrowaštej. Hłowny srědk wobeju cyłkow běchu dołhe bule. Tute pak hustohdy cil njedocpěchu. Za to standarty kaž tež zamjety strašne situacije wutworichu – štož ležeše na małkim kumštnym hrajnišću, na kotrymž so hraješe. SJC wšitke nadběhi wotwobara a tak wrotam zadźěwa. Chróšćenjo so prěni króć přez wólny kop w hrě přizjewichu. Po tym, zo bě wrotar dołhu flanku misnył pak njezamó Klemens Mark bul z hłowu we wrotach zaměstnić. Dalšu dobru šansu měješe Gabriel Zahrodnik. Jeho wólny kop wrotar hosći wurjadnje dźerži. Hra so w druhim połčasu njezměni – přez standarty nastachu šansy. Bosćijej Cyžej padny bul z krótkeje distancy njezbožownje na ruku – sudnik pokaza jemu na to druhu žołtu a z tym amplowu kartu. Slědowacy wólny kop Petr Králíček wuběrnje dźerži. Krótko po tym nasta dalša scena, přez kotruž so Chróšćenjo mjerzachu: jako padny bul Chróšćanej na wysokosć ramjenja, rozsudźi sudnik naraz na jědnatku - zadźiwanje bě wulke. Bürger přetwori pokutny kop na 1:0 za Radeberg (69.). Chróšćenjo spytachu hišće wurunać. Přećiwo škitej domjacych pak so přesadźić njemóžachu. Po zmylku w škiće docpěchu hosćićeljo druhe wrota (83.). Tuž so serija šěsć njeporaženych hrow za Chróšćanow zakónči. Mjerzace, zo so klasiska „0:0 – hra“ přez sudnika k njelěpšinje Chróšćanow rozsudźi.

Maksimilian Zahrodnik

Předsydstwo SJ Chrósćic bě minjenu njedźelu Gabriela Zahrodnika za stotu a bratra Feliksa za 85. dypkowu hru za Chróšćan prěnje mustwo wuznamjeniło. Foto: Weronika Zahrodnikowa

Zahrodnikec bratraj wuznamjenjenaj

Minjenu njedźelu do hrě přećiwo FSV Wódrjency (Oderwitz) bě předsydstwo SJ Chrósćic Feliksa a Gabriela Zahrodnika wuznamjeniło. 27-lětny Feliks Zahrodnik dósta pokal za swoje 85 hry za Chróšćan prěnje mustwo, 23-lětny bratr Gabriel, za stotu.

Feliks Zahrodnik bě skok z A-młodźiny do prěnjeho mustwa wuspěšnje zmištrował a tak dnja 11.05.2013 swój debit přećiwo SV Zeleno-běli Sepicy swjećił. Hižo zahe zamó so Zahrodnik jako zakitowar, kaž tež hrajer srjedźneho pola etablěrować. Z jeho lěwej třělwu a wurjadnymi flankami bě wón mustwje přeco zaso wažna podpěra. Wosebje wuspěšna běše sezona 2015/­2016. W tutej zamó Zahrodnik z prěnim Chróšćanskim mustwom do krajneje klasy postupić a w slědowacych lětach tež stajnje klasu dźeržeć. Zranjenja dla je Zahrodnik dyrbjał swoje kopački drje nažel dočasnje po 85 hrach na hozdźik pójsnyć. Wot wonka pak wón prěnje mustwo dale podpěruje a ze swojimi nazhonjenjemi wobohaća. Tak fungěruje Feliks Zahrodnik tučasnje kaž druha ruka trenarja Pavela Runta.

Feliksowy bratr, 23-lětny Gabriel Zahrodnik běše prěni króć dnja 10.03.2017 přećiwo FSV Wódrjency 02 za Chróšćan prěnje mustwo na trawniku stał. Mjez tym je Zahrodnik hižo někotre lěta kapitan prěnjeho mustwa. W srjedźnym polu je Chróšćan kruta konstanta. Přeco zaso nadpadnje wón přez swoju wuběrnu techniku. Z dobrymi pasami wón hru natwari a zdobom ofensiwnych hrajerjow posłužuje. Tež jeho wólne kopy a róžki su stajnje strašne za přećiwnika. Předewšěm pak wě wón mustwje wažne komanda dać a je koordinować. Tež młódšim hrajerjam da rady a husto dobre pokiwy.

Feliks a Garbiel Zahrodnik staj hižo za čas dźěćatstwa za SJ Chrósćicy za bulom honiłoj. A tak staj wonaj tež wšitke młodźinske klasy hač do prěnjeho mustwa tu přešłoj. W tutym času staj wonaj wjele rjanych wokomikow dožiwiłoj. Nimo postupa SJ Chrósćic do krajneje klasy zhladuje Feliks Zahrodnik wosebje tež na pokalnu hru přećiwo profijowym mustwje FSV Šwikawy wróćo, hdźež bě zdobom w startowej jědnatce Chróšćanow stał. Za swojeho bratra Gabriela Zahrodnika wostanu wšelke duele w krajnej klasy w pomjatku. Jedne z najrjeńšich dožiwjenjow pak zwostanje za njeho tež lońša Europeada w Korutanskej. Tam běše sej wón ze Serbskim mustwom bronzowu medalju zawěsćił.

Jan Bogusz

Kołwrótna kónčna faza

Módro-Běli Zschachwitz – SJ Chrósćicy 3:4 (3:1)

Zestawa SJC: Králíček – B. Cyž, F. Cyž, Sentiwan, Hawš (33. Kreuz (90. Mark)), L. Zahrodnik (74. Graf), M. Zahrodnik, G. Zahrodnik, Matik (33. Matješk), Bogusz (62. C. Handrik), Młynk

Kopańca ma swójske prawidła. To so je sobotu w Zschachwitz, na kromje Drježdźan zaso raz pokazało. Wo tutej kołwrótnej hrě budźe so w Chrósćicach zawěsće hišće dołho rěčeć.


W prěnich mjeńšinach hry běchu Chróšćenjo najskerje z hłowu hišće w kabinje. Spočatna faza so mjenujcy dospołnje nimo kuli. Zmylki hosći so jenož tak kopjachu. Hižo w prěnjej mjeńšinje ležeše bul w saku. Dalše wrota padnychu za domjacych w třećej mjeńšinje. Tež po tym mějachu hišće někotre dobre móžnosće třeće abo štwórte wrota docpěć. Pola SJC docyła ničo njefungowaše. Mnohe indiwidualne zmylki a wopačne wotstawki přeprosychu domjacych k mnoho móžnosćam. Poněčim pak so Chróšćenjo do hry namakachu a mějachu přez Maksimiliana Zahrodnika prěnju šansu. Jeho třělwu pak wrotar wotwobara. Tola jenož někotre mjeńšiny po tym dósta Maksimilian Zahrodnik po róžku bul na kromje šěsnatki a jón direktnje we wrotach k 1:2 zaměstni (14.). Hra bě nětko wotewrjena, a wobaj cyłkaj sej nimale mjeńšinsce šansy wuhraštej. Lěpše móžnosće pak mějachu domjacy. Z jich direktnej a spěšnej hru měješe Chróšćanska defensiwa swoje ćeže. Přeco zaso Petr Králíček z dobrymi akcijemi dalšim wrotam zadźěwa. W 24. mjeń. pak bě po třělwje z 20 metrow bjez šansy a Zschachwitz zwyši hrajny staw na 3:1. Na to reagowaše chětro njespokojny trenar SJC Pavel Runt z dwójnej změnu. Tola tež to wjele njepřinjese. Chróšćenjo dźěchu chětro hněwni a njespokojni do połčasa. Start do druheho přechoda so Chróšćanam lěpje poradźi a woni mějachu hnydom wulkej šansy na wrota. Najprjedy zwrěšći Bogusz po flance z praweho křidła z hłójčku, po tym wotwobara wrotar sylny wólny kop Gabriela Zahrodnika. Poslednja štwórć hodźina hry njemóhła na kołwrótnosći bohaća być. Po wólnym kopje podlěši Młynk bul na Franca Matješka, kotryž jón z krótkeje distancy do wrotow třěli a z tym pola Chróšćanow zaso nadźiju wubudźi (80.). Cyłk z Zschachwitza pak měješe mnohe móžnosće hru ze štwórtymi wrotami dočasnje rozsudźić – štož pak so njepoadźi. Sudnik pokaza wjacorych zranjenjow a přetorhnjenjow dla sydom mjeńšinow podlěšenja. W 93. mjeń. bu Matješk w šěsnatce foulowany. Sudnik pokaza hnydom na jědnatku a da domjacemu zakitowarjej amplowu kartu. Młynk sej bul połoži a jón k wurunanju we wrotach zaměstni. Tola hišće njebě kónc. W poslednjej mjeńšinje podlěšenja nahra Młynk w šěsnatce Matješka, kiž kulowatu kožu nimo wrotarja do klětki k 3:4 suny (97.). Krótko na to sudnik hru ke kołwrótnemu dobyću za SJC wothwizda.

Zo Chróšćenjo tutu hru hišće dobudu, z tym zawěsće nichtó ličił njeje. Při wšěm wjeselu nad dobyćom pak dyrbja Chróšćenjo w přichodnych hrach lěpje zakitować a indiwiduelne zmylki miniměrować. Tola za moralku běše tute dobyće jara wažne.

Maksimilian Zahrodnik

Napjaty derby bjez dobyćerja

Rakečanske ST – SJ Chrósćicy 2:2 (1:0)

Zestawa SJC: Králíček – L. Zahrodnik, Sentiwan, F. Cyž, Hawš, Matješk (67. Graf), M. Zahrodnik, G. Zahrodnik, Matik, Bogusz, Młynk

Sobotu wotmě so w Rakecach dalši derby, za SJC hižo třeći za sobu. Wobě mustwje běštej w dotalnej sezonje hakle sydom dypkow nahromadźiłoj. Tohodla chcyštej cyłkaj połnje dypkować a zestupnej městnje wopušćić. W rjadach Rakečanow hraja z Patrickom Wockom, Dirkom Šołtu a Nicom Kocorom tež třo serbscy hrajerjo. Hosćo z Chrósćic chcychu z wěsteje defensiwy agěrować a tak Rakečanam mało městna skićić. Tuž mějachu hosćićeljo wot spočatka sem wjace hrajneho podźěla. Domjacy spytachu přeco zaso přez agilnych ofensiwnych hrajerjow z tempom šansy wuhrawać. Přiwšěm pak sej wobaj cyłkaj spočatnje mało móžnosćow wuhraštaj. Tola Chróšćenjo sej po njedorozumjenju bul nimale sami do wrotow třělichu. Wrotar Petr Králíček pak situaciju w poslednjej sekundźe hišće wujasni. Po poł hodźinje so Chróšćenjo tež prěni raz w šěsnatce přećiwnika pokazachu a so na wrota měrjachu. Franc Matješk pak jenož pobóčny sak trjechi. Hačrunjež sej Rakečenjo tež wulce šansy wuhrać njemóžachu, padny krótko do połčasa přiwšěm 1:0 za domjacych. Po dołhim bulu móžachu Chróšćenjo jenož dosrjedźa hłójčkować, hdźež steješe Danny Gärtner. Rakečan třěli z 18 metrow na wrota a bul so spody rukow wrotarja do klětki suny (41.). Njezbožowna to akcija za hosći. Tola do druheho połčasa SJC lěpje a z wjace zmužitosću startowaše. W 53. mjeń. wuhrachu sej Chróšćenjo wólny kop spěšnje přez prawe křidło. Po flance Luciana Zahrodnika smokny Michał Młynk kulowatu kožu do hornjeho róžka k 1:1. Nětko Chróšćenjo na dalše wrota tłóčachu. Najprjedy zwrěšći Maksimilian Zahrodnik z krótkeje distancy na wrotarju. Po tym zběhny zaměnjeny Alwin Graf bul z krótkeje distancy snadnje nad wrota. Hra bu poněčim wotewrjeniša a na trawniku wotměwaše so horcy bój wo kóždy bul. Škit Chróšćanow w tutej fazy derje a aktiwnje zakitowaše a domjacym mało šansow skićeše. Krótko do kónca hry docpěchu Chróšćenjo samo nawjedowanje. Znowa bu L. Zahrodnik zasadźeny a flankowaše na Młynka. Třělwu Młynka pak wrotar před noze Jana Bogusza wotwobara, kotryž bul do saka k 1:2 suny (84.). Chróšćenjo spytachu nawjedowanje přez čas přinjesć, tola ćišć hosćićela hišće raz stupaše. Po wólnym kopje z lěweje strony njemóžachu Chróšćenjo bul prawje wujasnić a Henning Nowotny docpě w 90. mjeń. 2:2. Krótko po tym sudnik hru wothwizda. Na kóncu docpěchu Chróšćenjo jenož wurunanje. Přiwšěm pak je wuslědk sprawny, při ćimž pak wobaj cyłkaj z dypkom woprawdźe spokojom być njemóžetaj. Ke Chróšćan kermuši přijědźe přichodnu njedźelu mustwo z Drježdźan Striesena na wopyt.

Maksimilian Zahrodnik

Wutrobny dźak Wenzel Transport GmbH za nowe wuhotowanje našeho Prěnjeho muskeho mustwa

SJ Chrósćicy dźakuje so wutrobnje pola Wenzel Transport GmbH za wulkomyslnu podpěru při wobstaranju nowych trikotow a treningowych woblekow za naše prěnje mustwo muži.
Wažimy sej wjelelětne partnerstwo z Wenzel Transport GmbH a smy hordźi, je jako spušćomneho sponsora měć.
Wutrobny dźak za podpěru!

Dalši derby za sebje rozsudźili

Wojerowski FC – SJ Chrósćicy 1:2 (1:1)

Zestawa SJC: Králíček – Mark, F. Cyž, Kreuz, Hawš, L. Zahrodnik, M. Zahrodnik, G. Zahrodnik, Matik (58. Matješk), Młynk (78. Handrik (92. Wencl)), Bogusz (90. Graf)Na sedmym hrajnym dnju slědowaše za Chróšćanow dalši wokrjesny derby přećiwo Wojerowskemu FC. Wojerecy su w dotalnych hrach wosom dypkow hromadźili. Chróšćenjo chcychu na zašłe hry nawjazać a zwisk k mustwam nad zestupnej smužku docpěć. Wobaj cyłkaj trjebaštaj tróšku chwile, prjedy hač so do hry namakaštaj. Chróšćenjo spytachu přeco zaso Jana Bogusza a Damiana Matika do sceny sadźić. Hustohdy pak wrotar domjacych riskantne situacije wujasni. Tež hosćićeljo mějachu spočatnje ćeže. Tuž přihladowarjo w prěnich 20 mjeńšinach woprawdźe naspomnjenjahódne šansy njewidźachu. W 27. mjeń. běše pak potom tak daloko: Michał Młynk widźi w šěsnatce Maksimiliana Zahrodnika, kiž škitarja wuhraje a bul k 1:0 do saka sunje. Domjacy spytachu reagować. Tola třělwu z 20 metrow Petr Králíček wotwobara. Wosebje přez standarty wubudźichu Wojerowčenjo přeco zaso strach, přiwšěm njemóžachu tute wužiwać. Krótko do połčasa rozsudźi sudnik na dwělomnu jědnatku za domjacych. Martin Hoßmang ju přetwori a wuruna (45.).

Do druheho połčasa SJC lěpje startowaše. Přiwšěm pak sej hosćo jasne šansy njewuhrachu. Domjacy mějachu po zmylkach w přirjadowanju Chróšćanskeje defensiwy dwě wulkej šansy k 2:1. Tute pak znowa Petr Králiček ze sylnymaj akcijomaj wotwobara a Chróšćanow w hrě dźeržeše, tak zo móžachu w 71. min. zaso wyskać. Lucian Zahrodnik bu na prawym křidle pósłany a flankowaše do šěsnatki, hdźež jeho bratr Maksimilian kulowatu kožu na Franca Matješka podlěši. Hórčan bul bjez wulkich problemow do praweho kuta k 1:2 suny. Domjacy w poslednjej štwórć hodźinje ćišć na škit SJC zwyšichu, tola hosćo zakitowachu koncentrowani a dowolichu jenož mało móžnosćow. Jeničce hišće jónu mějachu Wojerowčenjo strašnu akciju, po flance pak Hoßmang bul pře centralnje na wrota třěli. Tak sudnik hru k derbyjowemu dobyću za SJC wothwizda. Ze sydom dypkami ze zašłych třoch hrow maja Chróšćenjo zaso zwisk k srjedźnemu polu tabulki. Přichodny tydźeń čaka na SJC třeći derby za sobu, a to w Rakecach.

Maksimilian Zahrodnik

100. dypkowa hra za Lucian Zahrodnika a Jana Bogusza w trikoće SJC

Minjenu njedźelu je předsydstwo SJ Chrósćic před hru přećiwo SV Póst Germaniji Budyšin Lucianej Zahrodnikej a Janej Boguszej pokal za 100. dypkowu hru w Chróšćan trikoće přepodało.

24 lětny Zahrodnik je wažny hrajer prěnjeje jědnatki Chrósćenjow. Po prawej stronje smali wón kóždu hru horje a dele, druhdy jako zakitowar, druhdy skerje ofensiwnišo, jako hrajer srjedźneho pola. Tak tež často nadběhowarjow z dobrymi flankami posłužuje.

Wažny nadběhowar za SJC je 25 lětny Jan Bogusz. W škiće přećiwnikow Chróšćan stajnje strach wubudźi a wusahuje tam ze swojej dobrej techniku, wotzamknjenjom, ale tež z jeho staturu. Nimo sto hrow je Bogusz tež hižo 32 wrota za SJC docpěł. Tak je ze swojimi wrotami SJC hižo mnohe dypki zaručił.

Zahrodnik běše hižo zahe za SJC swoje kopački wjazał a tam tež wšitke młodźinske klasy přešoł. Swoju prěnju hru měješe Chróšćan 29.04.2017 přećiwo rezerwje FC Neugersdorfa. „Čuju so hłuboko z mustwom zwjazany, mam tu wjele přećelow a koparsce móžu so tu derje dale wuwić”, wón wuzběhny. W krajnej klasy je z prěnim Chróšćanskim mustwom hižo tójšto nazhonjenja zběrał a sej ze sylnymi konkurentami w lize mocy měrił. Tohorunja trenuje wón w aktualnej sezonje Chróšćansku D-młodźinu, kotrejž móže zdobom swoju wědu dale dać.

Tež Bogusz je započał w Chrósćicach kopańcu hrać. Jedyn z jeho prěnich trenarjow bě nan Edward, kotryž trenowaše někotre lěta Chróšćan młodźinu. Wot C-młodźiny poda so Bogusz do Kamjenca, zo by so na wyšim niwowje dale wukmanił. W běhu A-młodźiny pak so zaso wróći a so přez druhe mustwo do prěnjeho přesadźi. Hižo wot postupnej sezony do krajneje klasy 2015/­16 Bogusz swoje kopački za prěnje mustwo SJC šnóruje. Swój debit swjećeše Bogusz 15.11.2015 přećiwo Bukecam we wokrjesnej wyšej lize.

Tež w zymskej přestawce wobaj zahoriće w hali za bulom honitaj. Tak staj sej móhłoj hižo často z Chróšćanami pokal lokalnych turněrow, kaž TCM a CDU zdobyć. Europeada w Korutanskej běše bjezdwěla jedne z wulkich dožiwjenjow za njeju. Bogusz je jako nadběhowar Serbskeho mustwa samo 3 króć do wrotow trjechił. Zahrodnik słušeše jako prawy zakitowar k startowej jědnatce. W Korutanskej sej wobaj ze Serbskim mustwom bronzowu medalju zdobyštaj.

Nadźijomnje wobaj čiłaj a strowaj wostanjetaj a za SJ Chrósćicy hišće mnohe dypki a wrota hromadźitaj.

tekst: Maksimilian Zahrodnik a Jan Bogusz; foto: Weronika Zahrodnikowa

Zasłuženy dypk w derbiju

SJ Chrósćicy – ST Póst Germanija Budyšin 1:1 (1:0)

Zestawa SJC: Králíček – Mark, F. Cyž, Kreuz, Hawš, L. Zahrodnik, M. Zahrodnik, G. Zahrodnik, Matik, Bogsuz, Młynk (78. Matješk)

Njedźelu dóńdźe w Chrósćicach k wokrjesnemu derbijej přećiwo Póst Germaniji z Budyšina. Hosćo běchu w poslednjej saisonje wokrjesny mišter a postupichu do krajneje klasy. W předpolu hry buštaj Jan Bogusz a Lucian Zahrodnik wot předsydstwa SJC k jeju stotej dypkowej hrě počesćenaj.

Chróšćenjo chcychu dobre začuće z dobyća zašłeho tydźenja sobu wzać a dale dypki hromadźić.

Tola start do hry so Budyšanam lěpje poradźi. Přeco zaso so přez křidle přesadźichu a strašnje do šěsnatki kombinowachu. Wosebje přez standarty přińdźechu hosćo k dobrym šansam. Tute pak škit SJC wokoło Feliksa Cyža derje zakitowaše. Po poł hodźinje so tež Chróšćenjo raz před wrotami Póst Germanije přizjewichu. Třělwu Jana Bogusza wrotar hosći na łatu wotwobara. Bul skoči wot tam k Michałej Młynkej, kiž pak přez klětku hłójčkuje. Tola SJC wuhra sej w tutej fazy mnoho šansow. Jedna z nich wjedźe k nawjedowanju. Po tym, zo bychu sej Chróšćenjo před swójskej šěsnatku bul zdobyli, podlěši Młynk na Bogusza. Chróšćan so přećiwo zakitowarjej přesadźi, wrotarja wuhraje a bul do wrotow k 1:0 suny (44.). Z tutym rezultatom sudnik hru k połčasej wothwizda.

Spočatk druheho połčasa mějachu Chróšćenjo dobrej móžnosći nawjedowanje powyšić. Znowa bu Bogusz na puć pósłany. Tola tónraz zwrěšći na wrotarju. Při dalšej šansy so Bogusz na zakładnej liniji derje přesadźi a na L. Zahrodnika w šěsnatce wothra, kiž pak bul prawje njetrjechi. Tuž so to kaž tak husto w kopańcy wjeći. Po flance z praweho křidła sej Felix Stöltzner bul derje dele wza a z 16 metrow we wrotach k wurunanju zaměstni (62.). Hosćo mějachu w tutej fazy wjace hrajneho podźěla. Tola k jasnym šansam přećiwo derje organizowanym Chróšćanam njepřińdźechu. Domjacym skići so často rum ke konterowanju. Tute móžnosće pak pře komplikowane a njejasnje wuhrachu. Naspomnjećahódne šansy sej wobej mustwje wjace njewuhrachu.

Tak suwereny sudnik fairny derby k zasłuženemu dypkej za wobaj cyłkaj před kulisu 290 přihladowarjow wothwizda. Ze štyrjomi dypkami je SJC w zažnej fazy saisony přeco hišće w pincy tabulki.

Přichodnu sobotu podadźa so Chróšćenjo k dalšemu derbijej do Wojerec.

M. Zahrodnik

Dźak Schneider-Versicherungsmakler e.K.: Nowe treningowe wobleki za našich B-juniorow

Sportowe towarstwo SJ Chrósćicy so wjeseli, swojemu dołholětnemu sponsorej, Schneider-Versicherungsmakler e.K., so za wulkomyslnu podpěru při nakupje woheńšich treningowych woblekow za našich B-juniorow dźakować. Chcemy wšitkich čłonow a přećelow SJ Chrósćicy k tomu pozbudźować, Schneider-Versicherungsmakler e.K. při swojich zawěsćenskich potrjebach wobkedźbować. Jeho podpěra je přikład za pozitiwne wuskutki partnerstwow mjez sponsorami a našim towarstwom.

Wutrobny dźak, Carsten Schneider, za Waš wulkomyslny dar a Wašu trajnu podpěru!

Schneider-Versicherungsmakler e.K.
e-mejlka
telefon

Wutrobny dźak našim wulkotnym sponsoram!

Sportowe towarstwo SJ Chrósćicy chce dźensa składnosć wužić, so našim sponsoram dźakować, kotřiž su zmóžnili, zo móže naša D- do F-młodźina w nowych, šikwanych treningowych woblekach naběžeć!

Naš dźak dźe najprjedy na AIB Budyšin a na powołanskeho poradźowarja Sandro Petzold za jich wulkomyslnu podpěru. Bjez was njeby tutón wulkotny outfit za naše młode talenty móžny był.
Nimo toho chcemy so našim štyrjom anonymnym podpěraćelam podźakować, kotřiž su zaćichim wažny přinošk zdokonjeli.

Wutrobny dźak, waša podpěra woznamjenja nam wjele!
D-młodźina
E-młodźina
F-młodźina

W spomnjeću na našeho přećela Paula Šnajdera

Přewšo zrudźeni běchmy, jako docpě nas před něšto dnjemi powěsć, zo naš přećel Paul hižo mjez nami njeje. Wón njewobohaćeše našu sportowu jednotku Chrósćicy jenož ze swojimi mnohimi wrotami, ale wosebje tež z jeho wosebitym wašnjom. Z Paulom sy móhł wo wšěm rěčeć, so rady a husto zhromadnje smjeć. Z jeho wjesołosće, wotewrjenosće a pozitiwneje nahlady móžachmy jako mustwo wjele čerpać. Hižo w młodźinskich klasach wuzběhny so wón wot koparjow samsneje staroby jasnje a zamó ze swojej spěšnosću a techniku při bulu přihladowarjow zahorić. Tuž njezadźiwa, zo nošeše Paul hižo zahe trikot prěnjeho mustwa SJ Chrósćicy. Spěšnje sta so wón z krutym wobstatkom našeho cyłka – dźěl swójby SJC. Kaž tak husto w mustwowym sporće pak njedosaha jenož ryzy sportowy talent. Štož Paula wosebje wuzběhowaše bě jeho zapal, mjenujcy wojować hač do kónca, doniž njerěka „Raz, dwaj, tři – dobyli”. Z tutej motiwaciju poda so wón do kóždeje hry, wšojedne kak přećiwnik rěka. A runje to wučinješe jeho wuspěch, kotryž so w mnohich medaljach a pokalach zwurazni. Předewšěm na zdźerženju krajneje klasy našeho mustwa měješe wón wulki podźěl. Hač poražka, hač dobyće, zhromadnje přez wšě fazy kročić – to nas wšitkich zwjazowaše! Njedawno w hrě k stotemu jubilejej Sokoł Ralbicy-Hórkow běše wón prěni króć tež za Serbske mustwo nastupił. Wosobinsce wjeselach so, zo móžach nětko tež tu z mojim nadběhowanskim partnerom na trawniku stać.

Paul abo tež „Šnajdi“ abo „Space“, kaž jeho mnozy mjenowachu bě přeco sprawny, zdwórliwy a runje tak dobry připosłuchar, běše aktiwny a angažowany, předewšěm tež we Worklečan a Chróšćan młodźinskim klubje. Stajnje sy jeho z wulkej črjódu přećelow po boku widźał. W pomjatku wostanje nam jeho wosebite wašnje a wšě te rjane wokomiki, kotrež z nim zwjazamy. Wšěm swójbnym, přiwuznym a přećelam wuprajamy w měnje towarstwa SJ Chrósćicy naše hłuboke sobužarowanje.

Bóh tón Knjez njech da ći wěčny wotpočink a wěčne swětło njech ći swěći. Wotpočuj w pokoju.

Nosymy će na wšě časy w našich wutrobach, Paulo!

Jan Bogusz

SJ Chrósćicy dźakuje so swojim sponsoram

ADZ Personal
Allianz Ronald Kretschmar
AOK Sachsen/Thüringen
Autohaus Lutherhöhe
Balsam-Haus, Apotheke
Bau- und Möbeltischlerei Krause
Bauhof Bensch
BHG Kamenz
bmp Wenk
Bobke Heizung Sanitär Solar
Christoph Mikwauschk
Dachdeckerfirma Andreas Rachel
ELDAKON GmbH
Elektroservice Spitank
Europart
ewag kamenz
Fa. Taxi und Bus Robel
Garten- und Landschaftsgestaltung Baumschule und Binderei Rißmann
Getränke Wetzlich
Green System GmbH
Hentschel Werbung
Holz- und Bautenschutz Stefan Kubasch
Komplett-Dach Wittichenau GmbH
Land- und Forstwirtschaftsbetrieb GbR Mirko und Thomas Wenzel
Landschaftsbau Helbig
Landskron Brauerei Görlitz
Longhorn
Mafa Maler Gruttke
Malermeister Marcus Lange
Mercedes Benz, Niederlassung Dresden Kesselsdorf
mobilplus Systemhaus GmbH
NEBASTO Marmor & Granit
NUCK Veranstaltungen - Getränke - Zelte und Planen
Ofen- und Kaminbau Krahl
Ostsächsische Sparkasse Dresden
R.TEC - Großhändler rund um Rad und Reifen
Sanitär, Bauklempnerei, Heizung - Florian Scholze
Schiebschick & Bjarsch GmbH
Serbske Nowiny im Domowina-Verlag GmbH, Bautzen
Sorabia Bau GmbH
TGAutohandel
Wenzel Transport GmbH
YellowFox GmbH
Zimmerermeister Peter Krahl
Zur Linde, Hotel und Gasthof Lehndorf
Datenschutzeinstellungen
Diese Website verwendet eigene Cookies und Technologien externer Dienstleister. Einige von ihnen sind notwendig, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern. Bei diesen Techniken können personenbezogene Daten gesammelt werden. Wir möchten Ihnen hier die Möglichkeit bieten, selbst zu entscheiden welche Dienste/­­Anbieter Ihre Daten erhalten dürfen. Sie können Ihre Auswahl später jederzeit auf unserer Seite Datenschutz im dort bereitgestellten Formular ändern/­­widerrufen.